Редакторска бележка: За отношенията между половете и въпроса за брака

Minghui.org

Всички Дафа практикуващи знаят, че тъй като днешните хора се носят по течението в големия багрилен казан на модерното общество, техният стандарт на мислене се е отклонил от стандарта, който боговете отдавна са установили за човешките същества. Така че ако човек иска да се усъвършенства, Учителят първо трябва да премахне името на този човек от ада. След това човекът може да започне да се държи като човешко същество по почтен и достоен начин, основаващ се на стандарта, който боговете са установили за човешките същества. Тогава този човек стъпка по стъпка се превръща в добро човешко същество сред хората, докато не стане още по-добро човешко същество, докато стигне дотам да може напълно да се издигне над човешкото и се превърне в Буда, Дао или Бог от висока сфера.

Изминаха 12 години, откакто Дафа започна да се разпространява в човешкия свят и Фа-коригирането е стигнало до последния етап на последния стадий. Все още има няколко изолирани практикуващи, които дълго време се придържат към изключително изкривения дегенерирал стандарт на днешните хора по отношение на своите мисли и поведение, що се отнася до отношенията им с членове на противоположния пол и все пак наричат себе си Дафа практикуващи. Ако тези хора не се събудят и не направят всичко възможно да компенсират грешките си, те ще загубят своите последни предопределени възможности.

През април 2003 г., докато обясняваше Фа на Фа-конференцията в Голям Ню Йорк, Учителят за първи път отговори на питане по въпроса за мъж и жена, които имат интимна връзка. Проблем като този се предполага да е нещо, с което човек се справя самостоятелно, когато първоначално реши да започне да се усъвършенства, а не въпрос, който трябва да съществува сред Дафа практикуващите като група. В миналото в общността на усъвършенстващите се, независимо дали става дума за Буда школата, Дао школата или школата Чимън, не е било позволено такъв проблем да съществува. Ако някой се осмелял да наруши правилото, щял да бъде считан за презрян и щял да бъде окончателно изгонен от тази школа или практика. И все пак по време на миналогодишната Фа конференция в Голям Ню Йорк, докато остро мъмреше онези хора, които все още правят грешки в отношенията си с членове на противоположния пол и правят неща, които „ги правят недостойни дори за званието „Дафа ученик”! Те дори не заслужават да бъдат наричани „човешки същества”, но въпреки това те все пак се наричат „Дафа практикуващи”, Учителят все пак изрази отново и отново надеждата си, че тези хора ще се опитат да се подобрят и няма да принудят Учителя да се откаже от тях.

Великодушието на Учителя в спасяването на всички съзнателни същества дълбоко е развълнувало всеки. По онова време хората, които имаха тези проблеми, бяха силно разтърсени и бяха решени да се поправят. Оттогава измина почти една година и все пак някои хора все още нямат неотложното желание да се поправят напълно, някои хора все още се борят със себе си и се лутат напред-назад, а някои хора все още се опитват да намерят оправдания за себе си. Хора, които не знаят истинското значение на самоуважението и достойнството, съществуват както в континентален Китай, така и извън него. Въпреки че има много малко от тях, те все още опетняват репутацията на Дафа и оказват много лошо влияние. Всъщност, когато става въпрос за правенето на грешки в отношенията между членове от противоположния пол, дори в човешкото общество, където моралът е силно дегенерирал, на това все още не се гледа с добро око от обикновените хора, които се стараят да действат по почтен начин и се държат добре. Истинските Дафа практикуващи биха били дори по-малко склонни да оправдаят тези мръсни мисли и действия. Старите сили няма да оставят на мира хората, които имат такъв проблем, защото са намерили най-голямото извинение да ги „тестват”.

В обстановката в континентален Китай, където преследването все още продължава, тези няколко души, попадащи в горната категория, са причинили много сериозни вреди на ситуацията в своите области. Например, когато няколко души на определено място в провинция Ляонин развиха тази ситуация, хората, които бяха замесени и останалите около тях, не успяха да получат навреме ясни разбирания по този въпрос от перспективата на самоусъвършенстването в периода на Фа коригирането и бяха развити много конфликти, които доведоха до всевъзможни загуби на местните дейности за разясняване на истината. Членове на даден екип в близък град също имаха проблеми с хора, които имат интимни връзки, което доведе до продължителни шиншин конфликти. Конфликтите станаха много големи до степен, в която членове на екипа бяха арестувани от полицията. Хората, които преследват Дафа, също го използват като извинение, за да клеветят Дафа. Подобни ситуации възникнаха и в района около Бънси, което доведе до арестуването на по-голямата част от местните практикуващи. Изминаха няколко месеца, преди практикуващите в Бънси да успеят да възобновят своите дейности за производство на материали за разясняване на истината и да подновят своята работа по разясняване на истината. Освен това, тъй като техният шиншин не може да покрие основния стандарт за самоусъвършенстващ се, хората, които имат проблеми в отношенията с членове на противоположния пол, обикновено са силно привързани към славата и личния интерес и имат склонността да са егоцентрични. Те често са егоистични и разточителни, когато става въпрос за харчене на пари или ресурси.

