Изучаване добре на Фа: Сериозно премахване на собствените ни проблеми с праведни мисли

Clearwisdom.net

В „Преподаване на Фа на Фа конференцията в Канада през 2001 г.“ Учителят за първи път ни научи да използваме свръхестествени способности за изчистване на злото в други измерения:

„Друго нещо е, че оттук нататък на груповите практики или когато има такава голяма конференция като нашата, учениците ни могат да успокоят съзнанията си за пет минути, като седят с ръце в позиция джие-ин и мислят за елиминиране на лошите мисли, кармата, лошите възприятия и външната намеса в съзнанията им. Докато правите това мислете, че те умират и тогава те ще бъдат елиминирани. За пет минути ще стане (аплодисменти) Когато се събираме за групова практика, мислете за елиминиране на злото в Трите сфери, докато държите едната си ръка вертикално (ли-джан) пред гърдите и просто мислете с истински мисли за пет минути – това трябва да го реализира (аплодисменти). Това ще подейства, защото в крайна сметка вие сте величествени самоусъвършенстващи се и сте различни от обикновените хора.“

Оттогава насам Учителят е говорил в множество лекции по въпроса за елиминиране на злото с праведни мисли. Наскоро Учителят изрично инструктира учениците:

„Така, с цел да се направи Фа коригирането по-ефективно, докато разяснявате фактите, трябва да вземате изпращането на праведни мисли много сериозно и навреме да изчиствате злото и вашите собствени проблеми, така че злото да не се възползва от вас.“ („Праведни мисли“ – 13.10.2002 г.)

Следователно в съответствие с това можем да кажем, че Фа, който Учителят ни е преподал, за да изпращаме праведни мисли (а именно, да разчистим злото със свръхестествени способности), не се ограничава само до аспекта на простото премахване на злите същества. Вместо това, цялостно, той има две значения. Първо, това се отнася до използването на праведните мисли за премахване на всички зли същества в други измерения, които са увредили Дафа и са преследвали практикуващи. Второ, това се отнася до изчистването на различни пропаднали мисли, възприятия, карма и т. н. от самите себе си. Въпреки това, при общуването със съпрактикуващи и четене на статии за споделяне на опит в интернет, може да се види това явление: в състояние на външно изчистване на злите същества с праведни мисли, действително сме свършили добра работа; обаче, когато става въпрос за премахване на нашите собствени проблеми с праведни мисли, не успяваме да го приемем достатъчно сериозно, нито сме свършили добра работа – дори имаме някои неточни разбирания на Фа. Много малко практикуващи седнаха и отделиха време, за да изчистят конкретните си проблеми; някои практикуващи просто разглеждат елиминирането на собствените си проблеми като необходима стъпка преди да държат дланите си изправени, за да елиминират злите същества в други измерения, мислейки че този ефект е (просто) да елиминира разсеяните мисли и да фокусира вниманието и усилията им към премахването на злото и изпращане на истински и чист гонг. Някои практикуващи, които не успяха да успокоят съзнанията си, докато елиминират злото, дори пропускат изчистването на собствените си проблеми, докато държат ръцете си в позиция джие-ин; вместо това, единствено държат дланите си изправени, за да елиминират злите същества в други измерения. Всичко това е, защото нямат добро разбиране за елиминирането на собствените си проблеми с праведни мисли, както насочва Учителят – те не разбират дълбокото значение на Фа в това отношение. Те не успяват да разберат Фа от гледна точка на Фа. Това е пропуск в самоусъвършенстването.

Аз съм практикуващ, който се самоусъвършенства с отключени свръхестествени способности. Записвам онова, което съм видял и до което съм се просветлил в моята сфера, за да го дискутирам и да споделям разбирането си на Фа със съпрактикуващи.

1. Сериозно трябва да премахнем собствените си проблеми с праведни мисли

Не много отдавна историята ни предложи отлична възможност да елиминираме злото. Не само бяхме в абсолютно благоприятно положение по отношение на разликата в силата, но имахме и достатъчно време да се подготвим. След това съвсем малко практикуващи опитаха да търсят външни причини, базирани на повърхностни явления, които те са наблюдавали. Някои мислят, че злото не може да бъде елиминирано без значение как се опитваме да го направим и дори, че преследването в някои области още се влошава. Следователно, те са озадачени от това проявление. Някои се съмняваха, че гонг, който са изпратили, наистина е постигнал такъв голям ефект и т. н. Всъщност, всичко, с което се сблъскваме и нашето въздействие имат общо с това. Проблемите, които съществуват в собствените ни измерения, също са неща, които трябва да бъдат премахнати, което включва този тип въпроси, съмнения и дори търсене на самите външни причини.

