Дете с аутизъм претърпява огромна промяна с Фалун Дафа

(Minghui.org)

Още през първите си две години в училище Янян проявявал симптоми на аутизъм. Настроението му било нестабилно. Правил бъркотии в класната стая и създавал проблеми на учителите си. Съучениците му трябвало да бъдат много внимателни покрай него. В трети клас състоянието му се влошило, станал раздразнителен, неспокоен и тревожен. Често изпадал в конфликти с останалите от училището, разпростирайки обхвата на смущаващото си поведение в цялата сграда. Той изпускал пожарогасители от горния етаж, хвърлял метли по учителите, гонел и биел останалите деца. Непредсказуемото му поведение затруднявало неговия класен ръководител, който бил неспособен да се справи със ситуацията. Майка му идвала в училището през ден, но и това не помагало.

Промяната

В пети клас Янян се присъединил към нов клас. Новият му преподавател г-н Ли Чанбай вярвал, че има предопределена връзка с него и го приел в класа си без предразсъдъци. Също така имал някои идеи как да напътства Янян. На една родителска среща г-н Ли споделил на родителите на учениците му за една философия, която подсилва добродетелта. Учейки децата на принципите Истинност, Доброта и Търпение, тя установявала здрава морална основа за тях. Поради това, че самият г-н Ли практикувал Фалун Дафа, той отдавал голямо значение на подобряването на ценностите и се отнасял с другите изключително уважително. Откакто практикувал Фалун Дафа се бил подобрил както физически, така и духовно. Той предложил децата да започнат да четат Джуан Фалун, която ги учела да бъдат добри хора, искрени, състрадателни и толерантни в ежедневния им живот. Всички присъстващи родители се съгласили с него.

г-н Ли Чанбай преподава на класа


Г-н Ли планирал кратка почивка по обяд за четене на Джуан Фалун и споделяне на опит за справяне с ежедневните проблеми, основано на принципите на Истинност, Доброта,Търпение. Той се отнасял с Янян с още по-голямо търпение, като при необходимост посочвал грешките му. В същото време той насърчавал състраданието на целия клас и те помагали на Янян колективно. Скоро започнала очевидна промяна в Янян, който престанал да говори и прекъсва, докато г-н Ли преподавал. Тъй като Янян постепенно установявал своите морални ценности, той ставал все по-способен да различава правилното от грешното, доброто от злото.

Учениците четат Джуан Фалун по време на обедната почивка


Поведенчески промени

Г-н Ли подсилвал принципите на Истинност, Доброта и Търпение в учениците си с разкази за добродетелите като извънкласна дейност и давайки пример със собственото си поведение и реч. Също така той общувал с учениците си чрез техните дневници, в които учениците, разглеждайки собствените си думи и поведение, записвали добрите си дела.

Четенето на Джуан Фалун всеки обед помагало на Янян. Колкото по-дълбоко ставало разбирането му за Истинността, Добротата и Търпението, толкова по-добре контролирал собственото си поведение. Той станал способен да различава доброто от лошото поведение и да го коригира своевременно. Научил се да признава грешките си и да се извинява. Промените, които настъпили в поведението и мисленето на Янян били записвани в дневника му. Една неделя семейството на Янян отишло в мола на пазар. Нечия пазарска количка минала през крака на Янян, но този човек не му се извинил. Янян написал: "Мога да понеса това. Тъй като този човек не го е искал, мога да му простя."

Дневникът на Янян за опита му от миналата седмица


В миналото Янян често имал конфликти с другите по незначителни въпроси. Без значение дали другите са направили нещо умишлено или не, той винаги го тълкувал като опит за насилие и отвръщал с бой. Сега той е готов да разгледа причините за конфликтите, да контролира настроенията си и да се дисциплинира. Янян се променя от аутист към човек, който се грижи за други хора и за околните. Той пише: "В петък отидох да почистя много боклуци, защото събирането на боклук може не само да елиминира кармата ми, но и да защити Земята". "В петък вечерта по-малкият ми брат изпусна напитка на земята. Когато тя се преобърна, той обвини мен, но аз останах спокоен."

Със задълбочаване на разбирането му за състраданието, Янян все повече успявал да се контролира да не върши лоши неща. Г-н Ли казва: "Въпреки че все още не може да прави всичко 100% правилно, той се е подобрил с 80-90%. За нещата, които греши, е способен по-късно да се изследва и да ги осъзнае." Например Янян пише: "В неделя следобед брат ми ме удари и аз му отвърнах със същото. Не успях да се стърпя." Също пише: "В неделя вечерта брат ми ме нарече идиот. Аз го попитах какви са братята и родителите на идиотите. Той отговори, че те са малки идиоти и супер идиоти. Казах на мама и всички се смяха. За щастие не почувствах гняв, защото аз съм приспособим."

Обратна връзка от другите

Останалите учители също забелязват промените в Янян. Изведнъж вече никой не се скита из училището както правеше често Янян. Няколко учители питат г-н Ли "Защо не виждаме вече Янян?" Янян бил най-слаб по английски език. Вторият срок на пети клас учителят по английски споменал на г-н Ли, че Янян вече седи тихо в часовете, много по-рядко безпокои останалите ученици и понякога дори отговаря на въпросите. Понякога Янян нарушава дисциплината в класа и бива изпратен в консултативния кабинет. Янян казва на консултанта: "Господин Ли Чинбай ме учи да следвам Истинност-Доброта-Търпение. Знам, че не се справих добре. Не следвах търпение."

Във второто полугодие на шести клас един учител попитал г-н Ли за съвет как да управлява класа си. Когато чул историята на Янян, той попитал с изненада: "Янян е още във вашия клас? Мислех, че е бил прехвърлен в друго училище."

Момчето, което хвърляло метли по учителите и се нуждаело от специални грижи, накарало хората да забравят за всички беди от миналото. Промените, през които Янян преминал, били толкова невероятни, че предизвиквали благодарност и възхищение към силата на Истинността, Добротата и Търпението, които подобрили и усъвършенствали съзнанието му.


Връзка към оригиналната статия: http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.