Моят опит в разясняването на истината на британски политици

Привет Учителю! Привет колеги практикуващи!

ККП преследва Фалун Гонг и използва медии и институции извън Китай, за да го атакува и да го унищожи. Много западни правителства за заслепени от лъжите на ККП. Аз искрено исках да намеря начин да помогна на британските политици да разберат истината за Дафа. Тъй като английският ми беше ограничен, нямах представа как да започна този проект. В това време във Великобритания се събраха колеги практикуващи, за да организират оперативна група по разясняване на истината на британските политици. Повечето бяха практикуващи от западни страни. Те написаха писма до политици, които ми помогнаха много. Всеки път, когато имаше голямо събитие, знаех, че писмата наистина щяха да помогнат на политическите фигури да разберат истината. Тогава имах ограничено разбиране за Фа на Учителя и чувствах, че моята цел в разясняването на истината беше само да им кажа истината за преследването на Фалун Гонг от ККП.

Различното съзнание води до различни резултати

Моята последна британска депутатка беше жена. Всеки път, когато я посещавах, исках от нея или да подпише предложение срещу преследването на Фалун Гонг, внесено от нейните колеги депутати или се надявах, че тя щеше да напише писмо в подкрепа на нашата дейност. Също така ѝ бях изпратила по електронната и по редовната поща много информация за преследването на Фалун Гонг. Но всеки път нейният отговор беше много бюрократичен или лишен от съдържание. Така че се опитвах да избегна да я посещавам, тъй като тя можеше да отхвърли молбата ми. Вместо това, от време на време ѝ изпращах имейл, за да поддържаме връзка. Споменах за това пред една практикуваща от друг град в Англия, като обвиних депутатката, че не предприемаше действия. Другата практикуваща ми напомни, че нашата отговорност е да спасяваме хора. Депутатката не ни помагаше, защото ние не ѝ помагахме да разбере истината. Не си бяхме свършили добре работата, как можеше да я обвиняваме?

Впоследствие, тази депутатка изгуби изборите. Много съжалявах да го чуя, защото аз бях тази, която не успя да ѝ каже истината. Размишлявайки върху това, което бях направила, аз установих, че всеки път, когато отивах да я видя, аз не действах в най-добрия за нея интерес, а исках да я накарам тя да направи нещо за мен. Беше ли моята цел по-различна от тази на един обикновен човек? Отправната точка на един практикуващ е да върши всичко в най-добрия за другите интерес, без никаква друга цел. Разбирането ми беше, че моята привързаност към преследването на неща доведе до този пропуск.

През 2012 г. организацията Доктори срещу насилственото отнемане на органи (DAFOH) стартира петиция за прекратяване на насилственото отнемане на органи в Китай до най-висшите правозащитни лица в ООН. Шотландия има свое собствено правителство и членовете на шотландския парламент живеят в своите си избирателни райони. Една вечер през октомври, взех комплект документи и отидох да се срещна с шотландския депутат на моя район – Боб Дорис. Валеше и беше студено, но нищо не можеше да ме отклони. Всичко, което исках, беше да му кажа истината. За моя изненада, след като изслуша това, което имах да кажа, той веднага заяви, че насилственото отнемане на органи беше изключително скандално. Боб подписа петицията и ми каза, че е готов да внесе предложение в шотландския парламент по повод „Насилственото отнемане на органи“.

На 5 ноември предложението на Боб беше внесено. Година по-късно, с помощта и сътрудничеството на практикуващи от Великобритания и други държави, Боб Дорис проведе серия от семинари за шотландското правителство, покани DAFOH, международни разследващи и преподаватели, за да говорят за насилственото отнемане на органи от Фалун Дафа практикуващи и други затворници на съвестта в Китай, с цел да бъдат продавани за печалба. В аудиторията имаше депутати от шотландския парламент с техните сътрудници, университетски професори по етика, както и студенти - представители на Амнести Интернешънъл от три университета в Шотландия. Въпреки, че публиката на всеки от семинарите не беше голяма, местни практикуващи, заедно с такива от други места във Великобритания, изпратиха много информация по телефона и по имейла до шотландски политици, преподаватели и медии. По онова време не можехме да предвидим ефекта от тези дейности.

