Редакторска бележка: Разяснете изчерпателно истината на китайския народ по по-дълбок и изтънчен начин

Minghui.org От месец май 2001 г. Дафа практикуващите по целия свят използват праведни мисли, за да изчистят ефективно различните измерения в рамките на Трите Сфери. Мрежата на влияние на злото вече е унищожена почти до точката на изчезване. Те са свикнали арогантно да парадират с властта си, но сега едва се държат. Въпреки че Управление 6-10, трудовите лагери и центровете за промиване на мозъци в някои региони и някои китайски посолства и консулства в чужбина все още продължават да се занимават с порочното преследване и клеветене на Дафа, тази последна ирационална демонстрация на точно определена група политически гангстери в човешката сфера е просто по-нататъшно разкриване на злата им природа. Този вид действия могат само да продължат да дават възможност на повече хора по света да видят истината и да позволят на повече самоусъвършенстващи се да напреднат към Съвършенство. Това, което те ще донесат на самите зли хора, може да бъде само по-тежко наказание и пълното им унищожение.

Понастоящем най-важната мисия на Дафа практикуващите е Фа коригирането и основният въпрос на Фа коригирането е разясняването на истината. Независимо в каква среда се намира, всеки Дафа практикуващ има отговорността да разяснява истината на кръга от хора около себе си. Разясняването на истината от Дафа практикуващите под ръководството на силни праведни мисли има жизнено важно действие насред Фа коригирането, защото лъжите, клеветите и блокирането на истината са основата, на която разчита злото, за да продължи да съществува. Всички същества, в които все още има праведни мисли, независимо как са били измамени от лъжите и колко твърдоглави може да изглеждат, когато осъзнаят истината, духовете им ще бъдат шокирани и техните физически полета дори ще претърпят промяна в самата си основа. Това са милиарди такива промени, които изчистват средата, на която злите сили разчитат за съществуването си. Елиминирането на злото от страна на Дафа практикуващите е, за да защити хората по света и съзнателните същества. Разясняването на истина е спасяване на съзнателни същества, защото след като злите субстанции, които контролират и се намесват на човечеството, са разчистени, хората, които са разбрали истината и в резултат на това са се събудили, отново ще развият праведни мисли. Те ще се противопоставят на злото, ще защитят Дафа практикуващите и ще помогнат да бъде казана истината в рамките на своите способности и по този начин ще създадат основа за своето собствено прекрасно бъдеще.

Основното тяло на Дафа практикуващите е в континентален Китай. Много хора с добро вродено качество са се събрали чрез прераждане в континентален Китай и щетите от злото са концентрирани в континентален Китай. Следователно да се разясни истината на китайския народ по-подробно, по-дълбоко и по по-изтънчен начин засяга целия процес с напредъка на Фа коригирането, засяга бъдещето на новия космос и бъдещето на новото човечество и в момента то е основната мисия на Дафа практикуващите в периода на Фа коригирането. Това е задача с най-голяма спешност и нито един миг не трябва да бъде изгубен.

В хода на това велико, тържествено Фа коригиране различните националности и етнически групи, които съставляват Дафа практикуващите както в Китай, така и в чужбина, са едно тяло и в по-голямата картина на Фа коригирането всеки от тях има своя жизненоважен и незаменим ефект. Понастоящем трябва в по-голяма степен да използваме предимствата на личните и външните условия на всеки човек. Използвайки различни средства (особено широкообхватния обмен на информация, бизнес дейности, културен обмен, икономическо сътрудничество, туризъм и взаимодействие, медийно разпространение, обществени групи и сдружения и вече съществуващи социялни мрежи) и различни методи (като радио, телевизия, аудиозаписи, видеозаписи, вестници и списания, телефони, факсове, писма, електронна поща, информация в Интернет, форуми, банери, листовки, реклами и др.) ние трябва непоколебимо, неустрашимо, рационално и разумно да намерим начини да съобщим истината на възможно най-много хора (включително отделни хора, групи, социални сдружения, отдели на правителствената администрация и семействата, приятелите, съучениците, колегите и съседите на Дафа практикуващите). Трябва да помогнем на хората ясно да разберат истината, да видят отвъд лъжите и да се отърсят от влиянието и контрола на злото, така че от дълбините на сърцата им да се надигнат уважение към Дафа и възхищение към възвишената сфера на Истинност-Доброта-Търпение.

Процесът на Фа коригирането бързо си пробива път напред със скорост, която не може да бъде описана, използвайки човешкия език. По време на тази безценна последна фаза нека нашите Дафа практикуващи, както във, така и извън Китай, обединят усилията си в едно съзнание. Не чакайте и не разчитайте на другите. Грабнете всяка минута и всяка секунда. Разяснете истината своевременно на още повече китайци и им помогнете да използват най-важната и най-рядката възможност в живота си. В същото време чрез този процес непрестанно трябва да разбираме Фа чрез Фа, да се усъвършенстваме вътрешно с Фа като учител, постоянно да коригираме всички обикновени човешки представи и изкривени мисли, които се намират в съзнанията ни, и да използваме праведни мисли, за да се отървем от външна намеса. Нека истински да излезем от човешкото, да се усъвършенстваме към велико и праведно просветление, което е състрадателно и мъдро, към състояние с липса на егоизъм и на лична изгода, първо зачитайки другите и след това себе си. Нека създадем повече чудеса за бъдещето, така че историята на Фа коригирането да бъде още по-величествена и славна.

31 октомври 2001 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2001/11/2/15359.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.