Въпреки, че космосът действително е изключително сложен, степента на сложност, която усещам, докато помагам на Учителя във Фа коригирането не може да се опише с човешки език; това е отвъд въображението на човешките мисли. Въпреки това огромната сила на Фа коригирането се промъква, почиства, елиминира и асимилира със скорост, която надхвърля времето и пространството.

„...всяка минута има безбройни огромни вселени, които биват пометени от силата на Фа коригирането и същевременно са бързо коригирани от Фа.“ („Ефектът от праведните мисли“)

Що се отнася до етапа, който е достигнало Фа коригирането днес, останките от стария космос съществуват само в космическите тела, съответстващи на нашите Дафа практикуващи, и в тези три сфери, където съществува човешкото общество. Разбира се тези космически тела също са необхватни и безгранични. Това човешко общество също съответства на безброй други човешки същества в микрокосмоса. В измеренията, където Фа коригирането е приключило, Фа принципите на старите сили са елиминирани - нищо от тях вече не съществува и целите им измерения вече са една голяма празнота. Как тогава бихме могли да търсим външни причини?

„Нека ви кажа, че всички тези, които остават и могат да преследват Дафа и Дафа практикуващите – това е заради самите ученици. Учениците, които не са взели сериозно изпращането на праведни мисли: злото в измеренията, с което се предполага вие да се нагърбите и да поемете отговорност, не е елиминирано. Това е причината.“ (“Преподаване на Фа на Фа конференцията във Флорида, САЩ”)

В космическите тела, за които Дафа практикуващите са отговорни, и в Трите сфери, където сме ние, старите Фа-принципи все още имат ефект, като ограничават всичко в тези места. Лошите мисли, кармата, лошите понятия, външните намеси и т. н. в съзнанията на Дафа практикуващите са физически елементи, които старите сили използват, за да възпрепятстват Фа коригирането. Ако тези изродени елементи не бъдат елиминирани, те ще ни затрудняват сериозно в повишаването на нашия шишин, и постоянно ще играят разрушителна роля, пречейки на усъвършенстването ни. Вземете примера за премахване на злите субстанции в други измерения, които защитават главата на злото. Това е направено, за да се създаде праведна, честна и мирна среда, в която да се разяснява истината преди да пристигне огромната сила на Фа коригирането, за да предложи спасение в най-голям обхват на онези съзнателни същества, които са били водени несъзнателно от злите лъжи към ръба на унищожението. Това е истинската Шан (Доброта), която Фалун Дафа практикуващите са усъвършенствали в Дафа. Въпреки това, докато старите сили отчаяно защитават главата на злото, пълният им набор от изродени аранжировки – включително намеса във и възпрепятстване на всяка мисъл и всяко действие на Дафа практикуващите – направиха така, че да не успеем да осъществим тази свещена мисия. В процеса на елиминиране на злите елементи в други измерения с праведни мисли, в съзнанията ни се проявиха различни тревожни мисли. Например: „чакане и гледане“, „съмнение“, „въображение“ и „подозрение“ са субстанциите, които старите сили използват, за да разклатят вярата ни в елиминирането на злото. Злите мисли, омразата, манталитетът за борба, емоцията, да бъдеш раздразнителен, манталитетът за довеждане до край на задачата и т. н. отслабиха ефекта от премахването на злото. В допълнение, гледането навън вместо гледане навътре и лошата координация между Фалун Дафа практикуващите, всички те са намеса и поражение от старите сили. Тези „наши собствени проблеми“, включително мисловната карма, ако се погледнат от друго измерение, са физическите елементи, които старите сили използват, за да ни възпират да се издигаме в усъвършенстването. Те са материално съществуващи елементи, които старите сили използват, за да пречат на премахването на злото. Виждал съм следното: когато съзнанията на Дафа практикуващите не бяха достатъчно ясни и чисти, цветовете на гонг, който изпращаха също не бяха ясни и чисти и силата му беше много слаба. В действителност гонг не беше способен напълно да елиминира злата субстанция, слой по слой, до корена и произхода на злото. Някои бяха способни да унищожат само злата субстанция, съществуваща в няколко измерения. Това е довело до ситуацията, при която някои практикуващи наистина елиминират злото всеки ден, но злото, което всъщност са елиминирали не е толкова много. Понеже коренът не е бил премахнат, злото се възстановява много бързо. Ето защо е много важно да отстраним собствените си проблеми с праведни мисли, за да изчистим изкривените физически елементи в други измерения, които ни се намесват. Трябва да се отнесем сериозно към това.

