Спрете влиянието на комунистическата партийна култура (7) – За неучтивото поведение

Част 7
 

Атмосферата в континентален Китай е изпълнена с комунистическа партийна култура. Погълнат от тази среда, човек може постепенно да бъде повлиян от партийната култура, без да го осъзнава. Тази поредица от споделяния, състояща се от осем части, изследва някои често срещани проблеми сред практикуващите, които най-вероятно се дължат на влиянието на партийната култура. Надяваме се това да служи като напомняне, докато се опитваме да се освободим от захвата на комунистическата партия.

На официалната си страница Китайската национална администрация по туризъм изброява десет неуважителни начина на поведение, проявявани от китайците по света, включващи правене на боклук, плюене, пушене на забранени места, пререждане, вдигане на шум, преобличане на публични места, псуване и други нежелателни прояви.

На много известни туристически дестинации по света има табели, напомнящи на китайските посетители да пазят тишина, да пускат водата в тоалетната и да не правят боклук. Китайските туристи често са хора от средната класа, с добро образование, но техните лоши обноски са позор за китайската нация.

Отлъчени за непристойно поведение

Задаваме си въпроса: „Дали китайците са се държали по този начин в миналото?” Китай от хилядолетия е цивилизована държава. В традиционната китайска култура ”етикет” и ”правила на поведение” винаги са били неща, на които се е поставяло ударение и са били социални норми. В древността китайската култура е била символ на елегантност и много азиатски държави са пращали ученици в Китай да учат китайски етикет. Дори днес някогашните китайски традиционни принципи се забелязват в някои азиатски страни.

Последователите на конфуцианството вярват, че етикетът е основно изискване, за да преуспее човек в обществото. Малките деца трябва да отделят години, за да се научат как да говорят, да се държат и да се отнасят с другите. Човек, който е неучтив, бивал отлъчен в древното китайско общество.

Виновник за непристойното поведение

Заглавието ни кара да си зададем въпроса: „Как са станали китайците неуважителни и с лоши обноски?” Китайската комунистическа партия (ККП) не само се опита да унищожи традиционната китайска култура, но също така поощрява вулгарната и неприлична партийна култура. След няколко десетилетия на насаждане и промиване много китайци живеят изцяло за личен интерес и проявяват грубост. Примерите за подражание, популяризирани от Партията, често са тези, които не обръщат внимание на хигиената и учтивостта. Откакто ККП идва на власт, хората е трябвало да следват тези нови норми; иначе щели да бъдат възприемани като чужденци. С годините представите и поведението на китайския народ са се променили. Обидните думи и вулгарното поведение са станали нещо обичайно.

Потискане на традиционната култура

С идването си на власт ККП започва да потиска, забранява и изкривява традиционната китайска култура. Традиционният начин на поведение е критикуван и на обществото се казва, че хигиената е „замърсяване от западния капитализъм”. По тази причина е трябвало да бъде отхвърлен заради друг вид на поведение. Няколко поколения китайци са израснали в тази среда и така им липсва знанието какво представлява истинският етикет.

Партията променя ценностите според нуждите си във всеки един момент. Всичко, което не съвпада с ценностите на Партията, е считано за невалидно, остаряло и прогнило. Всичко, което е извън нормите на Партията, е осъждано от държавния апарат.

Насаждане и промиване

Голяма част от Фалун Дафа практикуващите са индоктринирани и промивани от Партията от малки. Тяхната реч и поведение са малко или много повлияни от партийната култура. Това, което влошава ситуацията, е, че голям брой от нас практикуващите не сме наясно с това. Това е една от причините понякога да не успяваме да вършим това, което иска от нас Учителят и затова процесът на подобрението ни е бавен, въпреки че вършим трите неща от немалко време.

Ако не се отърсим от влиянието на партийната култура, която се опитва да ни задуши, няма да сме способни да напредваме по пътя си на култивация и това ще се намеси в спасяването на съзнателни същества. И така, ако искаме да се асимилираме с Фа, трябва да прочистим всички субстанции на партийната култура от съзнанието си и да се завърнем към традиционните китайски ценности.

Един самоусъвършенстващ се трябва да може да устоява на влиянието на нечистите представи, които ни нападат ежедневно в обществото, да поддържа висок морал, да се държи достойно, да е състрадателен към другите, да се въздържа и да се справя с трудностите с широко и праведно сърце. Само по този начин можем да спечелим уважението на хората и да спасяваме съзнателни същества.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.