Отговорът на редакторите на „Минхуей” на предложението на практикуващите относно изпращането на праведни мисли

Minghui.org

С наближаването на посещението на китайския диктатор в Съединените Щати (около 22-25 октомври 2002 г. пекинско време), ние започнахме да получаваме писма от практикуващи от Китай и извън него. Тези писма изискват от редакторите на „Clearwisdom” да изпратят известие възможно най-бързо, така че Дафа практикуващите по цял свят да могат да започнат да изпращат праведни мисли в определени часове точно сега, като напълно изчистват пространствените полета, които злото заема в момента и където ще отиде, така че злото да бъде дезинтегрирано.

Взимайки предвид трудностите при предаването на информация на практикуващите в континентален Китай, особено изключителните трудности при предаването на информация на онези Дафа практикуващи, които са незаконно затворени, ние решихме да не правим масови корекции или нови подредби на синхронизирането.

Това съобщение има тази единствена цел. Започвайки от днес, ние се надяваме, че никой няма да чака или да разчита на другите, а въз основа на специфичната ситуация на всеки човек с работата и ежедневието ще уреди сам въпроса за изпращането на праведни мисли. Ние не само трябва да подсигурим ежедневното изпращане на праведни мисли, но също така и да гарантираме тяхното качество.

Що се отнася до специално направения по-горе график, достатъчно е всеки да мисли за това да бъде изключително чист и решителен преди изпращането на праведни мисли.

11 октомври 2002 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2002/10/11/27477.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.