Опит за достигане стандарта на практикуващ

Уважаеми, Учителю,
Скъпи съпрактикуващи,

Бих желал да споделя своя малък опит в култивацията ми.

Чрез принципите на Фалун Дафа достигнах до разбирането, че недобрите взаимоотношения, които съм имал преди Дафа, е добре да коригирам в положителен аспект. Отлагах този въпрос с майка ми последните две години.

Имаше представяне на Фалун Дафа в града, в който живеят майка ми и по-големият ми брат. Той присъства на представянето и на следваща седмица бях поканен от тях. Преди да познавам Дафа, търсех често причините и вината в другите и си намирах много добри извинения и най-накрая търсих вината в мен. Опитах се да следвам трите принципа и да погледна навътре в себе си и, разбира се, открих много грижливо скрити привързаности като: страх, осъдителност, високомерие, репутация, гордост и още много. Опитах, колкото ми е възможно, първо да простя и после да се срещна с майка ми. Почувствах лекота на момента. Малко преди срещата имах леко вълнение, но съзнавах, че с роднини и близки е трудно. Учителят го обяснява прекрасно тук:

„Една представа, веднъж формирана, ще ви контролира през целия ви живот, влияейки на мисленето ви и дори на цялата гама от емоции като щастие, гняв, тъга и радост. Тя е формирана след раждането. Ако това нещо продължи известно време, то ще се превърне в част от мисленето на човек, сливайки се със собствения му, истински мозък, като тогава ще оформи неговия характер.

Представите, които са развити, ще възпрепятстват и контролират човека през остатъка от живота му. Човешките представи обикновено са егоистични – или дори по-лоши – и така генерират мисловна карма, която на свой ред контролира човека. Едно човешко същество трябва да бъде управлявано от своя Главен дух. Когато Главният ви дух се отпусне и бъде заменен с представи, вие сте се предали безусловно и сега животът ви е под техен контрол.”
(Джуан Фалун том 2, "Буда природа")

Приех нашите отношение с майка ми такива каквито са, но бях твърдо решен да я запозная с Фалун Дафа. След като проведохме предварително уговорената среща, за пореден път се получи негативна ситуация. Опитах се да постъпя според принципите и да не влизам в конфликт. Отново бях в улица без изход - сякаш всички демони се изправиха срещу мен. Рядко моля Учителя за помощ, но в този момент имах нужда от неговата подкрепа. Излязох от апартамента и отидох да взема брат ми от местоработата му. Преди отново да влезем в дома на майка ми двамата, се опитах да изчистя от съзнанието си негативния развой от посления час. Влязохме в апартамента и забелязах промяна. Бях изненадан от различната вибрация на енергията, нещо дълбоко в мен ми подсказа, че е настъпил подходящия момент. Помолих майка ми да седне на стол да поговорим като се опитах да игнорирам мисълта, че съм ѝ син и да обясня за Дафа както многократно съм го правил с хората на събития на улицата. Вече бях придобил малък опит за разясняване на истината по време на петициите за нарушаване на човешките права на Фалун Гонг практикуващите, които провеждаме в различни градове. Достигнах до разбирането, че ако в момента на разясняването бъда с чисти и искрени мисли,на човек се включва знаещата страна и финалът на разговора в повечето случаи е положителен.

С майка ми и брат ми говорихме 3 часа като накрая учихме първо упражнение. През последните месеци тя чете основната книга „Джуан Фалун“ всеки ден, прави упражнения и се развива с нейната скорост. По-големият ми брат е активен практикуващ. По отношение на роднините ми, девет от тях се докоснаха до Дафа, а трима са активно практикуващи.

От позицията на времето осъзнавам колко са нужни подобни трудни моменти в нашата култивация, за да открия своите привързаности. Страхът и репутацията са ме преследвали постоянно. Преди две години се появи възможност да участвам в проект “Затвора” в нашия град, в който разсняваме истината и запознаваме с Дафа хора, лишени от свобода, в затвора. Приех веднага идеята, но в мен се появи страх под различни форми. Все пак ние отиваме при хора, лишени от свобода. Спомних си думите на Учителя, че страхът е привързаност. Цитат:

„Щом се страхувате, това е привързаността страх. Не е ли това привързаност? Щом вашата привързаност излезе на повърхността, не трябва ли да бъде премахната?”
(„Джуан Фалун“, Лекция 6, Чигонг лудост)

Опитах се да анализирам за себе си този страх и достигнах до разбирането, че той може да ни придружава по целия път на нашата култивация. Вероятно ако кажа да си отиде и ме остави да си практикувам спокойно, няма да приеме тази идея. Затова смених подхода, приех този страх и го оставих да е около мен. Просто използвам неговата сила и го трансформирам като мотивираща частица. След като открих този подход се опитвах да го прилагам във всички възможни ситуации.
Един от тези страхове беше писането на това есе. Много трудно успявах да се изразя писмено преди да познавам Дафа.

Макар и за кратко, успях да се докосна и до друг голям проект - международната изложба ”Икуството на Джън, Шан, Жен”. Практикуващият, който организира изложбата, обясни в какво бих могъл да бъда полезен. За да се проведе изложбата в нашата страна, ние трябваше да транспортираме 38 картини на китайски и западни художници от съседна държава. Целият преход беше 29 часа, от които само три часа сън. За това време преминахме1200 км. и сменихме два сезона. Два момента ми направиха силно впечатление.

Първият - преди да преминем границата изпращахме праведни мисли и Учителят ми позволи да видя маршрута, по който ще пътуваме. В мен се появи разбиране, че ще бъдем пазени и всичко е аранжирано, бях спокоен в себе си. Този момент се повтори и когато се връщахме с картините. Подготвяйки ги за траспортиране, действахме като екип. За нас нямаше значение езиковата бариера.

Другият момент беше на границата. Проверяващият беше строг и безкомпромисен.Практикуващата, която беше с нас, с флаер в ръка започна да разяснява истината с голяма усмивка на лице, след което обясни за международната изложба “Изкуството на Джън, Шан, Жен”, която ще се проведе в 7 града в нашата страна. Той слуша с каменно лице, след което каза да отворим задната врата на буса. Проверката, която направи, се състоя в един поглед към картините, а лицето му се разтвори в голяма усмивка и ни пожела успех. Достигнах до разбирането, че ако сме с праведни мисли, силата на Дафа ще се проявава във всички наши дейности, свързани с Фалун Дафа.

Бих искал да завърша моето споделяне с цитат от Преподаването на Фа в Манхатън през 2006 г.:

„Свободната форма, при която се самоусъвършенствате в обикновеното общество, може да изглежда по-разхлабена, но замислете се: стандартът, който се изисква да посрещнете – да имате праведни мисли и праведни действия в процеса на вашето самоусъвършенстване – всъщност е много строг, тъй като всичко това разчита на волята ви по отношение на Фа, за да се самоусъвършенствате истински и искрено. Тук, сред светския свят, от вас зависи да извървите пътя си правилно и да се издигнете отвъд обикновените хора, докато сте потопени в тази сложна обстановка. Всичко, към което обикновените хора се стремят; всичко, с което искат да се облагодетелстват; всичко, по отношение на което действат; всичко, което казват или правят – всички тези неща за вас са това, което трябва да бъде отстранено чрез самоусъвършенстване.”

Моля, любезно посочете каквито и да било неразбирания на Фа в моето есе за обмяна на опит.


Благодаря Ви, Учителю,
Благодаря ви, съпрактикуващи.


Есето е написано за седмата национална конференция за обмяна
на опит в самоусъвършенстването- Варна, 14-15 юли 2018 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.