Диалог с "Хитростта"

(Minghui.org)

Учителят Ли Хонгджъ ни учи:

"Отдавна съм казал, че единственият критерий за оценка на един ученик е неговият Шиншин и никога няма да позволя на някой, който не е постигнал просветление и не е достигнал Съвършенство, да види ясно действителното състояние в самоусъвършенстването на моите ученици. Това, което е видимо за онези, които могат да виждат, са просто проявления, разкриващи им се на техните индивидуални ниски нива, и те не са в състояние да видят неща на по-високи нива." ("Още един коментар върху критерия за оценка" от „Фалун Дафа, Есенции за усърден напредък “)

Преди много години се срещнах с ветеран практикуващ. Той имаше дълбоко познание. Когато споделяше с нас, той често разширяваше сферата на мисълта ни и ни помагаше да станем по-осъзнати. Той обаче имаше много представи и някои открояващи се недостатъци в своята култивация. Когато други практикуващи посочвахме неговите недостатъци, той винаги ги отричаше и измисляше всякакви извинения.

Веднъж имах разгорещен спор с него. След това видях, че нечистотата ми е изправена пред неговата нечистота в друго празно измерение. Нека нарека нечистотата му "хитрост". Тя съществуваше в едно измерение, съвсем близо до произхода на този практикуващ, и изглеждаше същата като този практикуващ, като обаче произвеждаше много хитър и лукав поглед на лицето му. Аз носех черна броня, бях с жесток поглед на лицето си и изглеждах студено и сериозно.

"Хитростта" ми каза арогантно: "Малцина практикуващи могат да ме достигнат. Ти си доста добър, успявайки да стигнеш до мен." Бях раздразнен от арогантността ѝ. Понечих да я завладея, когато тя ме посочи и каза: "Не се и опитвай! Можеш да ме достигнеш, но не можеш да ме промениш. Енергията и нивото ти не могат да надделеят над мен."

Пренебрегнах казаното и продължих да вървя към нея. "Хитростта" отстъпи назад и каза: "Знам кой си ти. Твоето име е Жестокост. Ти също си нечист и не можеш да надделееш над мен. Така че не си пожелавай да ме променяш."

През годините преминавах непрекъснато от изпитание в изпитание, сякаш бях хвърлен във вихъра на изпитанията. Под огромния натиск станах корав, раздразнителен и нетърпелив. Така че изглеждах жесток - проявлението на демоничната ми природа като самоусъвършенстващ се. Моята "Жестокост" не го послуша и продължи да се приближава към него. "Хитрост" направи още една крачка назад и каза: "Ако се опитваш да ме отстраниш и двамата ще пострадаме. За да се спася, ще използвам хитрост, за да заблудя практикуващите около теб. Те не разбират истината и не се култивират добре. Те ще ти се противопоставят. Те ще клюкарстват за теб, ще те критикуват, ще те обвинят или дори ще създадат изпитания и ще ти пречат да направиш това, което искаш."

Аз ѝ казах ядосано: "Ако го направиш, ще създадеш пречки за тяхното самоусъвършенстване и ще ги унищожиш. Не усъвършенстваш ли Дафа? Защо би направила това?" "Хитростта" отвърна безпомощно: "Главното ми същество не се е култивирало до нивото, на което съществувам, така че не може да ме промени. Знам, че съм нечиста и не съм добра. Аз също искам да се променя, но не мога, освен ако главното ми същество не се е култивирало на това ниво. Ако се опитваш да ме отстраниш - естественият отговор на [главното] същество ще бъде този и не мога да направя нищо друго за това."

Моята нечиста природа "Жестокост" искаше да надвие "Хитрост", но се страхуваше от потенциалните последици. Затова попитах възмутено: "Няма ли решение?"

"Хитрост" отговори: "Външният натиск и сила не могат да променят фундаменталната нечистота на дадено същество. Има само три начина да ме промениш. Първо, главното ми същество да се култивира и ме асимилира с Дафа. На второ място, главното ми същество в човешкото измерение се самоусъвършенства до ниво, което надвишава моето ниво (т.е. нивото, на което моето главно същество се отклонява и въвежда дегенериралото "Хитрост"). От решаващо значение е твоето главно същество да се самоусъвършенства, докато не се отървеш от нечистата ти “Жестокост“, и придобиеш мощната енергия на милосърдието, която да ме обгърне. Аз мога да бъда променена, като се асимилирам към силата на твоето състрадание. Трето, повечето практикуващи около теб се самоусъвършенстват до високо ниво и могат да видят рационално и ясно проблемите от гледна точка на Фа. Те няма да бъдат подведени от моята хитра манипулация, като дори могат да се отнасят с мен с толерантност, на базата на милосърдие и ще ме ръководят. Силата на единното тяло може да ме възпира, да ме предпази от намеса и по този начин да ме промени.

Моята "Жестокост" отказа да се предаде и продължи с опита си да я завладее и да я промени. Вдигнах меча си в опит да я съборя. "Хитрост" бързо се отдръпна назад и извика: "Учителят каза, че всички имат възможности, преди да бъде финализирано Фа-коригирането. Ти също си нечист. Защо не ми дадеш възможност да се променя чрез самоусъвърпенстване? Ако се биеш с мен, не е добре нито за моето главно същество, нито за твоето."

