Съобщение

Minghui.org

На 24 май 2008 г. на Фа-Конференцията в Ню Йорк, Учителят състрадателно преподаде Фа на мястото на конференцията. След като Учителят напусна мястото на конференцията, координаторите на конференцията, водени от добри намерения, съобщиха, че ще прожектират видеоклипа на Учителя преподаващ Фа за Дафа практикуващите, които присъстват на конференцията. Молим всички практикуващи, които присъстваха, да се опитат внимателно да си припомнят, ако в процеса на излъчване на видеоклипа на Учителя преподаващ Фа, някой около тях на своя глава е правил видеозаписи, за да можем да установим кои са били тези хора. Молим всички да обърнат особено внимание на това.

Редакторите на „Минхуей”

28 юни 2008 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2008/6/28/98528.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.