Дафа практикуващи споделиха опит в самоусъвършенстването на седмата национална Дафа конференция в България

В морската столица на България, Варна, на 15 юли 2018 г. се проведе ежегодната национална конференция за обмяна на опит в самоусъвършенстването между Фалун Дафа практикуващи от цялата страна. Петнадесет души от различни градове избраха да споделят как са се подобрили, следвайки в ежедневието си принципите на Дафа Истинност-Доброта-Търпение, с какви трудности са се сблъскали и как са успели да ги преодолеят.

Координаторът на Стара Загора Иван Бързаков прочете есето на Костадин


За втори път есе беше написал Костадин – практикуващ, разбрал за Фалун Дафа в затвора в Стара Загора, където излежава доживотна присъда. Той разказва за трудния преход, след като преди половин година е бил преместен от режим на изолация в килия с други затворници: „…имам доста изпитания, свързани с въздържанието и с усъвършенстването на речта, предвид обстановката, в която се намирам. Провокациите към мен са ежечасни и се опитвам винаги да се приемам за практикуващ, и си припомням думите на Учителя от Осма лекция на „Джуан Фалун“,„Усъвършенстване на речта“: „...Това, което засяга нечия репутация и лична изгода, които не могат да бъдат изоставени сред обикновените хора; това, което няма нищо общо с действителната работа на практикуващите в обществото; безмислените празни приказки сред практикуващи от една и съща школа; привързаностите, които стават причина човек да се самоизтъква; слуховете или разпространяването на мълва, или всички обсъждания на някои социални проблеми, от които човек се вълнува. Твърдя, че всички тези неща са привързаности на обикновените хора.“
Коста пише още, че в момента 12 затворници се събират за по 2 часа два пъти седмично, за да практикуват заедно Фалун Дафа.

В своето есе дългогодишният практикуващ Радослав споделя как е успял да предолее пречки в съзнанието си, свързани с нежелание да си сътрудничи с други практикуващи и това веднага е променило средата: „Помогнах в организацията на представяне на книгата „Девет коментара за комунистическата партия“. В хода на подготвителната работа стигнах до лична среща с бивш премиер на България и му представих книгата. Той я взе и дори каза, че ще я прочете. Това се случи естествено, с лекота. Преди години се бях опитвал сам да представям книгата на хора от политическия елит, но без успех. Този път ясно видях, че добрата екипна работа създаде полето, в което това да се случи така леко.“


За разясняването на истината на държавни служители

говори в есето си и друг дългогодишен практикуващ, Сергей от Русия: „Заради лъжите на китайските дипломати руските чиновници започнаха да вземат негативни решения по отношение на Фалун Гонг, не съгласуваха мероприятията ни, насила изгониха от страната китайски практикуващи, караха полицията да ни противодейства. В един момент всички ние разбрахме, че трябва да разясним истината на международните отдели в министерството на външните работи и основните държавни учреждения. Но да попаднеш на среща с чиновници в Русия е изключително трудно, тъй като те не искат да общуват с хората и създават маса прегради във вид на секретарки, „мълчаливи“ телефони и охрана.
Един ден вървях из центъра на Москва с комплект документи и снимки в себе си на Фалун Дафа за предоставяне на чиновници. Преминах пред московското кметство и реших да вляза, за да се опитам да стигна до международния отдел. На пръв поглед това изглеждаше невъзможно, но реших да опитам. В този момент в мен нямаше страх, който да ме кара да почакам, да звъня, да не ходя. В съзнанието ми знаех само, че съм Дафа ученик и съм дошъл, за

да дам шанс на чиновниците да направят правилния избор.

От охраната позвъних в секретариата на международния отдел за среща и чакайки отговора изпращах праведни мисли. Стана чудо! Или секретарката ме взе за друг или... пуснаха ме при началника на международния отдел на кметството. Срещата мина добре, началникът ме изслуша, въпреки че така и не разбра как съм могъл да стигна до него. Впечатлиха го фактите за престъпленията срещу Фалун Гонг в Китай и обеща да даде документите на специалистите си за Китай.“ И за още един случай, през 2007 г.: „В този период, от Русия бяха изгонени насила няколко китайски практикуващи, а на някои се наложи да спрат да практикуват. Имиграционните служби не признаваха факта на репресии срещу Фалун Гонг в Китай. Руските практикуващи се опитваха да разяснят истината в тези инстанции, но да се срещнеш с чиновници беше трудно.
В това време реших да си купя кола. Намерих подходящ вариант чрез обява във вестник. Оформихме всички документи и накрая се разговорихме със стария собственик на колата. Исках да му разкажа за Фалун Гонг и репресиите в Китай. Какво беше учудването ми, когато той каза, че знае добре за Фалун Дафа. Оказа се, че е сътрудник в миграционната служба в Москва и отговаря за събирането там на информация за Фалун Гонг. Това беше просто невероятно, да разясня истината на ключов държавен служител. Имах в себе си материали и му ги дадох да се запознае. Бях поразен как милосърдният ни Учител ни помага и ни дава възможност да разясним истината на чиновниците, с които е почти невъзможно да се срещнем.“

Кремена, последовател на Фалун Дафа от 2001 г., споделя как заради трудностите при разясняването на истината след началото на преследването има чувството, че култивацията ѝ започнала едва след като се преместила да живее в Швеция. Там осъзнала, че затрудненията ѝ идват от ниско самочувствие, страх от отхвърляне и възприемане на житейските изпитания като наказание от старите сили, вместо като възможности за подобрение: „Разбрах, че

трябва наистина да се радвам на трудностите,

да не се страхувам от тях, и че може би с предишното си мислене и поведение съм следвала подредбите на старите сили, които искат да наказват хората за техните грешки, които ме тестват дали мога да не се пречупя в тези тестове и които не искат аз да успея в самоусъвършенстването. Всички тези неща ми се случваха, за да мога да се откажа от човешкия начин на мислене, иначе нямаше да мога да напредна в култивацията.“

(следва продължение)

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.