Редакторска бележка: Практикуващите в чужбина не трябва да приемат финансова помощ от практикуващите в Китай, за да утвърждават Фа

Minghui.org

Наскоро някой от град Ухан, провинция Хъбей, е разпростанил слухове сред практикуващите в континентален Китай, че практикуващите в чужбина искат да произведат свой собствен сателит и се нуждаят от много пари. Той е заявил, че му е било наредено от Учителя да направи това и че някой е в директен контакт с Учителя и всичките пари ще отидат при Учителя. Той е казал, че практикуващите в континентален Китай, които имат възможност да помогнат, трябва да го направят и т.н. Някои практикуващи са повярвали на тази измама и са отворили портфейлите си, включително някои, които са похарчили дългогодишните си спестявания. Имало е случаи на хора, които са се редили на опашка, за да дадат пари на тези, които са ги събирали. Имало е и някой от град Ухан, който е събирал пари в името на създаването на вестник „Епок Таймс” за континентален Китай, който е твърдял, че разясняването на истината от положителен ъгъл е отживелица. Този човек също така е разпространил слух, че практикуващ, който се е опитал да спре тези действия „вече е получил възмездие”.

Тези Дафа практикуващи, които искат истински да се самоусъвършенстват, трябва да бъдат нащрек: откакто ККП започна преследването срещу Фалун Гонг през 1999 г. винаги е имало хора събиращи средства сред практикуващите в Китай под различен претекст. Например неотдавна някой в град Ухан твърдеше, че спешно събира средства за телевизия „Ню Тан Дайнъсти” и за вестник „Епок Таймс” от името на Учителя и неговата съпруга. През последните няколко години в град Далян имаше хора, които многократно искаха пари, като лицемерно използваха името на Учителя. Някой в района на Ляонин събираше средства, като невярно твърдеше, че е за празнуването на рожденния ден на Учителя, че Учителят иска да реализира някакъв проект или че „НТДТВ” планира да бъде домакин на някакви мероприятия и т.н. Фундаменталната природа на тези дейности за събиране на средства е една и съща – независимо колко маскировки биват измислени и на чии имена се позовават те, всичко това е подкопаване на средата на Дафа практикуващите в континентален Китай за разясняване на истината и техния източник на средства. Това умишлено се намесва в усъвършенстването на Дафа практикуващите в континентален Китай и техните действия са измами и подкопаване на Фа. Освен тези специални агенти и измамници, които се възползват от пропуските, всички онези практикуващи, които се присъединиха към събирането на средства, си сътрудничат със шпионите на ККП и правят това, което намесващите се божества най-много искат да направят, което означава, че работят заедно със злото, за да унищожат тези Дафа практикуващи, които според тях не са както трябва и преследват хората по света, които все още не са осъзнали напълно фактите.

Днес ние публично повтаряме това, което казахме на практикуващите от континентален Китай, които потърсиха потвърждение през последните години: Учителят никога не е искал пари от практикуващи от континентален Китай, нито някога ще поиска. Дафа практикуващите не трябва, независимо от причината, да вършат неща, които пряко противоречат на уважението и вярата в Учителя и Фа. Много проекти, които учениците в чужбина правят, пряко подкрепят, устно и материално, практикуващите в континентален Китай в противопоставянето им на преследването и разясняването на истината. Те няма да променят мнението си и да приемат средства от практикуващите от континентален Китай. Практикуващите от континентален Китай трябва да съсредоточат мислите си, енергията си и ресурсите си върху мъчителната среда в континентален Китай и по-ефективно да се противопоставят на преследването, да утвърждават Фа и да използват времето, за да спасят масите от китайци, които се намират в капан, изправени пред голяма катастрофа. Това е нещото, което практикуващите от континентален Китай трябва да правят добре и това са техните величествени исторически обети, които трябва да изпълнят. Преди края на преследването ние няма да установяваме обществени медии в континентален Китай, а вместо това ще увеличим усилията си да разобличим преследването, да изобличим напълно фундаменталната природа на ККП и да разясним фактите за Фалун Гонг от положителен ъгъл.

Защо някои практикуващи все още биват подлъгани от многократните случаи на събиране на средства и измамнически дейности, въпреки че формулата е била една и съща всеки път? Защо след изобличаването на всеки акт на намеса и подриване, все още има такива, които повтарят същите грешки следващия път? Дори и днес все още има много практикуващи, които въпреки че са имали щастието да получат Фа, дълго време са се застояли на човешкото ниво и не знаят какво означава да напредваме усърдно в рамките на Фа. Те не изпълняват своята отговорност към всички същества и дори днес не разбират какво е усъвършенстването в Дафа и какво означава да „приемеш Фа за учител”. Всеки път, след като техните объркани действия биват коригирани, те се задоволяват с това да спрат на повърхностните действия и пренебрегват постигането на по-дълбоко разбиране на принципите на Фа и не гледат навътре. Те продължават да се придържат стриктно към манталитета за преследване и към други привързаности – това не е самоусъвършенстване и те няма как да установят могъщата добродетел, която Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането трябва да имат. В самоусъвършенстването няма пряк път. Без да се придържа стриктно към „Джуан Фалун” и към всички писания, които е публикувал Учителят, как може човек да е достоен за святата и величествена титла на „Дафа практикуващ от периода на Фа-коригирането”?

Към онези, които все още не знаят как да изучават Фа и да подобряват своя шиншин, все още отказват да правят неотклонно трите неща и не разбират Фа въз основа на Фа – ако не се събудите ще бъдете изпълнени с много съжаление в близко бъдеще!

09 юни 2007 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2007/6/15/86794.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.