Редакторска бележка: Изоставете привързаностите към самоизтъкване и натрапване; Само чрез солидно самоусъвършенстване можем да направим прогрес

Minghui.org

Скоро след като прочетоха „Преподаване на Фа на Великден, на Фа-Конференцията в Ню Йорк, 2004 г.”, няколко практикуващи от провинция Хънан, Китай - вместо изпитвайки милосърдното и упорито спасение на Учителя, да се просветлят до неотложността и важността на разясняването на истината – развиха неразумни мисли и налудничави думи, които възпрепятстват техния прогрес в култивацията и вредят на други практикуващи. Учителят продължава да ни напомня през последните няколко години да се култивираме рационално и с ясно съзнание; да използваме добре времето си, за да правим добре трите неща, които Дафа практикуващите трябва да правят.

Тези няколко души говорят налудничаво, че „искат да коригират факторите отвъд космоса и когато се изпращат праведни мисли, трябва да бъде добавена мисълта за дезинтегриране на факторите отвъд космоса”. Освен това, носейки силни човешки привързаности, те твърдят, че са се „просветлили”, че не само това, което Шакямуни и Исус са преподавали, е стар отклонил се Фа, но и че „Истинност-Доброта-Търпение” също е Фа на стария космос и т.н. Тези думи и действия клеветят Буда и Фа. Те продължават да бъдат повтаряни и следвани от някои, които все още не са наясно какво означава самоусъвършенстването в Дафа и че култивацията в Дафа изисква „да приемем Фа за учител”.

Самоусъвършенстването в Дафа е сериозен въпрос и учениците трябва да се култивират, като солидно и задълбочено следват Фа на Учителя. Дори да се просветлим до някои Фа принципи, ние все още трябва истински да подобряваме своя шиншин чрез солидна култивация. Ако днес се излюпи „нова теория“, а утре е на мода „нов начин на казване на нещата”, правенето на тези неща несъмнено е заради някого, който задоволява привързаността си към натрапване и демонстрира „самоусъвършенстване на високо ниво”. Всъщност, точно това разкрива как хората, които са казали тези неща, не са разбрали същността на самоусъвършенстването и как да се самоусъвършенстват.

Тези прояви на нестабилно съзнание и липса на самоконтрол не са думите и действията на един самоусъвършенстващ се. Ако тези прояви продължат дълго време, за старите сили ще бъде много лесно да се възползват от тази вратичка. Надяваме се, че всички замесени практикуващи незабавно ще се събудят, ще се откажат от тези привързаности и ще изучават Фа добре, със спокойно съзнание.

Тук бихме искали да напомним на практикуващите в други области, които са чули или са видели подобни неща, да обърнат внимание на гледането навътре, да помислят защо всеки от тях ги е видял и да намерят начин да се подобрят. Ние трябва усърдно да се пречистваме при изправянето ни пред всякакви проблеми.

Междувременно, независимо какво е казал някой друг практикуващ, ние трябва да успокоим съзнанията си, да изоставим човешките привързаности, истински да приемем Фа за учител и постоянно да бъдем с ясно съзнание. Ако всички ние можем да започнем със себе си, да утвърдим и подсилим полето на нашите праведни мисли, това само по себе си е много добро напомняне и помощ за онези, чийто фокус не е върху самоусъвършенстването в периода на Фа-коригирането и които мислят, че да излязат с нещо ново и различно означава, че са прави и че са на по-високи нива.

Разбира се, всеки човек сам избира дали истински да се самоусъвършенства или не. Ние трябва любезно да си напомняме и да си помагаме един на друг, но не бива да бъдем засегнати от ирационалните думи и действия на натрапващи се индивиди, тъй като да бъдеш привързан към привързаностите на другите само по себе си е форма на човешка привързаност.

Нека да изучаваме Фа със спокойно съзнание, да не оставяме място да ни бъде оказвана вътрешна и външна намеса, да правим добре трите неща, които Учителят изисква и заедно усърдно да се стремим напред.


10 юни 2004 г.

Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.