Учителят казва:

„Както знаете, преследването, от което страдат Дафа практикуващите в континентален Китай, е доста сурово, така че всеки ученик трябва истински, ясно да разбере своята отговорност и когато изпраща праведни мисли, трябва да е способен истински да успокои съзнанието си и наистина да възпроизведе ефекта от праведните мисли. Така че, това е нещо извънредно критично и изключително важно. Тогава, ако всеки ученик е способен да го направи, мога да ви кажа, че с пет минути изпращане на праведни мисли заедно, злото в Трите сфери никога повече няма да съществува – ето колко важно е това.“ (“Преподаване на Фа на Фа конференцията във Флорида, САЩ”)

2. От други измерения нашите собствени проблеми могат да се видят като частичен фактор, който е сериозна пречка за Фа-коригирането от страна на старите сили.

По време на историческата аранжировка, която отне милиони хилядолетия, вселената се влоши изключително много, като следваше старите Фа принципи на формиране, застой, упадък и разпад. Съзнателните същества се бяха отклонили масово.

Слоеве върху слоеве, старите сили искаха само да защитят собствените си интереси. Искаха да променят другите, но не и самите себе си. Техните изкривени мисли и възприятия за съпротива и заставане срещу Дафа подхраниха голям брой зли същества. Ние, Дафа практикуващите, също бяхме част от старата вселена, преди да получим Фа и също бяхме сред тези, които бяха замърсени. Многото наши отклонени мисли, възприятия и привързаности бяха тясно свързани със старите сили. Погледнати от други измерения това са някои от факторите от старите сили, допринасящи за сериозното възпрепятстване на Фа коригирането и предотвратяващи получаването на Фа от съзнателните същества. Понеже старият, дегенерирал Фа на космоса не е бил унищожен, той все още играе роля в собственото си измерение. Следователно, старият Фа ще продължи да направлява всички същества, които остават, за да бъдат спасени. Когато Фа коригирането изкоренява злото и позиционира наново съзнателните същества според стандарта на новия космос, когато Дафа практикуващите постоянно се асимилират с Дафа и трансформират отговарящите им космически тела и спасяват съзнателните същества в тези космически тела, те ще срещнат сериозна съпротива и препятствия от старите сили. Ето защо всяка стъпка по пътя на нашето усъвършенстване ще бъде тежка. Самоусъвършенстването ни е процес на постоянно изучаване на Фа и усъвършенстване на сърцата ни, на премахване на егоизма, откъсване от старите сили и връщане към истинската ни същност, за да се превърнем в нови животи, които отговарят на стандарта, определен от Дафа.

Виждам, че всяка привързаност, която имаме в човешкия свят към репутация, личен интерес, сантименталност, его и всяка мисъл и възприятие, които не съответстват на Дафа, са фактори в други измерения, които могат да бъдат използвани от старите сили, за да подкопават Фа коригирането. Всички съзнателни същества, живеещи в съответстващите ни космически тела, бяха напълно погълнати от тази черна, разяждаща и изродена субстанция. Съзнателните същества бяха като в летаргия след като бяха замърсени от това поглъщане. Не показваха признаци на живот. Различни привързаности и придобити възприятия отговаряха на съзнателни същества от различни нива и измерения. Някои съпрактикуващи имаха силни привързаности, особенно онези, които дори не премахваха своята фундаментална привързаност. Съответстващите им съзнателни същества бяха напоени в тази черна и изродена субстанция. Всъщност имаше безбройни космически тела от дъното до повърхността и всяко от тях представляваше безбройни съзнателни същества.

„Причината е, че гигантско космическо тяло е под вас, то е почти като вашето тяло, защото ето колко гигантски сте вие. Там вътре има безбройни съзнателни същества и безбройни космически небесни твърдини.“ („Преподаване на Фа при обиколката на Северна Америка“)

Можех да видя, че божествените тела в други измерения на всички тези практикуващи, които не можеха да се отърват от фундаменталната си привързаност и подписаха „трите писма“ (документи, които отричат Дафа) против съвестта си и по принуда (без да направят тържествена декларация на Минхуей и да възобновят самоусъвършенстването си) се разпадаха.

Съответстващите космически тела на тези, които се просветлиха по зъл път, бяха тъмни и мрачни без слънчева светлина. Телата им в други измерения вече нямаха Фашън на Учителя и Фалун. Цялото им тяло беше черно. Дегенериралите зли същества в това измерение не само контролират и преследват тези практикуващи, но също така проникват в измерения, съответстващи на други практикуващи и ги преследват в онези измерения. Някои зли същества участват директно в подкрепата на главата на злото.