През октомври 2016 г. пред мястото на ежегодната среща на Шотландската национална партия, колеги практикуващи събраха подписи срещу контролираното от ККП насилственото отнемане на органи от Фалун Гонг практикуващи. На това събитие се срещнахме с много депутати от британския парламент, от шотландски парламент и евродепутати. Тези политици не се поколебаха да подпишат и да подкрепят петицията срещу отнемането на органи. Те също така ни казаха, че са научили от колегата си Боб Дорис за злото, което върши ККП и че някои депутати от шотландския парламент са били информирани по темата от писма на техни избиратели.

В „Преподаване на Фа по време на международната Фа конференция в Ню Йорк през 2004 г.“, Учителят казва: „Всичко, което Дафа учениците са направили и всичко, което Дафа учениците са казали, когато разясняват фактите, предизвиква фактите да циркулират в обикновеното човешко общество и създава среда, която насърчава комуникацията сред хората. Тогава, чрез тази среда, дискусиите, които имат хората са друг начин тези същества да бъдат спасени – един косвен начин“.

Тези два примера за разясняване на истината на британски и шотландски депутати ме накараха да осъзная дълбоко принципа на Учителя за постигане без преследване. Откликът на някои шотландски депутати също ме накара да разбера, че когато един живот знае истината, той е жива медия и може да играе активна роля в разгласяването на истината.

Какъв е смисълът от казване на истината?

След разговора с Боб Дорис започнах да размишлявам коя беше най-важната точка, когато казвам истината на други хора. По време на един от разговорите, той ми каза: „Знам, защо ККП репресира Фалун Гонг. При толкова много хора, които практикуват Фалун Гонг, всяко правителство ще се страхува от него“.

Какво? Моят депутат все още не беше разбрал какво представлява Фалун Гонг и защо ККП толкова се страхуваше от него! Какъв беше проблемът тук? Успокоих се и се размислих. При моята комуникация с политиците, аз говорех само за жестокостта на преследването и насилственото отнемане на органи. Но пропусках да им кажа какво представлява Фалун Гонг. Пред лицето на духовно и физическо преследване, Фалун Гонг практикуващите не предадоха свота вяра в Истинност, Доброта, Търпение. Тази фундаментална истина биваше пренебрегната по време на комуникирането. Размишлявах известно време по този въпрос, а също така го обсъдих и с други практикуващи. Със задълбочаването на моето Фа изучаване, разбирането ми за Фа също се задълбочи. Разбрах, че характеристиките на вселената: Истинност, Доброта, Търпение, образуваха всичко във вселената. Истинност, Доброта, Търпение има универсална стойност. Принципът на Фалун Гонг е следването на този принцип.

Докато помагаме на политиците да разберат красотата на Фалун Дафа, злата природа на ККП съответно ще бъде изобличена. Ако говорех само за убийства, изтезания и отнемане на органи, каква беше разликата между моята комуникация и тази, която провеждат активистите за човешки права? Отправната точка на активистите за човешки права е да се възстанови справедливостта. Но нашата отправна точка е различна. Нашият стремеж е да събудим съвестта на тези политици и да им помогнем да разберат същността на това преследване. Целта на преследването не е е свързано само с Китай, то е свързано с унищожаването на света. Учителят ни учи в „За Дафа“: „Когато хората покажат подобаващото уважение и почит към Дафа при проявата му тук, в този свят, те, техният етнос или тяхната нация ще се радват на благословии или слава.“ Аз трябва да им предам красотата на Дафа, за да заемат правилна позиция между доброто и злото. Това е, което според мен е отправна точка при разясняване на истината на политици.

През юли 2017 г. колеги практикуващи от работната група изготвиха послание, насърчаващо британските депутати да напишат писмо в подкрепа на нашите мероприятия срещу преследването от 20 юли. Вечерта преди срещата с моя британски депутат аз седнах и се замислих: Какво е целта на срещата ми с депутата? Само за да го накарам да напише писмо в наша подкрепа ли? Не! За да говоря с него за провежданото от ККП насилствено отнемане на органи ли? Не! Той вече знае много за това от Боб Дорис, от семинарите и от моите имейли. Спомних си, че в отговорите на много депутати до колеги практикуващи, ставаше много ясно тяхното колебливо отношение към провежданото от ККП отнемане на органи от живи хора. РазБрах, че много депутати не смееха да повярват на този зловещ факт. Този път аз искам да помогна на моите политици да видят ясно убийствената природа на ККП чрез моите лични преживявания. Родена съм в Китай през 1952 г. и съм преживяла жестоката Културна революция. Чух и видях трагедиите, създадени от ККП. Дори бях въвлечена докато бях още 14-годишна. Аз и съучениците ми бяхме принудени да бием, да обиждаме и да унижаваме нашите учители. Това беше национално терористично мероприятие. Някои деца използваха коланите си, за да пребият своите учители до смърт и такива действия биваха аплодирани от комунистическите медии. Такива факти трябваше да станат достояние на депутатите. Само след като научеха за тези събития, те щяха да разберат защо Фалун Дафа доби такава популярност в Китай.

