Фалун Дафа - пътят към усъвършенстването

Уважаеми учителю,
Скъпи съпрактикуващи,

Започнах да практикувам Фалун Дафа преди около година. Запозна ме с нея практикуващ, с който сме колеги на работа. Той ми говореше за практиката известно време, но аз не бях отворен да го слушам, защото четях други книги. Един ден, когато се разхождах из Велико Търново, видях колегата ми в същия град, в който провеждаха петиция свързана с Фалун Дафа. Подписах я без да се замисля и оттогава проявих интерес към практиката като го помолих да ми даде книгата, за да я изучавам.

След като започнах да изучавам Фалун Дафа, срещнах и жената, с която живеем в момента заедно. Още тогава ми се видя много странно това, защото дълги години нямах човек до себе си, а и не съм искал да имам, понеже търсих отговори на много въпроси за съществуването ни като хора тук. В началото не бях много усърден в изучаването си, защото бързо ми се приспиваше от книгата. Проявявах и сантименталност към човека до себе си. След известно време и задаване на въпроси от мен към практикуващия, с когото работим заедно, започнах да правя упражненията.

Започнах да напредвам в изучаването и упражненията, но усещах как сантименталността ми към човека до мен ме спираше и ограничаваше. С тази сантименталност се проявяваха похот и ревност. Изключително съм благодарен, че е аранжирано на работното ми място да сме трима практикуващи, към които се допитвах, когато ставаше нещо и нямах ясно разбиране за това. Усещах, че Фалун Дафа е пътят, по който трбява да вървя, но привързаностите ми към човека до мен ме натискаха да се откажа от практиката.

Един ден правихме упражненията в парка с практикуващите. По време на второто упражнение бях много разтресен и в съзнанието ми изникваха мисли против практиката. Започнах да се съмнявам, че Будите и Даосите съществуват, исках да си пусна ръцете и да си тръгна. Но в момента, в който тези мисли напираха в мен, си спомних цитат от книгата:

„В един определен момент ще бъде направено така, че да сте неспособни да различите ясно дали нещо е истина, дали вашият гонг съществува, дали можете да се усъвършенствате и да успеете в това, или дали съществуват Буди и дали са истински. В бъдеще тези ситуации отново ще се появят, за да ви дадат това лъжливо впечатление и да ви накарат да чувствате, че тези неща сякаш не съществуват и всички те са фалшиви – това е, за да се види дали сте решителни. Казвате, че трябва да сте непоколебими и уверени. С тази решителност, ако наистина можете да сте твърдо решени в този момент, вие по естествен начин ще се справите добре, защото вашият шиншин вече ще се е подобрил.''
("Джуан Фалун", Лекция шеста – Съзнанието ви трява да е праведно)

С тези думи от книгата успях да се балансирам и да остана до края на упражненията. Успях да се справя с този тест и продължих към култивацията, но сантименталността ми към човека до мен ту затихваше, ту се прояваше. Имаше периоди, в които ми беше много трудно да се справя.

Приятелката ми не практикуваше, но я бях запознал с практиката. Няколко дни се чувствах много зле, привързаностите ме натискаха много, опитвах да изучавам, но след като спирах да чета, пак се чувствах зле. Вечерта си бяхме легнали и аз вече не издържах, казах ѝ нещата, които са вътре в мен. Веднага след това се почувствах облекчен, но тя се разстрои силно и не спря да плаче, получи пристъп на задух. Тогава си спомних цитати от книгата на Учителя:

„Буда школата изисква усъвършенстване на речта, тоест речта на човек да се диктува от мисленето му. Съответно мисленето на човек има намерения. Ако съзнанието му иска да помисли малко, да изрази нещо, да направи нещо или да направлява сетивните органи и четирите крайника, това може да е привързаност сред обикновените хора.“

