Съобщение: В ход е разпространението на серията от книги „Каляване”

Minghui.org


„Каляване”, том първи, специално издание, брой 1, 2 и 3


„Каляване”, том 1, 2, 3 и 4


Двете серии от книги, „Самоусъвършенстване” и „Каляване”, са подбрали внимателно есета за споделяне на култивационен опит и статии, в които се дискутират принципите на Фа сред Дафа практикуващите по света (особено сред тези в континентален Китай), откакто Фалун Дафа беше представен пред света през 1992 г. 20 юли 1999 г. е разделителната линип, като написаните преди тази дата ще бъдат събрани в серията „Самоусъвършенстване”, а написаните след тази дата ще бъдат събрани в серията „Каляване”.

Въз основа на консервативни оценки, тези две серии от книги ще бъдат съставени от над 100 книги. „Каляване” том първи, издания 1, 2 и 3, представени първо в Калифорния, САЩ през октомври 2006 г. отбелязват началото на публикуването и разпространението на тези две серии книги.

„Каляване”, том първи, специално издание,
вътрешна корица


Традиционната китайска култура на конфуцианизма, будизма и даоизма, е култура на самоусъвършенстване. Исторически културата на самоусъвършенстване е била загадъчна и труднодостъпна, но все пак съществува във всички аспекти на обществения живот. Самоусъвършенстващите се в древността са се отказвали от светската слава, благоденствието и удоволствията и са влизали в будистки или даоистки храмове или са изчезвали във високи и известни планини. Чрез векове на тихо самоусъвършенстване и просветление, те са достигали великолепните сфери, до които са се просветлили. В същото време древните хора са натрупали фактори от самоусъвършенстването в ежедневието си, както и в това, което е било предадено като търговски тайни и в развитието на професионални умения. Да се почита Небето, да си доволен от съдбата си, да се поддържа чисто и ясно съзнание, да се развиват умения чрез понасяне на трудности и да се стремим към издигане на своята сфера, всичко това е проникнало в живота на древните хора. Този процес трудно може да бъде разграничен от процеса на самоусъвършенстването.

Какъв е смисълът на живота? Защо сме дошли на този свят? Дали това, което преживяваме през този си живот, е животът в неговата цялост, или представлява само епизод от нашия по-фундаментален живот? Тези въпроси са останали загадка за древните хора, особено за древните самоусъвършенстващи се и те са търсили техните отговори от най-древни времена.

Днес живеем в общество, ръководено от съвременната наука и технология. Животът е пълен със съревнование и напрежение, както и с удоволствия и изкушения. И все пак въпросът за истинското значение на живота остава в съзнанието ни. Съвременната наука и технология не могат да предложат отговори на тези въпроси. Тъкмо обратното, ние сме изгубени в съвременния живот и се отдалечаваме все повече и повече от отговорите на тези въпроси.

Може би през човешката история всичко е подготвяло и проправяло пътя към събитието на 13 май 1992 г. На този ден Фалун Дафа беше представен пред обществото за първи път, което разкри истината за самоусъвършенстването на разбираем език и показа на самоусъвършенстващите се метод, с който да повишат своите сфери и да постигнат съвършенство. Фалун Дафа казва на хората, че обикновеното човешко общество е мястото, където биват тествани сърцата на хората. Ръководени от истинските принципи за сърцата на хората напрежението, тревогите и изкушенията в живота се превърнаха в добри възможности да изпиташ и подобриш себе си, чрез които един самоусъвършенстващ се може истински да се издигне. Фалун Дафа изисква от самоусъвършенстващите се да зачитат другите в ежедневието си, да търсят недостатъци в себе си през цялото време и солидно да премахват привързаности и да подобряват своя шиншин. В същото време Фалун Дафа е практика за съзнанието и тялото. Чрез следване на принципите "Истинност, Доброта, Търпение” за подобряване на шиншин, подпомогнато от комплекса от пет упражнения. Този комплекс от пет упражнения се състои от упражнения в движение, стояща позиция и седяща медитация. Те помагат на самоусъвършенстващия се да постигне целта на усъвършенстване на тялото, чрез отпускане на съзнанието и тялото в забързания съвременен живот, да излекува заболяванията си и да поддържа здравето си и да преобразува своето бънти.

Сред практикуващите Фалун Дафа има обикновени граждани, специалисти и учени, както и високопоставени служители и богати бизнесмени. Дафа практикуващите се самоусъвършенстват в своите социални сфери, като следват принципите на Дафа. Макар често да изучават Фа, да правят упражненията и да споделят опит, в самоусъвършенстването няма йерархия, няма организационна структура и няма пари или други ценности. Дафа практикуващите имат семейства и работа. Те получават информацията свободно и доброволно решават дали ще участват или ще се оттеглят. Само защото принципите на Фалун Дафа са насочени директно към сърцата на хората, той може да се разпространи по този път без форма на Великия Път. За няколко кратки години Фалун Дафа се разпространи в Китай и в отдалечени страни в чужбина. Броят на практикуващите по света достигна 100 милиона.