Въпреки че “Хитрост" все още се ръководеше от хитруването, това, което каза, звучеше разумно. Като практикуващ, не трябва да настоявам твърде много. Спрях се и се замислих за миг, после бавно оставих меча си и казах: "Добре, няма да се боря, за да те отстраня. Успех! " Тогава тръгнах.

По-късно намерих възможност да споделя с този практикуващ това, което видях в другото измерение. Наистина се надявах, че всички бихме могли да разберем истината и да се подобрим. Обаче този практикуващ беше толкова потопен в своите понятия, че смяташе, че го обвинявам и изтъквам способностите си. Той беше особено раздразнен от това, което видях в другото измерение, тъй като той не можеше да го види.

Скоро след това някои други практикуващи дойдоха при мен, показваха ми недостатъците в самоусъвършенстването ми и как те се надяват да се подобря. Разбрах, че са били подведени от "Хитрост". Не казах нищо. Постепенно се отдалечихме един от друг.

Останахме отдалечени за доста време. Особено, когато бях зает, не мислех да се свързвам с този практикуващ. Въпреки това, когато се сещах за него, се чувствах неспокойно. Спомних си преживения опит с него, откакто се срещнахме, анализирах всяка среща с него и търсих навътре в себе си отново и отново. Не открих, че съм направил нищо лошо, освен, че съм спорил с него веднъж и че мога да му се извиня. Не осъзнавах, че мога да се справя по-добре, докато един ден, когато се успокоих напълно, освободих се от всяка привързаност, преценявах ситуацията спрямо Фа и измервах всичко, основано на това как да се координирам по-добре като единно тяло, за да спасим повече съзнателно същества.

Когато най-сетне осъзнах това, почувствах облекчение. През онази нощ имах сън - ярък сън. В съня Учителят Ли дойде при мен с милосърдие и достойнство. Той посочи проблемите ми един по един, точно същите като онези, до които се бях просветлил преди да заспя. Учителят Ли ми показа една по една задачите, които бяха аранжирани за мен да изпълня. Не успявах да отговоря на стандарта по отношение на някои от тях и не изпълнявах мисията си да спася съпрактикуващи. В други не се справях достатъчно добре и изпитвах съжаление. Накрая Учителят ми каза, че нещата не само са свързани с мен, но и са свързани с проблеми, съществуващи на местно ниво. Имаше проблеми в местния регион като цяло. Не вършихме добре работата, защото не се самоусъвършенствахме добре. Учителят щеше да го посочи в следващата си статия. Учителят ясно предаде тази мисъл в съзнанието ми и ми стана ясно, че той говори, че ще направи това в следващата си статия вместо да го преподава в друга конференция. Също така имах чувството, че статията ще бъде публикувана след няколко дни.

След това Учителят Ли си тръгна. Събудих се от съня си, облян в студена пот. От предишен опит знаех, че това не е обикновен сън - беше истински. Ако е така, какво би написал Учителят Ли в следващата си статия? Той изглеждаше толкова сериозен, страхувах се... Бях обезпокоен през следващите няколко дни.

Няколко дни по-късно бе публикувана новата статия на Учителя Ли "Към Европейската Фа Конференция". Когато я прочетох за първи път, едва успях да я завърша и бях облян в пот. Статията беше толкова сериозно формулирана като удар с тежък чук. Знаем, че Учителят не публикува статия, за да посочи проблеми само за няколко практикуващи или в определени региони. Когато статията беше публикувана, не се ли отнасяше за много региони и за много практикуващи? Знаех, че аз и моят местен регион са включени в нея.

Ако Учителят не ми бе намекнал за това предварително, когато Учителят посочваше нашите проблеми толкова сериозно, бих ли проверил себе си съгласно посланието на статията или дори бих ли предпочел Учителят да насочва вниманието към други практикуващи и други региони вместо към мен?

Успокоих се и сериозно се вглеждах и анализирах всеки контакт, който имах с този практикуващ. Той наистина имаше някои открояващи се недостатъци и лоша репутация. Въпреки това, той се интересуваше от мен лично. В много случаи той беше искрен и наистина искаше да ми помогне да утвърдя Дафа и да разяснявам истината. Неговите недостатъци обаче бяха толкова досадни, че малко практикуващи можеха да останат незасегнати и да го толерират от състрадание. Дебатите сред местните практикуващи, които са съгласни или не са съгласни с него, са причинили много безпокойство и намеса. Много ясно осъзнавах проблема му, особено след опита ми в другото измерение, аз вече не си сътрудничих проактивно с него като преди. Ако всички местни практикуващи не се самоусъвършенстваме добре, ние всички имаме различни човешки привързаности. Така че това, което трябваше да направим, за да утвърдим Дафа и да разясняваме истината, беше затруднено от нашите привързаности и липсата на координация.

От друг ъгъл погледнато, ако не бях засегнат и продължавах да си сътруднича искрено и проактивно с този практикуващ, ако всеки практикуващ в нашия регион пренебрегваше недостатъците на другите практикуващи и си сътрудничаха искрено и проактивно помежду си, могат ли практикуващите в един регион да изградят неразрушимо единно тяло?

Въз основа на дългогодишния ни опит, ключът към нас да не бъдем засегнати от недостатъците на практикуващите е да имаме положително мислене, както се обсъжда в статията "Изпращайте праведни мисли, за да премахнете злото, а не недостатъците на практикуващите".


Линк към статията, на английски език: http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.