Докато изучавате Фа добре и разяснявате истината, използвайте праведни мисли, за да елиминирате злото

Clearwisdom.net

От началото на април 2002 г. все повече и повече Дафа практикуващи по целия свят осъзнават, възоснова на Фа принципите, огромното значение на изпращането на праведни мисли за пряко елиминиране на факторите в други измерения, които контролират главатаря на злото. За да пробият напълно през аранжировките на старите сили, за да се създаде мирен период от време, преди силата на Фа коригирането да започне да прочиства в голям мащаб нечестивите същества, които са отвъд спасение, за да дадат на по-невинните същества шанс да чуят истината за Дафа и по този начин да намерят спасение в мирна и справедлива среда по времето, когато главатарят на злото бяга в чужбина от едно място на друго, много чуждестранни Дафа практикуващи и такива от континентален Китай едновременно изпращаха праведни мисли в края на всеки час и също така в непосредствена близост, изчиствайки голям брой демони, които контролираха предводителя на злото да върши лоши дела. Понастоящем тази дейност на изпращане на праведни мисли за елиминиране на злите фактори, които контролират главатаря на злото, все още продължава в континентален Китай и по целия свят. За да съсредоточат силите си, за да елиминират факторите в други измерения, които контролират главатаря на злото, използвайки праведни мисли, докато изучават Фа добре и разясняват истината по по-дълбок и по-изискан начин, Дафа практикуващите по целия свят ще увеличат честотата на изпращането на праведни мисли заедно в голям мащаб и напълно ще използват благоприятната ситуация на изпращане на праведни мисли в непосредствена близост.

От деня, в който тази статия е публикувана, в допълнение на предварително установените времена за изпращане на праведни мисли в глобален мащаб веднъж седмично, четири пъти дневно Дафа практикуващите по целия свят ще изпращат праведни мисли в установени часове, за да изчистят цялото зло в космоса, което вреди на Дафа и за да елиминират демоните, които контролират главатаря на злото и ръководителя на порочното „Управление 6-10” да извършват престъпления срещу Дафа практикуващите.

Започвайки от полунощ на 8 май пекинско време, всеки ден в 06:00 и 18:00 часа, както и наобяд и в полунощ, в края на всеки от тези четири часа, всеки път в продължение на 5 до 10 минути, всички Дафа практикуващи по целия свят, включително онези, които са незаконно затворени в континентален Китай, ще мислят заедно в съзнанията си: за елиминиране на цялото зло, което вреди на Дафа, обхващайки всичко и не пропускайки нищо; за елиминиране на факторите в други измерения, които контролират главатаря на злото. Със спокойно сърце безмълвно рецитирайте формулата за Фа коригиране на Учителя: „Фа джън чиен куън, сие ъ чуен мие.” и : „Фа джън тиен дий, сиен шъ сиен бао.” („Фа коригира Космоса; злото е напълно елиминирано.” и „Фа коригира Небето и Земята; незабавна разплатав този живот. “) [Редакторска бележка: Формулите винаги трябва да се рецитират с техните оригинални думи/звуци, за да имат съответния ефект.] При изпращане на праведни мисли двете формули могат да се използват по желание заедно с двете позици на ръцете. След като изрецитираме формулата веднъж безмълвно, най-добре е ако човек може да поддържа праведни мисли в състояние на покой. Когато праведните мисли не са стабилни, повторете формулата още веднъж, за да фокусирате енергията си. Колкото по-спокойно е съзнанието на човек, толкова по-голяма ще бъде силата. В допълнение всеки път преди изпращане на праведни мисли за елиминиране на злото трябва първо да се успокоим в продължение на 5 минути и да премахнем лошите мисли и идеи, кармата и лошите представи или външната намеса в съзнанието ни.

Това може да бъде направено във всякаква обстановка – дори ако вървите, храните се или работите и не е абсолютно необходимо да стоите в позицията за медитация и да използвате жестовете с ръце. Трябва да изпращате праведни мисли. Когато изпращате праведни мисли, представете си, че сте като Бог, който е висок колкото Небето и е несравнимо благороден, с огромно тяло. Съсредоточете усилията си върху вашето мислене и изпратете най-чистите и най-решителните праведни мисли.

Гореспоменатите действия за изпращане на праведни мисли в определени часове ще се извършват четири пъти всеки ден в гореописаните установени времена и всички Дафа практикуващи по света ще участват едновременно. Едновременното изпращане на праведни мисли всяка неделя сутрин в 05:00, 06:00 и 07:00 часа Пекинско време ще продължи.

Когато праведните ни мисли са чисти и добросъвестни, независимо откъде са изпратени, те са изключително могъщи и не могат да бъдат спряни. Когато не можем да постигнем това ниво на чистота и праведност, изпращането на праведни мисли в непосредствена близост може да има отличен компенсиращ ефект и да демонстрира специална сила. Следователно, докато продължават да изучават Фа добре и да разясняват истината, онези Дафа практикуващи, които могат, трябва да изберат места, където се намира главатаря на злото, за да ги използват за изпращане на праведни мисли и да увеличат честотата на изпращане на праведни мисли; междувременно Дафа практикуващите от други географски места също не трябва да се отпускат. Докато непрекъснато пречиствате и издигате себе си, заедно с онези Дафа ученици, които мирно се обръщат към главатаря на злото, с едно сърце и с добродетел, изпращайте най-чистите, най-решителните праведни мисли. В процеса на пълноценно използване на предимствата на изпращането на праведни мисли в непосредствена близост и напълно демонстрирайки силата на Дафа практикуващите като цяло, нека да използваме праведни мисли, за да елиминираме цялото зло, което вреди на Дафа, демоните, които контролират главатаря на злото и ръководителя на „Управление 6-10” да извършват престъпления срещу Дафа практикуващите.

Справяйте се с всичко рационално. На нито един от трите важни въпроса за изучаване на Фа добре, разясняване на истината и изпращане на праведни мисли не трябва да се набляга за сметка на останалите два.


08 май 2002 г.

Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.