Самоусъвършенстващите се и хората с различна вяра са се изправяли пред тежки тестове в историята. Учениците на Фалун Дафа не правят изключение. На 20 юли 1999 г. злият режим на Китайската комунистическа партия (ККП) започна преследване, потискане, клеветене и опозоряване на Фалун Дафа. Но след седем поредни години на лъжи и насилие, ККП не успя да отслаби решителността на Дафа практикуващите. Вместо това Дафа практикуващите станаха по-зрели чрез каляването. Учителят на Дафа е казал на своите самоусъвършенстващи се, че идването на всеки в този свят има дълбоко значение, което може да надхвърля този човешки живот или дори всички животи прекарани в човешкия свят. Самоусъвършенстването на Дафа практикуващите е тясно свързано с това значение. По тази причина този унищожителен тест е нещо, което Дафа практикуващите не могат да признаят или приемат. В резултат на това Дафа практикуващите се противопоставят и отричат това преследване, докато упорстват в самоусъвършенстването. В същото време те правят всичко възможно, за да разяснят фактите на всички социални среди, вземайки впредвид бъдещето на обикновените хора. Това е отличителната разлика между самоусъвършенстването в Дафа и индивидуалното самоусъвършенсвтане в историята. Да се каляват насред нещастията, докато в същото време се противопоставят на преследването, разясняват истината и спасяват съзнателни същества, се е превърнало в подхода за самоусъвършестване на Дафа практикуващите в периода на Фа-коригирането след 20 юли 1999 г.

Дафа практикуващите усъвършенстваха сърцата си и развиваха милосърдие в мирната среда преди юли 1999 г. След юли 1999 г. Дафа практикуващите бяха закалени, за да се превърнат в злато, чрез противопоставяне на преследването и разясняване на истината. За да документира този период от историята и да го сподели с приятели в различни социални кръгове, редакторския екип на серията книги на „Минхуей” подбра внимателно статиите за споделяне на опит и дискусиите на Фа-принципите, откакто Фалун Дафа беше представен пред обществото през 1992 г. сред Дафа практикуващите по света (особено сред тези в континентален Китай). 20 юли 1999 г. е разделителната линия, като написаните преди тази дата ще бъдат събрани в серията „Самоусъвършенстване”, а написаните след тази дата ще бъдат събрани в серията „Каляване”. Всяка серия е разделена на компилации от материали от континентален Китай и от чужбина. Всички статии в серията книги първо са били публикувани на „Минхуей”. Тези статии са ясни, искрени и естествени. Те честно документират всяко късче издигане в самоусъвършенстването и практиката и утвъждаването на принципите на Дафа.

„Каляване”, том първи, специално издание, DVD - та


Читателите ни ще научат от тези статии как Дафа практикуващите са навлезли в чистото самоусъвършенстване от предишните си дни на носене по течението, как са придобили ясна мъдрост, а преди това са били изгубени, как са постигнали спокойствие чрез търсене в себе си, а преди са били объркани от конфликтите и са търсели външни решения и как са изпълнили желанията си чрез противопоставяне на преследването и разясняване на истината.

През октомври 2006 г. беше официално публикувано специалното издание на том първи на „Каляване”. Това е първата от двете серии „Самоусъвършенстване” и „Каляване”, които са събрали над 100 материала от Втората китайска Фа конференция. Поради своя размер специалното издание на том първи на „Каляване”е разделено на три тома. DVD със аудиозаписи се предоставя безплатно, което помага на читатели, които са притиснати от строгите графици, да научат съдържанието. Специалното издание на том първи на „Каляване” съдържа статията „До какво е довела китайската Фахуей”, която разказва на днешния читател и на бъдещите поколения история за нашето време, характеризираща се с чистота, честност и непоколебимост.

Пожелаваме на всички Дафа практикуващи от периода на Фа коригирането да се придвижват усърдно напред! Пожелаваме на нашите читатели да се облагодетелстват от тази серия и да придобият красиво и дълготрайно бъдеще, като се асимилират с „Джън-Шан-Жен”.

Информацията за поръчване и закупуване на сериите от книги „Самоусъвършенстване” и „Каляване” е както следва:

Издател: „Yih Chyun Book Co., Ltd.”
229-9, Sec. 2, Chung-Ching N. Rd.
Taйпе, Taйван
Teл: +886-2-2553-3122, 2553-3123
Факс: +886-2-2553-1299, 2553-1282
Имейл: yihchyun@ms54.hinet.net

Продажби за източните райони на САЩ:

Контакт: „Broad Book”
Aдрес: Broad Book USA 143-04 38th Ave. 1FL., Flushing, NY 11354
Teл: 1-888-2682698, 1-718-886-7080
Факс: 1-866-759-2913
Имейл: order@broadbook.com
Уебсайт: www.broadbook.com

Продажби за западните райони на САЩ:

Контакт: „Lee's Culture”
Aдрес: 1544 Mauricy Lane, #30, San Jose, CA 95129
Teл: 1-415-215-5110
Факс: 1-413-803-6837
Имейл: mhbookorder@verizon.net

Продажби в Хонконг:

Tел: 852-9751-8392
Факс: 852-2391-5761


Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.org


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.