Редакторска бележка: Есенции за изпращане на праведни мисли и график за изпращане на праведни мисли по света в определените часове (2-ра актуализация)

Minghui.org

Изпращането на праведни мисли е едно от трите неща, които Учителя изисква от нас. То е много важно и всеки Дафа практикуващ от периода на Фа-коригирането трябва да се справя добре в това отношение. От много време и поради различни причини обаче практикуващите в някои райони на континентален Китай и някои нови практикуващи извън Китай все още не са разбрали правилно часовете и най-важните неща за изпращане на праведни мисли. Има области, в които отделни хора са отишли и са създали нещо ново и различно по своя инициатива, създавайки намеса за някои практикуващи. За да се справим с това, тази статия е повторно компилиране на изискванията и есенциите за изпращане на праведни мисли, състоящо се от статии от най-ранните до най-новите и е предоставена тук за справка за практикуващите от континентален Китай и за новите ученици от други области:

I.Есенции за изпращане на праведни мисли.

Първо пречистете себе си за пет минути и след това започнете да изпращате праведни мисли в продължение на пет до десет минути, за да отстраните злите тъмни слуги и прогнилите демони и да изкорените злия призрак на комунизма и всички зли фактори на Комунистическата партия в други измерения.

Вземете за пример едновременното изпращане на праведни мисли по целия свят: преди да изпратите праведни мисли, за да отстраните злото (започвайки в 05:55 часа, 11:55 часа и т.н.) останете в покой за 5 минути и мислете за премахването на лошите мисли в съзнанието си, на мисловната карма и на лошите представи или на външната намеса; и след това започнете да изпращате праведни мисли в началото на кръглия час, дезинтегрирайки тъмните слуги и прогнилите демони на старите сили и унищожавайки злия призрак на комунизма и всички зли фактори на Китайската комунистическа партия в други измерения, всеки път в продължение на поне пет минути.
Когато изпращате праведни мисли съзнанието ви трябва да е фокусирано, чисто и стабилно – само тогава можете да използвате вашите по-висши способности.

След като пречистите съзнанието си, за какво трябва да мислите, преди да рецитирате стиховете?

Отново вземете за пример едновременното изпращане на праведни мисли по целия свят: след като пречистите себе си, започвайки в началото на всеки кръгъл час и продължавайки поне 5 минути всеки път, всички Дафа ученици по света трябва да мислят за следното:

1. Изкореняване на цялото зло, което вреди на Дафа, дезинтегриране на всички тъмни слуги и прогнили демони и унищожаване на всички елементи на злия призрак на комунизма и на всички фактори на Китайската Комунистическа Партия в други измерения, като обхванете всичко и не пропускате нищо;

2. Добре е да се посочат няколко конкретни цели;


3. Рецитирайте наум стиховете за Фа коригиране на Учителя, които означават „Фа коригира космоса, злото е напълно елиминирано” и можете да добавите стиховете, които означават „Фа коригира Небето и земята, незабавна разплата в този живот”, когато е необходимо; независимо дали майчиният ви език е китайски, когато рецитирате стиховете. трябва да използвате колкото може по-точно произношение на мандарин.

Китайското произношение за стиховете е дадено по-долу:

Фа коригира космоса, злото е напълно елиминирано

(Звучене на Пинин)
Фа джън чиен куън
Сие ъ чуен мие

Фа коригира Небето и земята, незабавна разплата в този живот

(Звучене на Пинин)
Фа джън тиен дий
Сиен шъ сиен бао

След рецитирането на стиховете наум, съсредоточете мощните си мисли върху думата „мие”. Думата „мие” трябва да бъде толкова силна, че да е толкова голяма, колкото космическото тяло, обхващайки всичко и не пропускайки нищо във всяко измерение. („Праведни мисли”) Докато сте в състояние на покой, концентрирайте вашата мощна мисловна сила и я задръжте върху този гигантски йероглиф на думата „мие”. Уверете се, че няма да заспите в процеса или това няма да има никакъв ефект, независимо колко дълго седите.

Това е последната дума в едната от формулите и означава „изчистване”, „елиминиране”, „прочистване” и т.н. Тя се произнася „мие”.

