Редакторска бележка: Противодействайте с достойнство на измамите на онези, които имат изкривени разбирания и които подкопават Фа

Minghui.org

Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането са се нагърбили с огромна историческа мисия. В този настоящ исторически момент, докато спешно спасяват хора, мнозинството от практикуващите се стремят стриктно да вършат добре трите неща, включително изучаването на Фа, изпращането на праведни мисли и разясняването на истината, както ни учи Учителят, изпълнявайки по този начин свещената мисия на Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането. Но някои практикуващи, които не са изучавали Фа добре и са водени от своите привързаности, са били измамени от лъжите на онези, които имат изкривени разбирания и подкопават Фа. Тези практикуващи пилеят ценното си време и ирационално правят нещо, което изцяло не е в съгласие Дафа.

Например някои хора, които подкопават Фа, често разпространяват фалшиви писания, разпространяват слухове и дори разпространяват неща, изтеглени от злите уебсайтове. Има някои, които събират пари и мамят практикуващите в името на обмяна на разбирания с практикуващи на различни места в провинция Ляонин. Те не само са измъкнали с измама парите на практикуващите, но и са подтикнали практикуващите да измъкнат с измама пари от по-възрастните членове на своите семейства. За да събират пари и да мамят практикуващите, тези хора, които подкопават Фа, често променят риториката си. Но независимо от това дали в миналото са били асистенти на местата за правене на упражнения или учители, без значение колко са умели в измислянето на убедителни аргументи и независимо какви извинения или истории изфабрикуват, те правят неща, които подкопават Фа и погубват практикуващи и съзнателни същества.

Тези хора, които подкопават Фа, често са привързани към това, което чуват и виждат с Небесното си ухо, Небесното си око и в сънищата си. Те са привързани към своето его и забравят, че само Дафа е фундаментален. Подстрекавани от някои хора, някои практикуващи в района на провинция Ляонин са отишли в храма на император Тан (Тан Уан Мяо) в Дахъйшан, за да се покланят до земята и да направят няколко петиции. Някои, които подкопават Фа, са поискали от практикуващите да отдадат на колене почит на образа на император Тан и да предложат жертвоприношения на образа на император Тан. Използвайки фалшиви учения, като например „формиране на кармична взаимовръзка”, „специално култивационно състояние и форма” и „утвърждаване на Фа по различни начини” и т.н., те цитират от контекста и изкривяват Дафа, съчинявайки обяснения за изкривените си разбирания и действия. Самоусъвършенстването на Дафа практикуващите в периода на Фа-коригирането е да вършат добре трите неща: изучаване на Фа, изпращане на праведни мисли и разясняване на истината, както ни е преподал Учителят. Тези, които подкопават Фа, дори не признават лекциите на Учителя, които са официално публикувани, така че как могат да говорят за „просветление до по-висши неща”? Кого следвате, докато се самоусъвършенствате? И докъде се „самоусъвършенствате”? Всички обяснения или лъжи, които тези подкопаващи Фа хора са съчинили, не са нищо повече от изричане на самохвалства и създаване на лъжи, с които заблуждават себе си и другите. Действията на практикуващите, които са били повлияни от онези, които подкопават Фа по този начин, са резултат от това, че са били подведени от своите страхове, човешки емоции и привързаността си към преследване и са проявления на техните неправедни съзнания.

Надяваме се, че практикуващите, които са били подведени по този начин, ще спрат преди да е станало твърде късно, бързо ще се завърнат към пътя на самоусъвършенстване в периода на Фа-коригирането и ще компенсират загубите, които са причинили. Практикуващи в Китай, моля, приемете Фа за учител, сериозно се противопоставяйте на думите и действията на онези, които се опитват да подкопаят Фа и вървете добре по пътя на нашето самоусъвършенстване в периода на Фа-коригирането.

23 ноември 2008 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2008/11/25/102522.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.