Можех да видя цялата дейност на теоретична индоктринация от континенталната управляваща партия, проявяваща се в други измерения като субстанция, подобна на демон. За съпрактикуващи, които работеха за партията и правителствените организации, по-конкретно тези, които бяха въвлечени в социални науки, тази субстанция беше вкарана в главите им и директно повлияваше на техните измерения. Всички тези дегенерирали субстанции бяха живи. Под тяхната намеса тези практикуващи не можеха да постигнат спокойствие, чувстваха се неуравновесени в съзнанията си и не можеха да приемат Фа в главите си, дори виждайки думи и изречения, докато изучават Фа.

Освен това за тези практикуващи, които са практикували псевдо чигонг, лъже чигонг, безполезен чигонг и тези които са изучавали и изследвали Джоуи, Багуа, Тайдзи, Хъту и Луошу, Дан Дзин, Дао Дзан и други религиозни произведения и писания, Учителят пречисти телата им и премахна всички лоши неща след като започнаха да практикуват. Но тези послания, формирани в миналото, бяха натъпкани в главите им. Все още имаше частици, останали в други измерения. Те причиняват намеса под формата на мисловна карма по време на изучаването на Фа и усъвършенстването.

Всички проявления, описани по-горе, бяха наши собствени проблеми. Когато се погледнат от други измерения, те са били някои от факторите, допринасящи за сериозната пречка пред Фа коригирането и предотвратяване от страна на старите сили на получаването на Фа от съзнателните същества. Трябва да изчистим всички тях с праведни мисли.

3. Разрешаването на собствените ни проблеми с праведни мисли води до елиминиране на старите сили и предлагане на спасение на съществата в нашия космос

В „Преподаване на Фа при обиколката на Северна Америка“, Учителят изрично казва на Дафа практикуващите:

„...вашето собствено самоусъвършенстване се състои в спасяване на съществата в гигантските космически тела, които представлявате.“

Всеки път, когато седях в лотосова позиция с ръце в Джие-ин и тихо рецитирах,

„...като седят с ръце в Джие-ин и мислят за елиминиране на лошите мисли, кармата, лошите представи и външната намеса в съзнанията им. Когато сте в такова състояние, мислете, че те умират...“ („Преподаване на Фа на Фа конференцията в Канада, 2001 г.“ от „Направляване на пътешествието“)“,

можех да видя, че Фалун автоматично ми помага да премахна изродените субстанции в други измерения. Всеки път, когато осъзнавах, че някои силни привързаности и външни намеси са проявления на старите сили и изправях дланта си, за да ги елиминирам, моят гонг можеше да унищожи тези субстанции. Тъй като праведните мисли елиминираха тези вътрешни проблеми, привързаностите и придобитите изродени представи можеха да намалеят от моя страна. Моят шиншин можеше да се подобри и Фа на това космическо тяло, което старите сили използваха, за да ограничат и възпрепятстват получаването на истинския Фа от съществата, можеше да бъде елиминиран. Черните изродени субстанции, които се просмукваха в съществата, се разпадаха. Спасените същества блестят със златни лъчи. При спасението си те ви поздравяват с две ръце и са ви безкрайно благодарни, че сте ги спасили.

„...те истински ще ви смятат за свой Господар, свой Крал и ще имат безгранична почит към вас, защото вие сте ги спасили, жертвали сте се за тях и сте им дали всичко, което имат.“(„Преподаване на Фа при обиколката на Северна Америка“)

Що се отнася до въпроса за изчистването на собствените ни проблеми с праведни мисли, най-общо казано, колкото по-дълго е времето за елиминиране и колкото по-конкретни и фокусирани сме към проблемите, толкова по-добър е резултатът.

Решаването на собствените ни проблеми с праведни мисли изисква много изучаване на Фа като необходимо условие.

„Причината е, че вашата повърхност, която все още се асимилира с Фа, трябва непрекъснато да се подобрява. И по време на вашето постоянно усъвършенстване за вас ще бъдат аранжирани неща, които трябва да отстраните чрез самоусъвършенстване. Всяко ниво има свое съответно състояние. Ако сте спрели да се развивате, тогава със сигурност ще изостанете от Фа-коригирането... Всички вие Дафа практикуващи, независимо в какво състояние се намирате и при какви обстоятелства, трябва да изучавате Фа и не можете да пренебрегвате собственото си асимилиране и подобрение; не може да забравяте да изучавате Фа.“ („Преподаване на Фа на Фа конференцията в Бостън, 2002 г.“)

