Редакторска бележка: Издаването на списъци с имена

Minghui.org

В някои райони на континентален Китай са се появили някакви формуляри. В тях се казва, че всеки трябва да ги попълни и са озаглавени „Фактите за преследването на практикуващите Фалун Гонг.” В тях има място за вписване на име, пол, възраст, образование, професия, адрес и история на преследване. Твърди се, че това се изисква от някой по-висшестоящ, и че след като бъде попълнена ще бъде доставена на този по-висшестоящ, предадена нагоре слой по слой, докато не бъде предадена лично на „най-висшестоящия”. Тъй като тези думи се разпространяват сред практикуващите, някои практикуващи вече са видели, че това не е в съответствие с Фа принципите на Дафа. Утвърждаването на Фа и спасяването на съзнателните същества от Дафа практикуващите идва изцяло от сърцето. Дафа изисква да нямаме организация и рангове, като тези на обикновените хора, не позволява събирането на списъци с имена на практикуващи и тази форма на събиране на фактите за преследването има сериозни пропуски, когато се измерва с принципите на Фа. Освен това в процеса на предаване на списъците с имена, както и в различните междинни стъпки, има сериозни пропуски по отношение на безопасността. Много е вероятно злото да се възползва от пропуските и да причини загуби за Дафа практикуващите.

Значението на съществуването на Дафа практикуващите в периода на Фа-коригирането абсолютно не е да се намери индивидуално спасение чрез култивация, а вместо това е, за да бъдат спасени хората по света и съзнателните същества в периода на Фа-коригирането. Но разобличаването на злото преследване се извършва от Дафа практикуващите изцяло по тяхно собствено желание и е доброволно. Препоръката е те да направят всичко възможно, за да създадат средства за еднопосочна комуникация с уебсайта „Клиъруисдъм” и да работят по безопасен начин. В рамките на Дафа не съществуват каквито и да било списъци с имена. В ситуации като тази с формата за събиране на имена Дафа практикуващите трябва незабавно и директно да посочат на своите съпрактикуващи, които разпространяват списъци наоколо нещата, които не са в съответствие с Дафа, с добрите намерения да бъдат отговорни към себе си, към другите практикуващи и към Фа, така че да могат да се подобрят заедно. В периода на Фа-коригирането всеки начин на вършене на нещата, който съдържа привързаност към правене на нещата, към разпаленост, към самоизтъкване и към други примесени човешки привързаности, е изключително опасен и ще доведе до редица тежки последствия. Така че е необходимо всички в процесите на постоянно и непоколебимо изучаване на Фа добре, постоянно да си напомнят един на друг и да се коригират, така че да постигнат резултата на постигане на Съвършенство чрез самоусъвършенстване и на спасяване на съзнателните същества в най-голяма степен.

Освен това, напоследък в процеса на разясняване на истината от страна на чуждестранните Дафа практикуващи възникнаха последователни инциденти на събиране на подписи сред практикуващите. Разясняването на истината от Дафа практикуващите се прави с цел хората по света да получат спасение, с цел прекратяване на това преследване, което злото води срещу Дафа и Дафа практикуващите и с цел намаляване на загубите. Ние не се стремим към нищо в този свят. Така че независимо дали става дума за събирането на подписи или за други форми на разясняване на истината, ние не можем да си угаждаме с удобства и да преследваме бройки, но трябва да вземем разясняването на истината на масите и спасяването на хората по света за основа, докато в същото време даваме всичко от себе си, за да обмисляме изчерпателно нещата въз основа на принципите на Фа и на цялостната ситуация. Ние трябва да използваме колективната си мъдрост и да се координираме, за да компенсираме немарливостта на отделните хора по отношение на Фа, да отстраним намесата, предизвикана от манталитета на обикновени хора и да не предоставяме никакви удобни възможности на злото да ни преследва.

28 април 2003 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2003/4/28/35020.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.