Подведете Дзян Дзъмин под отговорност в моралния съд, в съда на съвестта и в съдилищата по целия свят

Clearwisdom.net

Законите на Небето са кристално ясни и справедливостта им се простира надлъж и нашир. Мрежата на справедливостта се затваря: Подведете Дзян Дзъмин под отговорност!

В моралния съд, в съда на съвестта на хората и в съдилищата, праведни сили от целия свят се обединяват в публични процеси, за да подведат Дзян Дзъмин под отговорност!

В продължение на четири години Дзян Дзъмин организира и ръководи кампания за преследване на над сто милиона практикуващи Фалун Гонг, кампания на преследване срещу Истинност-Доброта-Търпение. Преследването е достигнало до над 60 страни и е разрушило животите и щастието на безброй хора. По-важното е, че преследването на Дзян не е само срещу Фалун Гонг. Чрез кампанията си за преследване и клеветене на Фалун Гонг Дзян всъщност заблуждава и вреди на хората по целия свят; той е разрушил стремежа на хората към по-високи морални стандарти и е подтиснал съвестта на хората – вредата, нанесена на цялото човешко общество, е неизмерима.

Практикуващите Фалун Гонг извън Китай наскоро заведоха съдебни дела срещу Дзян за неговите престъпления срещу човечеството. Процесът срещу Дзян обаче не може да бъде ограничен само до обществените закони и съдилища, защото съдебното решение е само една от формите на защитаване на справедливостта. Има две по-могъщи дълготрайни сили на праведност в човешкото общество: съвестта и морала. Съдът на съвестта и съдът на морала са още по-силни инструменти в поддържането на правдата и в подвеждането на злото под отговорност.

Процесът срещу Дзян трябва да е всеобхватно действие и колективен процес срещу злото от всички, които са праведни. Тъй като това преследване, започнато от Дзян Дзъмин, напада фундаменталния човешки морал, съвестта, правата на човека и човешкия живот, справедливостта трябва да бъде напълно възстановена чрез съответни съдебни процеси в моралния съд, в съда на съвестта и в съдилищата.

Некда да работим заедно, за да изобличим истинския главатар на злото в света, за това, което представлява. Нека призовем всеки член на медиите и обществеността по целия свят, чрез техните собствени уникални роли в обществото, да подведат Дзян Дзъмин под отговорност с чувството на праведност и чиста съвест в собствените си сърца.

Публично дело срещу Дзян: Воден от лична жажда за власт и задвижван от по-нататъшни политически мотиви, Дзян не отдава никакво значение на живота на хората. Той измами света чрез лъжи и строг контрол върху медиите, за да блокират новините за избухването на ТОРС, което доведе до разпространението на ТОРС в много страни, причинявайки огромни загуби на човешки животи за хората в Китай и по целия свят, както и огромни икономически загуби.

Публично дело срещу Дзян: Воден от егоизъм, завист и параноя, Дзян започна безумна ирационална атака и клевета срещу Фалун Гонг - популярно учение, основаващо се на принципите Истинност-Доброта-Търпение. Той постави извън закона стремежа на хората към по-високи морални стандарти, очерни принципите на Небесата и се отнесе жестоко към невинните. Той превърна в свои врагове толкова много добри хора и избута Китай в бездната, подлагайки безброй хора на това преследване.

Публично дело срещу Дзян: Поставяйки своите лични желания и искания над Конституцията, Дзян насочи всички ресурси на Китай и силовите структури към провеждането на политика на държавен тероризъм и геноцид срещу практикуващите Фалун Гонг: „Съсипете репутацията им, разорете ги финансово, унищожете ги физически.” Това доведе до незаконното изпращане на милиони невинни практикуващи Фалун Гонг в центрове за задържания, лагери за принудителен труд, затвори и центрове за промиване на съзнанието, където те са подложени на брутални мъчения водещи до безброй наранявания и дори смърт. Някога щастливите семейства бяха разрушени и домовете им бяха разбити, стотици милиони семейства, приятели и колеги на практикуващи Фалун Гонг и дори техните работни звена бяха замесени в това преследване. Освен това мозъците на хората в цял Китай бяха промити от лъжите и пропагандата на омразата срещу Фалун Гонг, ръководени от Дзян.

Публично дело срещу Дзян: Чрез лъжи и манипулации и възползвайки се от клането на Тиенанмън на 4 юни 1989 г., Дзян завладя позицията на ръководител на страната. Вместо да работи в полза на народа, той инициира преследването срещу Фалун Гонг – мирна духовна практика, която е донесла само ползи на безброй хора. Недвусмислено пренебрегвайки Конституцията и върховенството на закона, Дзян първо нареди арестуването и лишаването от свобода на практикуващите Фалун Гонг, а след това манипулира Конгреса и съдебната система да създадат закони, които да направят практикуването на Фалун Гонг престъпление. Потъпквайки основните човешки права и ценността на човешкия живот, той нареди изтезаването и хвърлянето в затвора на невинни практикуващи без съдебен процес. Упражнявайки диктаторската си сила и формирайки сенчести съюзи, той превърна това, което трябваше да бъде правителство на народа, в машина за преследване на хората.

