Трябва ли да вземаме такса за Дафа книгите, които сме направили сами – (С бележка от редакторите)

(Minghui.org) Бележка от редакторите на „Клиъруисдъм”: За да се гарантира ефективното функциониране на центровете за материали в Китай и хората да ценят книгите, които получават, практикуващите трябва да вземат такса за книгите, които са успели да направят в условията на преследване и след като са преодолели всякакви трудности. При настоящите специални обстоятелства трябва да вземаме такса, най-малко, за да покрием разходите за печат и транспорт. Ако обстоятелствата позволяват можем да начислим и пазарната цена. Такава е насоката на Учителя. Съпрактикуващи в Китай, моля, следвайте тези инструкции. (09 ноември 2004 г.)
***********
Clearwisdom.net С напредването на Фа-коригирането много хора питат за книги или компакт дискове на Фалун Дафа, както и за други материали. В много региони книгите на Фалун Дафа, особено „Джуан Фалун”, са недостатъчни. Днес прочетох статия на уебсайта „Клиъруисдъм”, в която се обсъжда въпросът за таксуването на книги за Дафа. Тук бих искал да споделя моето разбиране по този въпрос въз основа на опита ми в моя район. Трябва ли да вземаме такса за книгите, които сме направили, в настоящата трудна ситуация?

Мисля, че макар програмите, които клеветят Дафа, да не се излъчват вече по телевизията, много хора все още се страхуват да бъдат свързани с Фалун Гонг. След пет години на преследване те са видели, че много Дафа практикуващи са били малтретирани, арестувани, осъдени и дори измъчвани до смърт. При такива обстоятелства е много ценно, че хората искат да научат истината за Фалун Гонг и да четат книгите. Трябва да избягваме създаването на каквито и да било пречки, които биха могли да възникнат за тези хора, като ги таксуваме за книгите.
За да дадем възможност на хората да ценят книгите на Дафа, можем да им обясним, че има недостиг на тази книга и да ги помолим да върнат книгата, ако не искат да се самоусъвършенстват. По този начин хората няма да разглеждат книгите на Дафа като обикновени търговски продукти и ние бихме могли да дадем върнатите книги на други хора, за да помогнем да се реши проблема със снабдяването.
Нашата най-важна задача е да спасяваме хора, да им позволим да разберат истината за Фалун Дафа и да получат Фа. Обстоятелствата в този специален период от време не са същите, както, когато получихме Фа. Въпреки че всичките тези книги бяха направени от личните доходи на Дафа практикуващите, книгите на Дафа са безценни. Ако бяхме вземали такса, за да покрием ниските разходи за печат, това можеше да накара хората да си мислят, че правим пари от тези книги и по този начин омаловажаваме свещеността на Фа и им пречим да получат Фа.
Злото може да се възползва от факта, че сме вземали такса за книгите, и по този начин да причини ненужни щети на Дафа.

Гореизложеното са мои лични разбирания. Моля от сърце посочете, ако има някакви грешки. Благодаря ви.

Линк към оригиналната статия: en.minghui.orgМожете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.