Що се отнася до точка номер 2 по-горе, преди да рецитирате наум стиховете и думата „мие” е добре да добавите мълчаливо мисъл, основана на местните условия. Например: да бъде изкоренено злото в местния трудов лагер или център за промиване на съзнания, някой конкретен зъл индивид да получи незабавна кармична разплата и т.н. Но моля, уверете се, че ще отбележите следното: не е уместно действителните мишени да бъдат твърде много или твърде конкретни, в противен случай това не само ще ви отнеме твърде много време, за да рецитирате, а и ще доведе до това да пропуснете времето за изпращане на праведни мисли заедно, ако не можете да успокоите съзнанието си, няма да постигне ефекта на изпращане на праведни мисли и тъй като цялото е нещо конкретно, това ще ограничи сферата на влияние на собствените ви сили.

В „Праведни мисли” Учителят казва:

„Също така има и ученици, които, когато изпращат праведни мисли, конкретно се прицелват в съзнанието си към един или няколко зли елемента, а това пречи на Гонг и на божествените сили, които изпращат, да имат максимален ефект. Разбира се, ако обстоятелствата са специални и се прицелвате към едно или няколко зли същества, когато изпращате праведни мисли, било то сами или заедно с другите, тогава това е нещо, което трябва да направите, и концентрираната сила е огромна. Но когато обикновено изпращате праведни мисли всеки ден заедно, вие трябва да прогонвате злото в голям мащаб. Не трябва да се прицелвате към едно или няколко зли същества всеки ден и всеки път.”

Трябва безмълвно и тихо да рецитирате стиховете

Преди да изпратите праведни мисли, трябва да имате мощни непоколебими мисли, за да елиминирате злото и да знаете, че вашите праведни мисли със сигурност могат да премахнат злото. Използвайте чисто праведно великодушие и спокойно и мълчаливо рецитирайте стиховете за Фа коригирането.

Внимание:

1. Изискването за рецитиране на стиховете е да „рецитирате безмълвно”, а не да повтаряте монотонно на глас (или звучно). Рецитирането на стиховете не означава да бъдат повтаряни многократно. Когато рецитирате мълчаливо стиховете, колкото по-спокойни и по-непоколебими сте, колкото по-стабилни и чисти са мислите ви, толкова по-голяма е тяхната сила.

2. Когато изпращате праведни мисли, след като веднъж сте рецитирали мълчаливо стиха, най-добре е, ако човек може да поддържа праведни мисли в състояние на покой. Когато праведните мисли не са стабилни, повторете отново стиха, за да съсредоточите отново енергията си. Повторното и непрекъснато рецитиране на стиховете ще се отрази на състоянието ви на покой; прекаленото наблягане на рецитирането на стиховете може всъщност да ограничи обхвата на действие на свръхестествените сили.

3. Някои практикуващи гледат резултатите на повърхността след изпращане на праведни мисли и мислят, че тяхното изпращане на праведни мисли не е ефективно, ако не могат да видят резултатите на повърхността. Това се дължи на недобро разбиране на Фа принципите и на недостатъчно силни праведни мисли и това ще засегне резултатите от изпращането на праведни мисли. Преди да изпратите праведни мисли е задължително да подсилите собствените си мисли, за да елиминирате непоколебимо злото и да знаете със сигурност, че праведните ви мисли ще могат да премахнат злото. Единствено изучаването на Фа много и добре може да ни позволи да подсилим праведните си мисли, да се справяме добре с изпращането на праведни мисли - едно от трите неща, с които Учителя изисква от всеки Дафа практикуващ от периода на Фа коригирането да се справя добре.

В „Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Голям Ню Йорк” Учителят казва:

„Когато изпращате праведни мисли, не трябва да продължавате да рецитирате формулата. Необходимо е да я рецитирате веднъж и тя ще проработи, освен при специални обстоятелства. Ако чувствате, че не можете да навлезете в покой, и пренастроите праведните си мисли, в това няма проблем, но то все пак е само за този момент. Всъщност когато наистина можете да сте в покой, една мисъл е повече от достатъчна, за да разтърси Небето и Земята; няма нещо, което тя да не може да направи, и сякаш веднага обездвижва и възпира всичко, включено във вашия обсег; вие сте като планина и незабавно ги възпирате. Не трябва винаги да сте с нестабилно съзнание. Не можете да постигнете това, когато съзнанието ви е нестабилно.”

Когато изпращате праведни мисли се уверете, че съзнанието ви е ясно и че силата на мислите ви е мощна

В „Праведни мисли” Учителят казва:

„В момента все още има някои ученици, които не са уловили същността на изпращането на праведни мисли. Някои ученици са в същото състояние, както когато правят медитацията – дори когато просто правят медитацията, някои ученици са в полузаспало състояние, в състояние, при което техните съзнания не са достатъчно будни, или в състояние, при което са под силната намеса на разсейващи мисли – така че не могат да постигнат много добър ефект.”