„Фа може да преодолее всички привързаности, Фа може да унищожи цялото зло, Фа може да разбие всички лъжи и Фа може да подсили праведните мисли.“ („Отстранете намесата“ от „Есенции за усърден напредък том II“)

Дафа практикуващите са различни от всички други същества. Ние се самоусъвършенстваме в периода на Фа-коригирането. Променяме всичко, което съответства на нашия космос, чрез собствената ни култивация и подобрение. Това е процес на постоянно изучаване на Фа и асимилиране с Дафа. Когато нашето човешко съзнание изучава Фа, можем изведнъж да осъзнаем Фа принцип и в резултат да настъпят забележителни промени в съответните космически тела. Вероятно в резултат на подобрението ни във Фа, безбройни нива във вселената и същества в тези космически тела биха били способни да се асимилират с Дафа и да се превърнат в нови същества, които да отговарят на стандартите на бъдещата небесна твърд.

Винаги съм изучавал усърдно Фа по време на самоусъвършенстването ми и съм премахвал привързаности, придобити представи и други видове проблеми. Осъзнах, чрез изучаването на Фа с Фа на Учителя, че своевременното елиминиране на собствените ни проблеми с праведни мисли е от изключителна важност. Така се самоусъвършенствах по времето, когато асистирах на Учителя във Фа-коригирането. Разбрах, че процесът на премахване на собствените ни проблеми с праведни мисли е процес на елиминиране на злото и предлагане на спасение за съзнателните същества. Това е процес на подобрение и достигане на по-високи нива. Това е процес на откъсване от старите сили и промяна от човешко към божествено същество.

Виждам, че когато проблемите изпълват съзнанията ни се чувстваме замаяни и объркани и не можем да изучаваме Фа правилно. Много бързо забравяме какво сме изучавали. Изучаването на Фа по този начин е губене на време. Как може Фа да бъде даден на тези лоши неща? Единственият начин да разрешим този проблем е да правим това, което Учителят ни казва в „Джуан Фалун“ – излейте мръсната вода от бутилката:

„Изливате част от мръсното ѝ съдържание. Колкото повече изпразвате бутилката, толкова по-нагоре ще изплува тя във водата. Ако бъде напълно изпразнена, ще изплува изцяло на повърхността.“

След като елиминираме тези изродени субстанции и изучаваме отново, Фа ще влиза в главите ни като поток от вода. Разбира се, понякога има зли същества от нашите и външни измерения, които се намесват на изучаването ни на Фа, практикуването на упражненията и изпращането на праведни мисли. В такава ситуация трябва първо да елиминираме намесата от външните зли същества, след което да премахнем собствените си проблеми. Когато изпращаме праведни мисли, за да постигнем ефективен резултат, трябва да имаме ясни цели, но не и да преследваме.

Когато елиминираме проблемите си с праведни мисли, трябва твърдо да помним да култивираме вътрешната си същност и да гледаме навътре. Да усъвършенстваме вътрешната си същност и да гледаме навътре е нивото, което Дафа практикуващите трябва да постигнат. Само с гледане навътре по всяко време можем да видим и да осъзнаем собствените си проблеми и да се просветлим бързо до намеците, които Учителят любезно ни прави понякога по време на усъвършенстването ни. Само тогава можем да премахнем всякакви проблеми, когато се появяват и да подобряваме себе си.

Понастоящем мога да видя, че всеки ден много зли същества избягват в Трите сфери от съответстващите космически тела на нашите Дафа практикуващи. Те преследват Дафа и Дафа практикуващите и подкрепят главата на злото. Защо се получава така, че има зли същества в съответните космически тела на нашите Дафа практикуващи? Както Учителя обяснява, това е защото Дафа практикуващите също са били част от стария космос преди да получат Фа. По време на процеса на цялостно израждане и отклонение на съществата (от Фа), ние също сме били замърсени. Тези изродени мисли и понятия от стария космос изцяло оказват влияние на практикуващите.

