Редакторска бележка: Недвусмислено изявление

Minghui.org

Независимо дали е във или извън Китай, твърденията на които и да е индивиди, че могат да дават пари на Учителя и че Учителят е приел пари от тях, са фалшиви. Всички Дафа практикуващи, особено тези в Китай, моля, изоставете човешките си привързаности и повече не се заблуждавайте.

16 октомври 2008 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2008/10/19/101578.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.