Редакторска бележка: Продължете да вървите добре по „Великия път без форма”

Clearwisdom.net

През последните 11 години главното тяло на Дафа практикуващите – учениците в континентален Китай – продължи да върви по пътя на „Великия път без форма”, тъй като те се притовопоставят на преследването и утвърждават Фа. Чрез съсредоточаване на техните усилия върху позитивно разясняване на истината за Фалун Гонг и излагане на истинската картина на преследването, те разпространиха истината по целия континент. В Китай пътят на „Великия път без форма” извървян от Дафа практикуващите като цяло, насади страх в сърцето на Китайската комунистическа партия.

С напредването на Фа-коригирането злото бива редуцирано в големи количества и ситуацията става все по-спокойна в много области, но ККП не преустанови преследването и „Управление 610” на ККП все още се опитва да поддържа преследването на Фалун Гонг, чрез контрол над правителството на Китай, държавната сигурност, обществената сигурност и съдебната система на различни нива и дори различни държавни предприятия и институции. Много хора, които са влезли в контакт с истината, не са я разбрали или приели, а има и такива, които все още очакват спасение. Поради това, тъй като нещата навлизат в последния етап, за Дафа практикуващите в континентален Китай става все по-важно да продължават да вървят добре по „Великия път без форма”, да се усъвършенстват добре и да спасяват хора чрез разясняване на истината с повече внимание, по-щателно и по-рационално.

Тъй като средата стана по-спокойна, привързаностите на някои практикуващи от континентален Китай бяха разкрити. Едно от проявленията на това е тяхното желание да правят неща с форма и в огромен и невероятен мащаб, като например организирането на широкомащабни Фа-конференции, създаването на медийни програми от трети лица в континентален Китай и позиционирането им като отговорници на провинция или град – като някои дори се застъпват за създаването на структура за координация на национално ниво в този момент и т.н. Всъщност, докато тези неща разкриват собствените им човешки привързаности, те също така предоставят оправдания и пролуки за ККП да продължава преследването.

Надяваме се, че повече Дафа практикуващи от континентален Китай ще се справят добре с изучаването на Фа и самоусъвършенстването си и повече няма да дават израз на тези човешки привързаности, думи и дела. Нека продължат да вървят добре по „Великия път без форма” и да постоянстват в позитивното разясняване на истината за Фалун Гонг, като по този начин спасяват хората по света по-неотклонно и ефективно и завършат своите исторически мисии.

26 април 2010 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/30/116554.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.