Ако изродената част от нас, която се е отклонила от и се съпротивлява на Фа преди да сме го получили, не се е променила фундаментално чрез усъвършенстване и частта от съзнанието ни, която се е отклонила от Фа не се асимилира с Дафа, ако практикуващите не гледат на нещата от перспективата на Фа, а вместо това разбират нещата от гледна точка на отклонението или дори се противопоставят на Фа, тогава, според моето разбиране, частта от нас, която се е отклонила и се е противопоставила на Фа, преди да сме го получили, ще създава зли същества, защото все още не се е асимилирала с Дафа, и Фа от съответстващия ни стар космос все още подтиска всичко там. Тези практикуващи, които са се просветлили по зъл път и са се противопоставили на Дафа имат много зли същества в съответстващият ни космос. Понеже практикуваме култивация през периода на Фа-коригирането, ние променяме всичко в съответстващия ни космос чрез непрекъснато асимилиране с Фа. Когато се подобряваме в човешкото измерение, чрез изучаване на Фа и когато разбираме Фа принципите на определено ниво, материалните елементи, които са се отклонили от и са се противопоставили на Дафа, и създават зли същества в съответстващото ни космическо тяло, ще изчезнат, докато се асимилираме с Дафа. По същото време ще се разпадне Фа на стария космос. Тъй като премахваме привързаности и изродени придобити представи, материалните елементи на съответстващият ни космос, които възпрепятстват съществата да получат Фа, са елиминирани и съществата са спасени. Трябва да култивираме вътрешната си същност и да гледаме навътре. Ето защо, както често ни е напомнял Учителят, изучаването повече на Фа, елиминирането на повече привързаности и истинското подобрение във Фа е най-фундаменталното и най-важно нещо.

„Вашето самоусъвършенстване определя дали тези гигантски групи от същества са добри или лоши и дали те могат да бъдат запазени, или не!“ („Преподаване на Фа при обиколката на Северна Америка“)

В същото време, когато елиминираме определени привързаности чрез усъвършенстване, Учителят ще развие гонга ни в определени аспекти и ще обогати това, което е въвлечено в определени части на нашия свят. Това е изключително организиран и сложен процес. Ето защо трябва да сме сигурни, че се придържаме към Фа коригирането и се справяме добре с това, което Учителят изисква от нас.

Разбирането ми е, че използването на праведни мисли за елиминиране на злото е специален Фа, който Учителят е преподал на учениците от периода на Фа-коригирането по време на този безпрецедентен период на Фа коригиране на космоса, което трябва да бъде направено в обстановка на специфични проблеми, създавани от неистовите опити на старите сили да разрушат Дафа. Това показва безграничната благосклонност на Лорд Буда към съзнателните същества и ние трябва изключително грижливо да го пазим и да се справяме добре.

„Така че трябва да гледате сериозно на изпращането на праведни мисли. Без значение дали смятате, че имате способността, или не, би трябвало да го правите. Това, което елиминирате от собственото си съзнание, са нещата, които имат ефект в рамките на собственото ви тяло; същевременно трябва да елиминирате и външните, които са пряко свързани с измеренията, в които се намирате. Ако не ги елиминирате, то тогава те не само ще ви преследват и възпират, но ще преследват и други ученици, други Дафа практикуващи.“ (“Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ”)

4. Очистете собствените си проблеми с праведни мисли и се подобрете като едно тяло – това е начинът, по който можем да постигнем просветлението, аранжирано от Учителя.

Гледайки на Дафа учениците като цяло, все още има голямо несъответствие в броя на практикуващите, използващи праведни мисли, за да разрешат собствените си проблеми. От нивото си видях, че тези практикуващи, които не обръщат внимание на разрешаването на собствените си проблеми, нито гледат навътре в себе си, за да се подобрят, са спасили само от 20 до 30% от съзнателните същества в своите космически тела – някои дори и по-малко. Само много малко практикуващи са постигнали спасяването на от 70 до 80% от техните съзнателни същества. Видях, че съзнателните същества в друго измерение, които не са били спасени, наистина гледат напред с нетърпеливо очакване към своите господари да се култивират добре, за да могат да бъдат спасени. Докато помагах на Учителя да коригира Фа, срещнах бог, който ми каза, че господарят му живее в провинция на юг и е много усърден в самоусъвършенстването си. Беше толкова горд като го казваше. Разбрах чувствата му. Ние се усъвършенстваме в заблудата. Докато разликите в усилията, които полагаме в усъвършенстването може да не са забележителни в това измерение, в други измерения разликата е огромна. Съзнателните същества на небето могат да го видят ясно. Сърцата на съзнателните същества, които се надяват да бъдат спасени, са наистина несигурни, тъй като с нетърпение очават да се самоусъвършенстваме добре.

