Известие относно корекциите в континенталното издание на „Минхуей Уикли”

Minghui.org

Поради различни съображения, ние решихме да направим корекции, започвайки от тази седмица, на универсалното издание на континенталното издание на „Минхуей Уикли”. "Cosmopolitan Oasis", "Fellow Villagers" и "Supplement" са събрани заедно във вестник с четири страници и два листа. След корекцията стила на вестника ще бъде по-официален, което е подходящо за читателите на континента с гимназиално или висше образование. „Morning Chats”, което е подходящо за юноши, остава непроменено.

След корекцията четиристраничното „Минхуей Уикли” ще бъде по-еднородно и ще избегне повторенията между различните издания. Съдържанието на всяка страница е по-фокусирано. Заглавната страница съдържа предимно важни новини или относително интересни статии. Втората страница е за важна информация от чужбина. Третата страница е за новини от континента. Четвъртата страница е допълнение.

Практикуващите, които изготвят местни издания на „Минхуей Уикли” в различни региони на континента могат да заместят съдържанието на третата страница, която съобщава за местните новини. Съветваме местните издания на седмичния вестник да не правят произволни промени на другите страници. Когато заменяте съдържанието на третата страница, моля, обърнете внимание на стила на статиите и на дизайна, така че да бъдат в съответствие със седмичния вестник и избегнете превръщането му в нещо, което изглежда като листовка, която може да съдържа пропаганда.

Съобразявайки се с безопасността на практикуващите в континентален Китай при закупуването на хартия и консумативи, печатането и разпространението, континенталното издание на „Минхуей Уикли” ще продължи да използва хартия формат „А4”.

Своевременната обратна връзка е добре дошла. Нека се справим по-добре с производството на материали за разясняване на истината и да спасим повече съзнателни същества.

Редакторски екип, Материали за разясняване на истината на уебсайта „Минхуей”

06 ноември 2009 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2009/11/6/137134.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.