Такива отделни хора съществуват в континентален Китай и извън местата за материали за разясняване на истината. Те съществуват и извън континентален Китай. Въпреки че не са причинили директни вреди на много Дафа практикуващи и дори на хората по света по начина, по който са го направили хората на местата за производство на материали, естеството на поведението им е същото. Всички те натрупват огромни количества карма върху себе си. В същото време те също така опетняват репутацията на Дафа практикуващите и техните действия са обида към Дафа. Дори ако се мислят за Дафа практикуващи, те не могат да изиграят ролята на утвърждаване на Фа по начина, по който го правят Дафа практикуващите. Те са изправени пред въпроса дали могат да бъдат отговорни към собствения си живот.

Самоусъвършенстването е доброволно. За тези, които не искат да се коригират или казват, че искат да се коригират, но все още си търсят извинения, за да не се коригират, тук ние не искаме да им кажем нищо повече. Бихме искали да кажем още няколко думи на онези, които имат истинско желание да се коригират, но са изправени пред сериозни пречки.

Първо, всеки човек, който иска да се поправи, решава да го направи в отговор на сериозното предупреждение и безграничното великодушие на Учителя. Но за да разреши истински проблема, човек трябва не само да знае, че това е изискването на Учителя, а трябва също така да запомни всички свързани с това думи на Учителя, да ги вземе присърце и истински да разбере защо Учителят е отправил такова изискване от перспективата на Фа принципите. Само тогава такъв човек може напълно да се поправи. Когато е необходимо, човек трябва също така да изпраща праведни мисли по-често, за да се пречисти, докато се концентрира върху елиминирането на своите изкривени представи и мисловна карма.

Второ, човек трябва да изучава съответните думи на Учителя за това как да се държим като човешки същества и според стандарта за практикуващ.

В „Преподаване на Фа на Фестивала на фенерите на Фа конференцията на Западните Щати през 2003 г.” Учителят ни казва:

„Всъщност днешната човешка раса щеше да бъде унищожена преди много време, ако не беше Фа коригирането. Стандартът на мисленето на човешката раса е вече на по-ниско ниво от ада.”

Защо Учителят казва, че „Стандартът на мисленето на човешката раса е вече на по-ниско ниво от ада”? Ако човек, който иска да се поправи, не може да отговори на този въпрос, той трябва да навакса урока за моралния стандарт на човешкото същество. Това е така, защото самоусъвършенстването започва от това да бъдеш добър човек сред обикновените хора. Но това да бъдеш „добър човек” не се определя от моралните стандарти на съвременното човечество. То се определя от стандарта, установен от Боговете. Ако човек продължава неправилно да разглежда стандарта, който е по-нисък от този на човешките същества, като стандарт за човешките същества, той ще се задържи в сфера, която е по-ниска от тази на човешките същества. Ако човек се събуди при „голямото разкриване на истината”, вече ще е твърде късно.

Тези хора, които нарушават правилото, когато става дума за отношения с членове на противоположния пол, често мислят, че хората в днешното общество „всички се държат по този начин” и че в сравнение с много хора те самите се справят доста добре. Не е ли това същото като онова, което Учителят е посочил в „Джуан Фалун”:

„Когато някой извършва лоша постъпка и вие му го посочите, той няма да ви повярва. Този човек наистина няма да повярва, че прави нещо лошо. Някои хора оценяват себе си по снижения морален стандарт. Понеже критерият за оценяване се е променил, те смятат себе си за по-добри от останалите.”

По този въпрос Учителят ясно посочва в „Джуан Фалун” следното:

„Независимо как се изменя моралният стандарт на човечеството, тази характеристика на Вселената остава непроменена и тя е основният критерий, разграничаващ добрите от лошите хора. Тогава като практикуващ човек трябва да следва тази характеристика на Вселената, вместо стандартите на обикновените хора. Ако искате да се завърнете към своята първоначална, истинска същност и да се издигате в самоусъвършенстването, трябва да постъпвате съобразно този критерий.”

Самоусъвършенстването зависи от собствените усилия. Ако някой истински иска да се усъвършенства, той трябва да поеме инициативата да изиска от себе си да върши нещата според учението на Учителя и да се асимилира с Дафа.