В „Праведни мисли” инструкциите на Учителя за това как да изпращаме праведни мисли са следните:

”Ето как да го правите: (1) Трябва да съсредоточите своето намерение и усилието си, умът ви трябва да е абсолютно ясен и благоразумен, необходимо е силата на вашите мисли да е фокусирана и силна, с чувство за превъзходство и за разрушаване на цялото зло в космоса. (2) Учениците, които за момента са неспособни да виждат други измерения, могат да съсредоточат силни мисли в изговарянето на думата „мие“, след като завършат с изричането на формулата (формулите). Думата „мие“ трябва да е толкова силна, че да е голяма колкото космическото тяло, обхващайки всичко и непропускайки нищо във всяко измерение. (3) Онези ученици, които могат да видят злите същества в други измерения, могат да се справят с нещата съгласно ситуацията, която долавят. Праведните им мисли трябва да са силни и те трябва напълно да използват своята мъдрост. Една праведна мисъл, сама по себе си, покорява хиляда зли неща. (4) Да затваряте или да не затваряте очите си има еднакъв ефект, когато изпращате праведни мисли. Ако държите очите си отворени, е необходимо да достигнете състояние, при което не обръщате внимание на нищо, което виждате в измерението на обикновените хора.”

„Мие“ – това е последната дума в една от формулите и означава „изчистен“, „елиминиран“, „прочистен“. Произнася се „мие”.”

Позиция и жестове с ръце за изпращане на праведни мисли

Независимо дали вървите, храните се или работите, изпращането на праведни мисли може да бъде направено във всякаква обстановка. Не е нужно да бъдете в позицията за седяща медитация и може да го направите с отворени или затворени очи. Не е абсолютно задължително да правите жестовете с ръце, но трябва да концентрирате своите усилия в мисленето си и да сте сигурни, че съзнанието ви е чисто и непоколебимо.

Ако искате да използвате жестовете с ръце по време на изпращането на праведни мисли, тогава трябва да направите това според изискванията на Учителя и да използвате или изправена длан или лотосова длан (вижте статията „Двата жеста с ръце за изпращане на праведни мисли” от 12 юни 2001 г., която съдържа снимки на Учителя, демонстриращ жестовете). Ако добавяте или създавате ваши собствени жестове, това не е действие, породено от праведните мисли на един Дафа практикуващ.

II. Препоръчителни часове за едновременно изпращане на праведни мисли от Дафа практикуващите по целия свят

Има четири установени часа всеки ден: 6 часа сутринта, 12 на обяд, 6 часа вечерта и в 12 в полунощ пекинско време, както и 5 часа, 6 часа и 7 часа сутринта пекинско време всяка неделя. (За новите ученици в други области, моля използвайте превръщането на часовите зони, за да определите вашето местно време.)

Първо изчистете себе си в продължение на пет минути преди да изпратите праведни мисли и изпратете праведни мисли в продължение на поне пет минути.

Ако са налице специални обстоятелства (например за да се подсигури, че няма да има проблеми с безопасността на производството през работния ден), няма проблем да се нагодите към обстоятелствата (например да участвате в ежедневното изпращане на праведни мисли веднъж или два пъти по-малко). Но предварителното условие е, че трябва да поддържате състояние на съзнанието на Дафа практикуващ, да поставите висок приоритет на доброто изпращане на праведни мисли и да го правите настойчиво и би било най-добре, ако намерите друго време, когато да го компенсирате.

III. За да разберете по-добре изпращането на праведни мисли и, най-важното, изпращането на праведни мисли въз основа на Фа, моля прочетете внимателно новите статии на Учителя и съответните свързани статии от редакторите на „Минхуей”:

„Праведни мисли” (от 13 октомври 2002 г.)
„Елиминирайте тъмните слуги с праведни мисли” (от 16 март 2004 г.)
„Ефектът от праведните мисли” (от 16 юли 2001 г.)
„Преподаване на Фа на Фа-конференцията на Западните щати на САЩ през 2004 г.” (от 28 феврураи 2004 г.)
„Преподаване на Фа на Фа-конференцията на Средния Запад на САЩ” (от 22 юни 2004 г.)

Моля, направете справка и със съответните свързани статии от редакторите на „Минхуей”:

„Относно изпращането на праведни мисли” от 26 ноември 2001 г.
„Двата жеста с ръце за изпращане на праведни мисли” от 12 юни 2001 г.
„Изпращайте праведни мисли” от 25 май 2001 г.

12 март 2005 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2005/3/12/58362.htmlМожете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.