„...когато се самоусъвършенствате добре, по-малко същества в гигантския космос ще станат лоши и по-малко от тях ще бъдат изличени.“

„...ако не се самоусъвършенствате добре, много същества ще бъдат изличени...“

„Когато се завърнат, онези, които са се самоусъвършенствали добре, ще имат истински грандиозно постигане на Съвършенство – всички съзнателни същества, които са вложили в тях безкрайна надежда, ще бъдат спасени от тях.“

„Ако не се самоусъвършенствате добре, много същества ще бъдат изличени и когато достигнете Съвършенство, когато се завърнете на своето място, ще откриете, че изключително голям брой същества, които по някое време са били вложили във вас безкрайна надежда, са били изличени. Тогава в тази космическа колосална небесна твърд е много възможно космическите тела, които представлявате, да бъдат в увредено и непълно състояние и безбройни съзнателни същества да са били изличени.“ („Преподаване на Фа при обиколката на Северна Америка“)

„Понастоящем всеки един ден на човечеството е аранжиран съобразно нуждите на Дафа; делото на Дафа практикуващите в човешкия свят ще бъде оставено за историята.“ („Какво са свръхестествени способности“ от „Есенции за усърден напредък том II“)

„Сега Дафа практикуващите са единствената надежда за спасение на съзнателните същества.“ („Праведни мисли“ – 13.10.2002г.)

„Ценете настоящото време и се възползвайте от него по най-добрия начин – това време е отредено за практикуващите.“ („Преподаване на Фа на международната Фа конференция във Вашингтон“ от „Направляване на пътешествието“)

С наближаването на Фа-коригирането на човешкия свят, мисията на Дафа практикуващите изглежда все по-трудна и отговорностите, които носим, се оказват все по-значими. Ние не само ще се самоусъвършенстваме, ще запазим съзнателните същества в нашите космически тела и ще достигнем до просветлението на Дафа практикуващите, резултат от личното им самоусъвършенстване. Ние ще напредваме усърдно заедно, ще се подобрим като цяло, ще позволим на съзнателните същества във всички космически тела на Дафа практикуващи да бъдат спасени, и ще постигнем цялостното просветление, резултат от култивирането на Дафа практикуващите като интегрирано същество. Още по-важно е, че ще разясним истината, докато пробиваме през преследването на старите сили, ще спасим всички унищожени същества, които са отровени от измамните лъжи и са докарани до ръба на смъртта, и ще създадем голямото просветление в историята на Фа-коригирането на космоса.

Дафа практикуващите са интегрирано същество,

“Светлината на Буда огрява надалеч,
нареждайки праведно всички неща.
Издигайте се заедно, с прилежност,
винаги - към великолепно бъдеще.”

(„Сливане с Фа“ от „Хон Ин“)

През годините, когато Учителят преподаваше Фа, формата за самоусъвършенстване, която ни е оставил е:

„...да правите упражненията групово в паркове, с цел да се формира среда. Тази среда е най-добрият начин да се промени повърхността на човек.“
(„Среда“ от „Есенции за усърден напредък“)

Злокобното преследване от злото разруши средата за самоусъвършенстване в континентален Китай. Така Дафа практикуващите губят средата си за самоусъвършенстване и култивацията им е засегната. Някои млади практикуващи видяха, че последният тест за усъвършенстване на Дафа практикуващите е, за да изпита способността им да си сътрудничат и да ги тества като цяло. Посочено е, че целта на отварянето на небесния кръг е да приведе всички канали в движение чрез един енергиен канал и да се отворят всички други енергийни канали. Наистина ли разбрахме принципите в това? Това е подобно на двама души, играещи китайска дама. Не е кой знае какво, ако само една или няколко клечки тръгнат, за да заемат позиции от другата страна. Но само, когато всички клечки достигнат другата страна, някой може да спечели играта. Не считаме ли, че тези около нас, които не са пристъпили напред, които са се оттеглили или дори са отишли на другата страна, трябва да бъдат наши Дафа ученици?

„Колкото до онези, които са преминали на противоположната страна по време на това преследване или дори са извършили ужасни неща – нека ви кажа, че Учителят все още не иска да ги изостави.“ („Преподаване на Фа при обиколката на Северна Америка“)

Помислете как сме се отнасяли към тези практикуващи. Критикували ли сме ги, оплаквали ли сме се от тях, гледали ли сме на тях от високо или сме използвали състрадателните си сърца и отговорности, за да им помогнем да се подобрят от гледна точка на Фа? Не би ли спасило това огромна група от същества, ако помогнем на съпрактикуващи, които са се оттеглили да се върнат обратно на правия път? Освен това нашето лично подобрение в култивацията също е част от процеса. Знаем, че Учителят в редица случаи ни е учил на важността на подобрението като цяло.

