САЩ: Нова резолюция в Камарата на представителите срещу преследването на Фалун Гонг

Дейна Рорабейкър, член на Камарата на представителите на Калифорния, е представил на 8 юни проекторезолюция 932. Резолюцията изразява солидарност с движението "Туйдан", което окуражава хората да оттеглят клетвите, дадени пред знамето на Китайската комунистическа партия и дъщерните ѝ организации. Тя също така призовава за незабавно прекратяване на преследването на Фалун Гонг в Китай. Резолюцията е изпратена на Комитета за външни работи на Камарата.

Дейна Рорабейкър на политически форум на 17 декември 2017 г.


Геноцид и движението "Туйдан"

В резолюцията се казва, че ККП не само е отговорна за насилствената смърт на най-малко твърди 60 милиона души в Китай, но и потиска мирни движения, включително клането на площад "Тиенанмън" и 19-годишното преследване на Фалун Гонг.

Резолюцията цитира Доклада на Комисията на САЩ за религиозни свободи за 2017 г., в който за Китай се казва: „Китайското правителство продължава да арестува, затваря и измъчва адвокати за религиозни свободи и активисти за човешки права, както и голям брой вярващи, включително и сериозно преследваните последователи на Фалун Гонг.”

Според Световната организация за разследване преследването на Фалун Гонг ККП извършва геноцид над практикуващите Фалун Гонг чрез насилствено отнемане на органи от живи хора. По-специално отговорност за това носи създаденият от ръководството на комунистическата партия на 6 юни 1999 г. „Офис 610“, който координира и извършва операциите по елиминиране на практикуващи Фалун Гонг.

Резолюцията признава, че до 2018 г. около 300 милиона души са се отказали от членството си в ККП. Затова Камарата на представителите призовава Китайската комунистическа партия незабавно да се откаже и да прекрати кампанията за преследване на Фалун Гонг.”

„Движението е променило сърца и съзнания в Китай“

Движението „Туйдан“ започва през 2004 г., след като „Епок таймс“ публикува „Девет коментара за комунистическата партия“. Оттогава повече от 307 милиона души са избрали да се откажат от комунистическата партия и младежките ѝ организации, Младите пионери и Комунистическата младежка лига.

Мирната съпротива и разясняване на ситуацията
от последователите на Фалун Гонг води до оттеглянето на
над 300 милиона китайски граждани от ККП


На политически форум, проведен на 20 декември 2017 г. няколко конгресмени осъдиха потискането на Фалун Гонг в Китай. Стив Кинг каза, че човешките права на Фалун Гонг практикуващите са били потъпкани. „Между 70 и 100 милиона души са били лишени от свобода, от основните си човешки права, от вродените си права. Те са преследвани, измъчвани, маргинализирани, убивани. Органите им са продавани на хора, които после живеят за тяхна сметка. Това е ужасяващ знак на неуважение, идващ от марксисткото правителство на Китайската комунистическа партия.“

Рорабейкър каза: „Движението за отказване от членство е от огромно значение за хората, които са в тази зла система, дава им шанс да се измъкнат, шанс да не участват в репресиите срещу собствения си народ и да не бъдат заплаха за света.“

Сенатор Марко Рубио, председател на Специалната комисия за Китай към Конгреса и Крис Смит, член на Специалната комисия за Китай към Конгреса, изразиха официална подкрепа за Фалун Гонг.

В писмото си те написаха: „Ние никога не бива да мълчим за ужасите, на които е подложен Фалун Гонг в Китай и трябва да положим усилия отговорните за тези престъпления да отговарят за извършеното. Комунистическата партия носи отговорността за мъченията и незаконните задържания на практикуващи Фалун Гонг. В последните години се гордеем с това, че участваме в изготвянето на закони в подкрепа на последователите на Фалун Гонг, които също така осъждат насилственото отнемане на органи от живи хора в Китай.“

На друг форум на 9 май 2018 г. за движението "Туйдан" Рорабейкър каза: „Наясно съм с направените жертви. Без какъвто и да е шанс за победа срещу онези контролиращи Китай гангстери те останаха твърди и силни, вдъхновиха китайците и вдъхновиха света.“

Смит изпрати и писмо на движението „Туйдан“: „В Китай вие променихте умове и сърца и освободихте толкова много хора от пропагандата и корупцията на ККП.“

„Практикуващите Фалун Гонг са страдали от ужасяващо, напълно неприемливо преследване от страна на ККП. Много Фалун Гонг практикуващи са били арестувани, затваряни, измъчвани и дори убивани, само и само правителството да изпълни целта си те да се откажат от вярата си. Несправедливостите, през които са преминали практиуващите Фалун Гонг са най-големият срам в съвременната история на Китай“ - пише Смит.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.