Съобщение: Призив за статии, посветени на темата „Свидетелстване в полза на историята”

Minghui.org

Всяка статия, публикувана на „Minghui.org”, отразява ценни исторически събития. Заедно те образуват важна картина, която документира великата история на Фа-коригирането.

В тези картини виждаме прекрасното разпространение на Дафа в Китай и в чужбина. Виждаме могъщата добродетел на Дафа, докато понася преследването и остава неразрушим. Също така виждаме смелите дела на практикуващите, когато остават силни и непоколебими, за да спасяват съзнателните същества. Като практикуващи, всеки един от нас участва и става свидетел на този велик исторически момент. Ние изживяваме и чуваме много незабравими истории, от които ние всички се вдъхновяваме и окуражаваме. Нека запишем тези исторически сцени, така че хората на бъдещето да могат да видят истината, така че повече практикуващи да открият собствените си недостатъци и да бъдат вдъхновени от тези истории. Затова ние можем заедно да се устремим усърдно напред в този последен период на Фа-коригирането!

В миналото сме получавали много статии, разкриващи преследването на китайски практикуващи. Надяваме се, че докато изпращате тези статии, практикуващите от континентален Китай също ще изпращат статии, които показват праведните мисли и дела на практикуващите, облагодетелствайки се от Фа, упорствайки във вярата си и разяснявайки истината.

Моля, не мислете, че опитът ви е обикновен. Всяка праведна мисъл и всяко праведно действие, произлизащи от Дафа, са великолепни. Простият език, излизащ от дъното на сърцето ви, е най-красивият стил. Записването на историческо събитие е утвърждаване на Дафа, предлага спасение на съзнателните същества и подпомага съпрактикуващите, които изостават, за да наваксат. То също така предоставя съдействие и указание за повече практикуващи, за да утвърждават Дафа по различни начини.


23 октомври 2003 г.

Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.