Редакторска бележка: Трябва да търсим вътре в себе си, когато сме разколебани

Minghui.org

Наскоро един уебсайт, ръководен от чуждестранни Фалун Дафа практикуващи, е разказал митологичен роман, който е предизвикал голямо объркване сред някои практикуващи, особено сред доста практикуващи в Китай. След като са прочели романа, някои практикуващи са се развълнували силно. Те са казали на много други практикуващи: „Това не трябва да се разглежда като роман”. Те са посветили съзнанията и времето си на нещо, на което не би трябвало да посвещават съзнанията и времето си. Практикуващите в някои места за изработка на материали за разясняване на истината дори са изготвили много копия на романа и са ги разпространили сред практикуващите, за да заменят нормалната обмяна на споделяне на култивационен опит. Същевременно някои практикуващи многократно си напомняха един на друг, че човек трябва да разглежда рационално и спокойно литературните произведения и произведенията на изкуството и да се отнася сериозно към своята култивационна практика. Замесената група от Дафа практикуващи обаче не е приела този съвет насред вълнението. Има и практикуващи, които са предположили, че тъй като този роман е бил публикуван на уебсайта за толкова дълго време, би трябвало Учителят да е този, който го е публикувал и т.н. Редакторите на „Клиъруисдъм” ежедневно получават много писма от момента на публикуването на първата част на това писание, които обсъждат и дискутират романа. Някои практикуващи са написали мнението си за романа, някои сериозно го критикуват, някои ентусиазирано го подкрепят, а някои изразяват своята загриженост и тревоги свързани с него. Редакторите на „Клиъруисдъм” умишлено не са отговорили на никое от тези писма.

Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането трябва да са наясно, че за утвърждаването на Фа е възможно да се използва формата на роман или друга литература и произведения на изкуството. Но един роман е просто роман; съдържанието му е измислено. То не е истинска история, нито е Фа. Няма начин човек, който се самоусъвършенства, просто да използва роман или това, което е видял с Небесното си око, за да обхване развитието и истините на процеса на Фа-коригиране. Само като Дафа практикуващи, които се усъвършенстват според Дафа, ние можем да извървим добре нашите собствени пътища на самоусъвършенстване.

Ние, Дафа практикуващите, трябва да се съсредоточим върху обясняването на истината на хората, според тяхната степен на объркване. Не бива да губим много време за задоволяване на своето любопитство или за да се отдадем на други човешки привързаности. Трябва да разберем, че трябва да използваме разумно времето, за да предложим спасение на съзнателните същества. Трябва да отделим повече време, за да разберем как да разплетем възлите в сърцата на хората, как да помогнем на хората да разберат добротата на Дафа и колко е зло това преследване. Трябва да направим това така, че да позволим на още повече от тях да се позиционират правилно в този много кратък период от време и по този начин да бъдат спасени.

Всъщност един Дафа ученик, когато е формирал силна представа за самодоволство, не трябва доброволно да я влошава, нито която и да било друга представа, а още по-малко трябва да им позволява да контролират думите и действията му. Когато сърцето на човек се е развълнувало, той трябва незабавно да застане нащрек и да потърси в себе си, за да види кои привързаности са направили съзнанието му толкова нестабилно и да се възползва от възможността да елиминира тези привързаности. Това е основно умение, използвано в практиката за самоусъвършенстване.

Освен това в периода, когато сърцата на някои практикуващи бяха разтърсени, те станаха развълнувани, защото почувстваха, че този роман играе ролята на нещо, което ги просветлява в тяхното самоусъвършенстване. Някои практикуващи винаги се възхищават на онези, които могат да виждат други измерения, някои са приели сцените, които други са видели в други измерения по време на самоусъвършенстването си, за абсолютната истина, някои се привързват към това, което искат да направят, а някои са направили неща като са последвали другите и своите собствени чувства. Тези практикуващи не могат да не изразяват ентусиазма и мислите си в този роман. От 20 юли 1999 г. Дафа учениците са претърпели много загуби, защото съзнанията им са били колебливи. Някои практикуващи продължават да се сблъскват с тази или онази намеса; и все пак те все още не могат да се успокоят и да се измерят с Фа, за да открият коренните причини за техните проблеми и да премахнат тези привързаности. За един Дафа практикуващ, който истински е вложил съзнанието си в самоусъвършенстването, когато види собствените си пропуски в култивацията, трябва незабавно да си зададе следните въпроси: Защо моето разбиране за самоусъвършенстването все още остава на началното, повърхностното и основаното на възприятия ниво, след като съм достигнал до Фа и съм го изучавал толкова много години? Защо все още се държа като обикновен човек? Защо не мога да пробия през това ниво за толкова дълъг период от време? Правилно ли е, че трябва винаги да чакам другите да публикуват някакви романи? Ако изучаването на Фа не може да накара човек да се самоусъвършенства усърдно, това означава, че той не е достигнал нивото на рационално разбиране на Фа от Фа, че трябва да изучава Фа по дори по-солиден и по-сигурен начин и че трябва да се самоусъвършенства според изискванията на Фа. Само по този начин човек може да се подобри.

За да направи пробиви в самоусъвършенстването си и да се просветли до принципи в по-високи сфери, човек трябва да вземе доброто изучаване на Фа, като фундаментална застраховка за своето самоусъвършенстване. Предлагаме всички практикуващи, които са прочели романа, но не са успели да позиционират правилно връзката, да потърсят в себе си и да видят, дали след толкова много години от получаването си на Фа, са осъзнали важността на изучаването на Фа, дали са се научили истински да изучават Фа със спокойни съзнания, или не, и дали истински са разбрали за какво се отнася самоусъвършенстването и как да се самоусъвършенстват, или не.

В заключение нека припомним онова, за което ни е предупредил Учителя:

”Дафа практикуващите трябва да правят Трите неща добре и неотклонно, и да не се повлияват по никакъв човешки начин. Надявам се, че чрез божествени праведни мисли Дафа практикуващите ще извървят своята последна крачка от пътуването си добре.” („Напълно дезинтегрирайте всички намесващи се божества в Трите Сфери, които имат пръст в намесата във Фа-коригирането” от 28 февруари 2007 г.)

10 май 2007 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2007/5/16/85690.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.