Публично дело срещу Дзян: За целите на преследването Дзян създаде в цялата страна „Управление 610” - агенция на терора, поставена над Конституцията и закона и насочена специално срещу Фалун Гонг. Упражнявайки натиск по всички фронтове: финансовия, политическия, професионалния и всеки друг аспект на ежедневния живот, Дзян принуди безброй китайци (от правителствени служители и персонал до обикновени хора на улицата) да се противопоставят на съвестта си и да му съдействат в преследването на невинни и добри практикуващи Фалун Гонг. Тези хора от всеки сегмент на обществото също са жертви на параноята на Дзян, тъй като техните роли в преследването са оставили неизличимо петно върху техните животи и тяхната съвест.

Публично дело срещу Дзян: Поставяйки личните си интереси над тези на нацията и на народа, Дзян похарчи стотици милиони юана от парите на данъкоплатците, за да си купи личен луксозен самолет и да ремонтира фамилния си дом. Той използва властта си, за да подкрепи сина си за заемането на поста на заместник началник на Китайската академия на науките и превърна огромни количества държавни капитали в лично богатство, чрез присвояване и незаконни сделки в телекомуникационната индустрия. Като диктатор на Китай, той използва една четвърт от финансовите ресурси на страната, за да преследва Фалун Гонг. Например шокиращи количества държавни капитали бяха използвани за създаването и поддържането на „Управление 610”, центрове за задържания и центрове за промиване на съзнания в цял Китай, за използването на медиите да произвеждат безкрайни потоци от пропаганда, за мобилизирането на голяма част от военните, полицията и системата на затворите и разгръщането на съдебни, дипломатически, културни, технологични и образователни канали за наблюдение, арестуване и преследване на практикуващи Фалун Гонг в Китай и оказване на намеса на практикуващите Фалун Гонг в чужбина. Всичко това беше заплатено с трудно спечелените от китайските граждани пари за данъци, отклонените чуждестранни инвестиции предназначени за икономическо развитие, както и незаконните глоби наложени на практикуващите Фалун Гонг и членовете на техните семейства, всичко това с цел да бъдат преследвани невинни хора и да бъде унищожена вярата на хората в Истинност-Доброта-Търпение. Това не само оказа голям натиск върху поминъка на хората в Китай и доведе до тежки последствия върху икономическото развитие на страната, но и въвлече чужди държави и инвеститори в това кърваво и неморално преследване.

Публично дело срещу Дзян: За да поддържа преследването, Дзян разпространи измами и пропаганда на омразата между хората по целия свят чрез китайските посолства и консулства, подтиквайки хората да се отдръпнат и дори да мразят Фалун Гонг - учението, основано на принципите Истинност-Доброта-Търпение. Той използва дипломатически, политически и икономически отношения, за да упражнява натиск в отчаян опит да спре разпространението на Фалун Гонг по света, както и да се прекъсне подкрепата за Фалун Гонг от чужди правителства, медии, организации и отделни хора. Той дори използва много специални агенти и дипломати, за да се намесва в дейностите на Фалун Гонг извън Китай и да атакува вербално и физически практикуващите Фалун Гонг. Разширяването на преследването на Фалун Гонг от страна на Дзян в демократичните страни пряко подкопава самата морална същност на демократичния свят.

Публично дело срещу Дзян: За да не бъде разобличен и осъден за злите си действия от международната общност, Дзян не се поколеба да жертва интересите и правата на китайския народ в замяна на мълчанието на други държави по отношение на преследването. Използвайки тактики като дипломатически натиск, политически стимули, търговски споразумения, икономически концесии, финансови безвъзмездни помощи и дори отстъпване на територия, за да купи мълчанието на правителства и организации; дори молейки за активна помощ от правителства и организации, за да продължи преследването; Дзян остави петна върху международната общност и съвестта на обществото. Чрез изтезания и лишаване от свобода на невинни практикуващи Фалун Гонг, чрез клеветене и пропаганда на омразата срещу Фалун Гонг и принципите „Истинност-Доброта-Търпение”, чрез заплахи и подстрекаване на правителства и организации от цял свят, срамното преследване започнато и ръководено от Дзян не само унищожи здравето и щастието на стотици милиони хора по целия свят и накара много иначе добри хора да извършат престъпления срещу съвестта си, но също така подкопа основните ценности, съвестта и чувството за справедливост в нашето общество и следователно превърна всеки човек по света в жертва на порочното си преследване. Всеки човек, всяка организация и всяко правителство по света трябва да узнаят за лъжите на Дзян и за вредата, която им е причинил чрез това преследване. Всеки има право да подведе Дзян под отговорност в съда на сърцата на хората според съвестта, морала и закона!

Тъй като Дзян бива признат за виновен отново и отново от съдилищата в човешкия свят, съдилищата на сърцата и съвестта на хората и съдът на морала и справедливостта, злото бива прочистено в сърцата на хората и в различни места.

Когато злото бъде напълно изчистено, това ще бъде момента, в който искреността, състраданието и справедливостта ще се завърнат напълно. Всички добри хора навсякъде по света ще се облагодетелстват дълбоко от този величествен публичен процес в подкрепа на справедливостта и правдата.

09 май 2003 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2003/5/9/35467.html
Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.