„Всички би трябвало да говорим според шиншин стандарта за практикуващи, а не да създаваме конфликти или да казваме нещо неуместно. Като практикуващи трябва да се измерваме със стандарта на Фа, за да преценим дали би трябвало да кажем определени неща. Казаното няма да бъде проблем, ако човек се придържа към шиншин стандарта на Фа за практикуващите.“
("Джуан Фалун", Лекция осма – Усъвършенстване на речта)

Разбрах, че не съм спазил принципа за усъвършенстване на речта. Тогава станах по-усърден и успявах да преминавам по-лесно същите привързаности, защото започнах да гледам навътре в себе си. Бях започнал да чета усърдно книгата и да правя упражненията, но не наблягах на праведните мисли и повечето пъти пропусках да ходя по градовете за провеждане на петицията за „Нарушаване на човешките права и свободи“ . В началото на 2018 година, в град Ямбол се проведе „Национално изучаване“, на което присъстваха много практикуващи. Имах възможността да бъда там и да чуя споделяния на част от практикуващите. Това ми помогна да разбера на по-дълбоко ниво колко е важно да си постоянен и усърден във всичко, свързано с практиката.

Същата седмица, в която беше приключило „Националното изучаване“, ми се случи нещо... След като заспахме вечерта с приятелката ми, видях сцени от друго измерение. Видях истинската форма на приятелката ми, беше като човек, синя на цвят, с леко променено лице и червена коса. Каза ми следните думи: „В началото дойдох с друга цел, но сега като се запознах с практиката, разбрах колко е необятна и ценна, разбрах, че Фалун Дафа е добро и вече нямам тази цел, с която дойдох.“ След като ми го каза, погледнах към краката си и видях две змии, които се движеха със същите движения като на земята, но бяха във въздуха. Минаха покрай мен, но не бях уплашен дали ще ме ухапят. Дойдоха ми мисли, че това са същите змии, които съм сънувал преди и са се опитвали да ме ухапят. След като съм сънувал сънища със змии, съм гледал навътре в мен защо съм сънувал такива неща. И съм се сещал за цитати от книгата:

„Каква е ползата от това да преследвате свръхестествени способности? Колкото до всички тези, които ги преследват, не планирате ли да ги използвате и показвате сред обикновените хора? Иначе защо ще ги искате? Те са невидими и неосезаеми. Дори и с цел украса човек иска да намери нещо,което изглежда добре. Гарантирано е, че подсъзнателно имате намерение да ги използвате. Те не могат да бъдат преследвани като умения на обикновените хора. Те са нещо напълно свръхестествено и ви е забранено да ги изтъквате сред обикновените хора.“
("Джуан Фалун", Лекция втора – Въпросът за преследването на разни неща)

Тогава съм достигал до разбирането, че не съм го правил без намерение, а съм преследвал свръхестествени способности, с които да се самоизтъквам. След като ми се показа тази привързаност, успях да я премахна. Когато се събудих от съня, в който бях в другото измерение с приятелката ми, почувствах голямо облекчение в себе си и спокойствие. Спомних си цитат от „Джуан Фалун“:

„Когато тези, които истински се усъвършенстват, четат този Дафа, аз ще изчистя и техните тела. В допълнение вашата домашна среда също трябва да бъде изчистена.“
(Лекция трета – Какво е дал учителят на практикуващите)

Разбрах, че Фашън на Учителя е пречистил всичко в мен и около мен, за да мога да се култивирам. От този ден нататък станах по-усърден в култивирането ми. Започнах да изпращам редовно праведни мисли, ходя редовно на сутрешните упражнения, изучавам лекциите на Учителя и споделям истината на хората. Завършвам есето ми за споделяне на опит с цитат от Учителя:

„Напредвайте от все сърце, просветлявайте се праведно. Изучавайте Фа без да се отпускате, променяйки се в процесаТвърдо вярвайте без колебания, постигайки Праведния плод – лотос се формира“.(Хон ин том II)


Благодаря, почитаеми Учителю!
Благодаря, съпрактикуващи!


Есето е написано за седмата национална конференция за обмяна
на опит в самоусъвършенстването- Варна, 14-15 юли 2018 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.