Моралният стандарт на модерното човечество е изключително дегенерирал. Тъй като го виждат през цялото време, хората, които пропадат заедно със съвременното човечество, не са наясно с това. Всъщност ако някой направи дори най-просто сравнение с това, което се е случвало в миналото, той ще види колко е пропаднал човешкият морален стандарт. Нещата, които хората в миналото са разглеждали като престъпления и изключително срамни действия, сега се разглеждат като неща, които носят огромно удоволствие и са изключително модерни. Например, когато става дума за членове на противоположния пол, съвременните хора обикновено наблягат на външния вид и сексуалната привлекателност и приемат с безразличие характера и самоконтрола. Те приемат взаимоотношенията с членове на противоположния пол за нещо обикновено, като храненето или пиенето на вода. Те действат безсрамно, за да задоволят похотта си, а има дори такива, които се занимават с хомосексуални дейности. Но какъв е моралният стандарт, който са използвали хората в миналото по отношение на членовете на противоположния пол? Древните китайци наблягали на това, че членове от противопложни полове не трябва да се докосват един друг. Те смятали, че онези, които се опитват да използват сексуална привлекателност, за да привлекат вниманието към себе си, са лекомислени и невъздържани. Дори съпругът и съпругата трябвало „да се уважават взаимно като почитани гости и да се държат един с друг като приятели”. Те разглеждали „сексуалните игри” като „срам за съпруга и съпругата”. Гореизложеното са просто няколко примера.

Що се отнася до брачните отношения, съвременните хора всеобщо разглеждат чувствата, които съпругът и съпругата имат един към друг, като основа за поддържането на брака. Някои хора смятат, че няма нищо лошо в това да се разведеш, когато се появи някой друг. И все пак Библията казва на хората, че човешките същества са създадени от Бог и когато един мъж и една жена се съберат, те стават едно цяло; веднъж щом Бог уреди двама души да станат съпруг и съпруга, те не могат да вървят сами по пътя си; всеки мъж, който се разведе със съпругата си и се ожени за някоя друга, извършва прелюбодеяние и изоставя жена си; ако съпругата остави съпруга си и се омъжи за някой друг, тя също извършва прелюбодеяние. Безразборните сексуални контакти (включително предбрачните сексуални контакти) също са строго забранени и презряни от Бог. Яхве е казал на мъжете, че не могат да изоставят жените си, освен ако те не са им верни. Старата източна култура, която е предадена от Боговете, разглежда нещастния брак като резултат на това, че и двете страни имат карма. Вместо да си намерят оправдания, за да се отдръпнат един от друг, двамата трябва да изплатят кармичния дълг, който дължат, докато преминават през конфликти в брака си. От това можем да видим, че „емоционалното разногласие” не се приема от боговете като извинение за развод.

Що се отнася до церемонията, която трябва да се проведе, за да се отбележи брака, в „Преподаване на Фа на Фа-конференцията на Източното крайбрежие на САЩ” през март 1999 г. Учителят ни посочва:

„В Китай, когато хората встъпваха в брак в миналото, те се нуждаеха от одобрението и на Небето, и на Земята, ето защо имаше „поклонение пред Небето и Земята“. Те се нуждаеха от одобрението на родителите си, така че трябваше да се поклонят пред своите родители. В западните общества хората имали нужда това да бъде признато от техния Господ или Бог, ето защо отивали на църква и давали обет пред Господ, и Господ или Бог им бил свидетел и свидетелствал за техния съюз. В днешните западни общества тези неща са били прекъснати и [много] хора вече не преминават през никакви формалности. Двама души просто се събират без никакви ограничения; когато са щастливи заедно, ще останат заедно, а когато не са, просто си намират друг партньор. Това е неприемливо. Като ученици на Дафа вие трябва да знаете поне тези основни принципи. Сексуалната свобода на Запад е създала огромно количество карма. Струва ми се, че хората от Изтока са дори по-лоши. Трябва да обръщате внимание на тези неща. Ние казваме, че човешките същества са станали лоши, и все пак, когато един самоусъвършенстващ се се държи дори по-зле от обикновен човек, не е ли това проблем?... Най-малкото ще позволите на обикновеното човешко общество да ви смята за законно омъжени съпруг и съпруга.”

От това може да се види, че тържествената церемония е свързана с вътрешното значение на брака като нещо, дадено от боговете.

Бихме искали да подчертаем едно последно нещо. На тези, които все още са в безпорядък що се отнася до отношенията им с членове на противоположния пол и извършват престъпления срещу боговете, това е сериозно предупреждение: великодушието и достойнството на Дафа вървят ръка за ръка и всеки човек избира собственото си бъдеще. Ако все още не цените великодушието на Учителя и при голямото разкриване на истината загубите предопределените си възможности, вие ще бъдете поставени на позицията, която сами сте избрали за себе си, позиция, която е по-ниска от тази на човечеството. Това, което ви очаква в бъдеще е безкрайното съжаление и изплащането на дълга. Наистина ли искате да изгубите вечното си бъдеще и това на всички съзнателни същества, които зависят от вас, в името на онова малко парченце дегенерирало така наречено „удоволствие”, което се намира пред вас в човешкия свят?


26 януари 2004 г.

Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.org


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.