„Ако един самоусъвършенстващ се може да изостави мисълта за живота и смъртта при всяко обстоятелство, злото със сигурност ще се страхува от него. Ако всеки ученик е способен да направи това, злото от само себе си повече няма да съществува.“ („Елиминирайте последната си привързаност“ от „Есенции за усърден напредък том II“)

„Тогава, ако всеки ученик е способен да го направи, мога да ви кажа, че с пет минути изпращане на праведни мисли заедно, злото в Трите сфери никога повече няма да съществува – ето колко важно е това.“(„Преподаване на Фа на Фа конференцията във Флорида, САЩ“)

Всеки от нас е част от тази неделима единица и е частица от Дафа. Нека приемем преподаденото от Учителя като взаимно насърчение.

За да изпълним свещената мисия за спасяване на съзнателни същества, която историята е оставила на нас, Дафа учениците, първото условие е, че всеки от нас трябва да се усъвършенства добре и да се подобряваме като цяло. За нещастие някои съпрактикуващи не знаят как да ценят този период от време. Те не използват времето си по най-добрия начин, за да се самоусъвършенстват и да спасяват съзнателни същества. Вместо това, просто чакат деня, когато Фа ще коригира човешкия свят, надявайки се, че този ден ще дойде скоро, за да се изчистят злите същества. Те чакат, Учителят да използва божествената си сила, за да промени местната омразна среда. Това е уклончива мисъл, която търси помощ отвън. Доброто ще бъде възнаградено с добро, докато злото ще срещне възмездие и не подлежи на съмнение, че Фа в края на краищата ще коригира човешкия свят. Но помислили ли сме за това как сме се усъвършенствали? Колко съзнателни същества сме спасили? Изпълнили ли сме мисията си и отговорността си като Дафа практикуващи? Когато този ден действително дойде, ще имаме ли все още възможност да поправим това, което не сме направили добре? Всъщност това е причинено от аранжировките на старите сили. Старите сили направиха аранжировки за подробни и колективни отклонения, както и аранжировки със специални отклонения (включително на всяка една мисъл, която ще имаме). Сред дях най-дълбоко вкоренено е търсенето навън, отколкото гледането навътре, и единствено да искаш да промениш другите, вместо себе си. Когато нещо не е наред с ученици от една и съща практика, другите гледат равнодушно, говорят безотговорно за това и осъждат, дори се оплакват, все едно че се отричат от тях, порицават ги и дори им се подиграват. Целта на тази аранжировка е да ни възпрепятства да се подобряваме в усъвършенстването и да ни попречи да формираме обединено, неразделимо цяло. Трябва да елиминираме изкривените аранжировки на старите сили с праведните си мисли. Когато използваме праведните си мисли, за да премахнем изкривените аранжировки на старите сили и изчистим собствените си проблеми, ще осъзнаем трудността на мисията ни и значимостта на отговорностите ни. Всяка минута и всяка секунда от култивацията ни трябва да бъде ценена. Само така можем да изпитаме и разберем, че Учителят е дал на съзнателните същества, едно след друго, възможност да се асимилират с Дафа и е удължил времето за култивация отново и отново. Това е огромната милост и толерантност на Учителя. Когато осъзнаем това, ще се ускорим и ще се стремим напред в култивацията си и ще се формира колективна сила като единно тяло. Нещо повече, ще сме способни да изпълним по-добре мисията, която историята ни е оставила.

Съпрактикуващи, по време на този последен исторически момент във Фа коригирането, нека да вярваме на 100% в Дафа, да вярваме на 100% в нашия Учител, да следваме Фа на Учителя, за да направим това, което се очаква от нас, да обърнем специално внимание на елиминирането на собствените ни проблеми и да използваме времето си по най-добрия начин, за да се справяме добре!

В процеса на писане на тази статия преживях и осъзнах широчината и дълбочината на Дафа. Той е голям колкото море и безграничен, от която и точка да влезете. Ограничен от моето ниво можех да го разбера в сърцето си, но ми беше много трудно да го изразя или не беше невъзможно да го изразя точно. Това, което написах беше непълно и повърхностно. Иска ми се съпрактикуващите да коригират с доброта това, което не е правилно.

Сега в Китай се провежда 16-ият конгрес на партията. В други измерения огромни зли същества се струпват за пореден път в Пекин. Това е още една голяма възможност да пробием през изкривените аранжировки на старите сили и директно да елиминираме злите фактори в други измерения. Трябва да съберем опита си, да открием къде не сме се справили и да разбираме Фа по-добре от перспективата на Фа. Докато изучаваме Фа добре, гледаме навътре и премахваме собствените си проблеми, използваме възможността занапред непоколебимо да изпращаме чисти и силни праведни мисли. Цялостно обръщайте внимание на изпращането на праведни мисли, докато старите сили бъдат напълно елиминирани.


7 ноември 2002 г.

Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.