Съобщение

Clearwisdom.net

Уебсайтът „Клиъруисдъм” избира и редактира статии въз основа единствено на тяхната способност да разясняват истината, да повлияват положително на култивационното състояние на практикуващите и да утвърждават Фалун Дафа. Уебсайтът не носи отговорност за проверката на квалификацията на авторите и освен това трябва да се отбележи, че публикуването на статии на уебсайта „Клиъруисдъм” не е показател за това колко добре са се усъвършенствали авторите им. Молим практикуващите да вземат впредвид това, когато четат публикуваните статии.

Редакторите на уебсайта „Клиъруисдъм”

03 декември 2009 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2009/12/4/112831.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.