Спрете влиянието на комунистическата партийна култура (3) - Спрете съревнованието

Част 3
 

Продължение от част 2

Бележка на редактора: Атмосферата в континентален Китай е изпълнена с комунистическа партийна култура. Погълнат от тази среда, човек може постепенно да бъде повлиян от партийната култура без да го осъзнае. Тази поредица от споделяния състояща се от осем части изследва някои често срещани проблеми сред практикуващите, които най-вероятно се дължат на влиянието на партийната култура. Надяваме се това да служи като напомняне докато се опитваме да се освободим от хватката на комунистическата партия.

Китайската комунистическа партия (ККП) насажда упадъчни идеологии в китайците от десетилетия, в които е на власт. Една от най-вредните ѝ доктрини е съревнованието.

Важността на учтивостта

Комунистическата теория се основава на конфликта. Той варира от една група хора, борещи се с друга група, до членове на семейства, борещи се помежду си. Това противоречи на традиционната китайска култура, която винаги е ценяла взаимното уважение и разбиране. Но комунистическата партия промени всичко. Тя насърчава хората да се съревновават и борят помежду си постоянно. Дълбоко в нашите умове ние знаем, че хората трябва да бъдат учтиви, съпричастни и любезни един към друг. Това е приложимо и във връзката между съпруга и съпругата, във възпитанието на нашите деца и в други социални контексти.

Вредата от съревнованието

В „Дафа практикуващите трябва да изучават Фа“ в Преподаване на Фа на XI Фа-конференция,

Учителят казва:
„Има нещо, което наблюдавам по време на Фа-коригирането: в измерения, в които Фа-коригирането още не е пристигнало понякога, когато мислите на Дафа практикуващите са праведни, там присъства праведен бог или праведни елементи, които служат да подсилват праведните му мисли. И обратно, в случаи, в които Дафа практикуващите не си сътрудничат добре или стават гневни и губят самообладание, виждам, че някои дегенериращи същества, някои от които доста големи, присъстват и добавят към това; а също и на работното място има слоеве след слоеве от лоши същества на различни по-ниски нива, с които [мислите на практикуващите] са се съгласували. Не преподадох ли вече, че хората имат и добра и лоша страна?“

Под влиянието на тези представи, порочните елементи могат да се възползват от тези практикуващи и да създадат още проблеми, свързани с лош нрав, оплаквания, похот, клюки, ревност, лъжи и страх.

След като една практикуваща бе задържана и освободена, съпругът ѝ се изплаши, че може да бъде изправена пред по-нататъшно преследване, затова преустановиха бизнеса си и се преместиха в друг град. Нейният характер обаче се влоши. Успях да видя, че различни порочни елементи в други измерения я манипулират, за да се кара с всеки, който отиваше да разговаря с нея. По-късно чух, че е арестувана отново. Всъщност причината не бяха само длъжностните лица, които вършеха лоши неща; част от причината бе нейната демонична природа.

Друг практикуващ започна да практикува Фалун Дафа през 1996 г. До 2013 г. той рядко четеше книгите и правеше упражненията. Той често прескачаше изпращане на праведни мисли и рядко разказваше на хората за Фалун Дафа. Освен това, от време на време ставаше мързелив, алчен и нечестен. Когато родителите му казваха, че не спазва принципите на "Истинност, Доброта и Търпение“, той им викаше, казвайки, че Учителят ще се погрижи за него.

Работете върху толерантността

В Джуан Фалун и другите му лекции Учителят много пъти е говорил за търпението. Трябва да имаме това предвид и да поддържаме състрадателно сърце по отношение на другите хора. Ако можем да се поставяме на мястото на другите и да погледнем нещата от тяхна перспектива и да подобрим своя шиншин, ние ще се справяме по-добре. Учителят ни дава много възможности и всяко изпитание или трудност за нас са шанс да се подобрим.


Линк към статията на английски език:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/30/159746.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.