Продължавайте да обръщате внимание на опазването на тържествената природа на Дафа

Clearwisdom.net

Тъй като Дафа практикуващите по цял свят продължават да разясняват истината в по-широк мащаб и на по-дълбоко и по-изчерпателно ниво, литературата и материалите за разясняване на истината проактивно проектирани и произведени от практикуващи на различни места, постепенно стават все по-разнообразни. Литературата и материалите са изиграли положителна спомагателна роля при представянето на Дафа пред хората по света.

Има нещо, което заслужава нашето внимание, а именно, че като Дафа практикуващи ние все още трябва да защитим тържествената природа на Дафа на космоса, както винаги сме правили. Практикуващите могат масово да произвеждат артикули, които носят думи и картини свързани с Дафа, като „Истинност-Доброта-Търпение” и „Фалун Дафа”, както и емблемата с формата на фалун, за да представят истината за Фалун Гонг пред обществото, но ние абсолютно не можем да третираме тези артикули, като стоки, които да се разпространяват в обществените пазари. От уважение към Дафа е най-добре да избягваме производството на стоки за ежедневна употреба, които могат лесно да се повредят или са хранителни продукти. Учителят е преподал Дафа в този свят в името на Фа-коригирането и спасението на съзнателните същества и Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането също трябва да взимат защитаването на Дафа, като своя индивидуална отговорност по всяко време.

От първия ден на величественото представяне на Дафа в света, практикуващите отдават голямо значение на този принцип, правят го с голяма предпазливост и трупат ценен опит. За да се справяме дори още по-добре с тези въпроси в бъдеще, ние се надяваме, че Дафа практикуващите навсякъде ще приемат Фа като Учителя и ще си напомнят взаимно за този принципен въпрос.

01 юни 2002 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2002/6/2/22710.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.