Съобщение

Minghui.org

Концентрационният лагер в Судзиатун и неговите нечовешки действия наскоро бяха изобличени пред света и разследването на този концентрационен лагер започна. Молим тези, които имат информация, да пристъпят напред и да предоставят имената на хората, които са извършили престъпления срещу практикуващи Фалун Гонг. Всички, които са участвали в престъпленията, независимо къде се опитват да се скрият, със сигурност ще бъдат изправени пред съда.

Фалун Дафа Асоциация

10 март 2006 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2006/3/10/70687.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.