Редакторска бележка: Въз основа на самоусъвършенстването в периода на Фа коригирането защитете постоянната работа на местата за материали* и точките за достъп до Интернет в континентален Китай

Minghui.org

При специалните обстоятелства, при които Дафа и Дафа практикуващите са преследвани, местата за материали и точките за достъп до Интернет в континентален Китай са създадени, управлявани и пазени от Дафа практикуващи по тяхна собствена инициатива на различни места, въз основа на разбирането за Фа коригирането. Целта е да се подобри средата за самоусъвършенстване на Дафа практикуващите в континентален Китай, която беше сериозно разстроена, да се утвърди Дафа и да се предложи спасение на съзнателните същества. За да се осигури стабилното функциониране на тези места, всички доброволци на тези места за материали и точки за достъп до Интернет първо трябва да станат Дафа практикуващи, които могат активно да се усъвършенстват във всякаква среда, и второ, също така е изключително важно да могат да поддържат състоянието на Дафа практикуващи за дълъг период от време.

1. Изисквания към характера на хората на местата за материали и точките за достъп до Интернет

През последните четири години центровете за материали и точките за достъп до Интернет оказаха забележителен положителен ефект. Те преодоляваха строгата блокада на злото за информация, свързана с Фалун Гонг и разчистваха безбройните лъжи, разпространени от пропагандната машина под контрола на злия ръководител на Китай. Именно поради това, че са оказали този важен ефект, местата за материали и точките за достъп до Интернет се превърнаха в главни цели на злото и онези, които работят в центровете за материали, се превърнаха в главни мишени за намесата и „тестовете” на старите сили.

Работата на всеки център за материали е свързана с бъдещето на много Дафа практикуващи и членове на местната общност. В суровите условия, поради относителната изолация на работната среда, проблемите на един човек в култивацията често биха засегнали безопасността на други практикуващи на мястото за материали и възниква въпросът дали това място за материали може да продължи да оцелява и да продължава да оказва положителен ефект по време на самоусъвършенстването в периода на Фа коригирането, или не. (Изискванията, посочени по-горе за състоянието на доброволците, не се отнасят за местата за материали с един единствен човек, тъй като те са изцяло актове на отделни индивиди и не засягат други Дафа практикуващи, но все пак трябва да бъдат разглеждани сериозно.) Така че доброволческата работа също трябва да отговаря на определени стандарти – да правите нещата активно не означава, че няма координация. Да правиш каквото поискаш или да управляваш мястото безпринципно означава да не бъдеш отговорен към себе си или към обществото.

Поради това, при управлението на персонала на всички места за материали и точки за достъп до Интернет в континентален Китай, трябва да има основни изисквания за култивационното състояние и състоянието на характера на всички доброволци. Онези Дафа практикуващи, които доброволно работят на местата за материали и точките за достъп до Интернет, трябва стриктно да се самодисциплинират с праведни мисли и праведни действия според стандартите за характера, установени за самоусъвършенстващите се. Само когато всички практикуващи във и извън центровете за материали се придържат стриктно към тези стандарти, е възможно тези, в центровете за материали, да се справят добре с всичко, което един Дафа практикуващ от периода на Фа коригирането трябва да прави, независимо от суровата среда на преследване и понасянето на тежки натоварвания и работата в относителна изолация и самота.

Практикуващи, които са безпокоени от привързаността сантименталност или които са напуснали дома си от страх; практикуващи, на които им липсва разбиране за самоусъвършенстването в периода на Фа-коригирането, основано на Фа принципите; практикуващи, които не могат да поддържат доброто изучаване на Фа, доброто изпращане на праведни мисли и не могат да се отнасят към разясняването на истината като към свой дълг – те не са подходящи за работа на местата за материали и точките за достъп до Интернет. Дори за практикуващите, които разбират неотложността на работата за предлагане спасение на хората и непрекъснато мълчаливо са давали от себе си, ако имат временни проблеми в самоусъвършенстването, поради продължителни периоди на прекалена отдаденост на работата, трябва да спрат за известно време, за да изучават Фа и да се усъвършенстват. Те първо трябва да си възвърнат състоянието, в което трябва да се намира един Дафа практикуващ и след това да се върнат на работа в центровете за материали. В противен случай ще пострадат, както тяхната работа, така и самоусъвършенстването им.

2. Запазване на чистотата на местата за материали въз основа на самоусъвършенстването в периода на Фа коригирането

Напоследък някои места за материали проявяват феномена на използване на способностите и техническите умения на обикновените хора като стандарт за оценяване пригодността на хората. Това е възложило важната работа за предлагане спасение на хората по света на уменията и способностите на обикновени хора, ато се отклоняват от изискванията на Дафа за „Истинност-Доброта-Търпение” и създават тежки конфликти при работата в местата за материали. Практикуващите в някои области имаха привързаност към окончателното довършване на работата в процеса на доброволческа дейност на местата за материали. Те не изучаваха Фа за дълги периоди от време. Също така изучаваха Фа и се усъвършенстваха по-неспокойно. Те разглеждаха произвеждането на материали като работа на обикновените хора.Те се отнасяха към изучаването на Фа и самоусъвършенстването, правенето на упражненията, изпращането на праведни мисли и използването на свои думи и действия за утвърждаване на Дафа като към допълнително бреме. Резултатът беше, че злото се възползва от тях и след като бяха заловени, те предадоха своите съпрактикуващи, което доведе до задържането на много хора.

Местата за материали, които Дафа практикуващите управляват, не съществуват в името на това отделни индивиди да спечелят слава сред самоусъвършенстващите се или да покажат специалните си таланти. Доброволците на местата за материали на първо място трябва да са Дафа практикуващи с висок морал или в противен случай те ще причинят последствия, които демоните могат само да се надяват да причинят. Всяка работа за Дафа съдържа елементи на усъвършенстване на характера. Каква е целта на нашата работа на местата за материали? Не е ли да утвърдим Дафа и да спасим съзнателните същества, докато се пречистваме и довършваме пътешествието към божественото?

В някои области се наблюдават проблеми между жени и мъже, които имат непристойни отношения, което води до разстройването на мястото за материали в тази област и до широкомащабното изваждане от строя на каналите за материали. Това обезсилва резултата от утвърждаването на Дафа от Дафа практикуващите, което позволява на злото да гледа и да се смее. Въпреки че тези, които имат такъв тип проблеми, са изключително малко, размерът на щетите, които могат да причинят, е огромен, и те не заслужават да работят в центровете за материали на Дафа практикуващите. Но практикуващите в някои области биха нарушили принципите, тъй като им липсват хора с технически умения и това не е правилно. Те са понижили нивото на своя морал до такава степен, че боговете вече не ги смятат за „хора” – те са още по-далеч от стандарта за самоусъвършенстващ се, така че как биха могли да бъдат поставени от Дафа практикуващите на важни позиции на местата за материали? Могат ли тези хора да утвърждават Дафа? Това, пред което са изправени, е въпросът как да компенсират греха от опетняването на репутацията на Дафа практикуващите и обидата към Учителя с тяхното мръсно поведение и въпросът как да бъдат отговорни към собствения си живот.

3. Дафа практикуващите около местата за материали също трябва непрекъснато да повишават характера си и по собствена инициатива да споделят и координират работата, свързана с материалите

Учителят ни казва: „не чакайте, не разчитайте на другите”. В областите, в които са възникнали проблеми с местата за материали, това не се ограничава само до хората, работещи на местата за материали и точките за достъп до Интернет. Дафа практикуващите около тях също трябва да се замислят и да се запитат дали трябва да разчитаме на тези хора за предлагане спасение на съзнателните същества и дали трябва да позволяваме уменията на обикновени хора да ни ограничават, дали истински и категорично вярваме в мъдростта, която ни е дадена от Дафа, и дали пред лицето на конфликти наистина поставяме Дафа на първо място. Когато сме изяснили разбирането си въз основа на принципите на Фа, състоянието на няколко човека няма вече да се превръща в препятствие за работата на цялата ни област за спасяване на съзнателни същества. Дафа практикуващите около нас, независимо дали са пряко или непряко въвлечени в тези неща или знаят за тях, трябва да се вгледат в себе си, да повишат характера си, да се организират сами и да си разпределят нещата, които трябва да бъдат направени.

В „Преподаване и разясняване на Фа на Фа конференцията в Голям Ню Йорк” Учителят посочва:

” По този път на Фа-коригирането и по този път на самоусъвършенстване със сигурност ще има премеждия, със сигурност ще има всякакви несъгласия и със сигурност ще го има типа хора, току-що споменати от този ученик. Това е така, защото старите сили си мислят: „Ако твоите Дафа практикуващи са толкова чисти и нямат намеса, тогава как ще се отърсят от разни свои лоши мисли? Как можеш да докажеш, че твоят Дафа се е издигнал от една толкова сложна среда и е установил велика добродетел?“. Ето защо те искаха да направят това и аранжираха да има някои хора и да се случат някои неща – старите сили бяха тези, които искаха да направят тези неща. Не признавам нищо от това.”

Онези други Дафа практикуващи, които вършат работа, свързана с материалите, трябва да останат рационални и с ясно съзнание пред лицето на всякаква намеса и конфликт и да се придържат към основата на самоусъвършенстването в периода на Фа коригирането.

24 януари 2004 г.

*Местата за материали се отнасят до места в Китай, където практикуващите създават, отпечатват и събират литература, която разяснява истината за Фалун Гонг и преследването, като листовки, банери, видеозаписи и т.н.


Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2004/1/30/44582.html
Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.