Съзнанието ми беше избистрено, когато предадох основната встъпителна информация. На срещата с депутата и един от неговите сътрудници им разказах как ККП убива невинни хора, как ККП всява омраза между хората и кара всички да са врагове помежду си. Говорих за преживяванията на семейството ми по време на Културната революция и защо Фалун Гонг и принципите на Истинност, Доброта, Търпение толкова бързо станаха популярни в Китай. Посочвайки като пример моя собствен опит, разказах за чудотворните ефекти на Фалун Гонг, както и за физическите и психически подобрения, които идват със следването на практиката. В стаята беше много тихо, двамата ме слушаха внимателно и забелязах как депутатът от време на време си водеше бележки в своя iPad.

Разказвайки за красотата, която Дафа беше донесла на китайския народ, започнах да говоря защо ККП се страхуваше от Фалун Гонг практикуващите, които искат да са добри и защо ККП се опитваше да ги унищожи физически и духовно.

Преди да си тръгна им казах, че досега в Китай не е известен нито един случай на Фалун Гонг практикуващи, които са били преследвани и са отмъстили на онези, които са ги малтретирали. „Това е силата на Истинност, Доброта, Търпение“, казах искрено.

Преди срещата дадох на сътрудниците на депутата филма „Свободен Китай: Смелостта да повярваш“, с надеждата, че ще могат цялостно да разберат истината за Фалун Гонг и истината за преследването.

След няколко дена получих имейл от моя британски депутат, в който се казваше, че е внесъл Предложение №173 за Фалун Гонг: ПРАКТИКАТА НА ФАЛУН ГОНГ И КАМПАНИЯТА СРЕЩУ НАСИЛСТВЕНОТО ОТНЕМАНЕ НА ОРГАНИ

В мой интерес или в интерес на другите?

Аз редовно изпращах информация на моя шотландски депутат Боб Дорис и никога не пропусках дори един случай, отнасящ се до преследването на Фалун Гонг от ККП. Една моя роднина беше доброволка в офиса на Боб и ми каза нещо, което считаше за интересно. Един ден Боб подметнал: „Днес имах осем имейла, шест от тях бяха от Юю“. Знаех, че това беше напомняне от Учителя: Когато правим нещо, ние трябва да преценим дали е приемливо за други хора. Иначе няма да проработи.

Оттогава се страхувах да комуникирам с Боб Дорис. Тази година нашата политическа оперативна група изготви писмо за китайските практикуващи, което да изпратят до своите британски депутати. Целта на писмото беше да окуражи депутатите да напишат писмо в подкрепа на нашите мероприятия по случай 20 юли, който бележи 19 години от започване на преследването. Изпратих писмо до моя британски депутат и се колебаех дали да не изпратя един екземпляр и на Боб. Защо се колебаех? Защото се страхувах да не ми бъде отказано и да не се изложа. Когато потърсих по-дълбока причина видях, че бях загрижена само за собствения си живот, но не за неговия. Очевидно коренът на моя страх беше в моя егоизъм. Или с други думи, аз все още мислех и правех нещата, базирайки се на закона на стария космос. Нямаше нищо нередно в писането на писма до политици и разясняване на истината. Нередно беше, че не поднасях истината по разумен начин, така че те да могат да я приемат. Моята отправна точка беше за самата себе си, което беше егоистично. В „Преподаване на Фа във Вашингтон, 2018 г.“ Учителят ни учи: „Много същества са дошли от високи нива. Ние трябва да ги спасим. Съществата, които те представляват, са всички онези, които ще бъдат елиминирани в старата вселена, и ние трябва да ги спасим. Така че когато ги спасяваме, техните същества също ще бъдат спасени.“ Стана ми ясно, че трябваше да кажа на Боб Дорис за писмото и да му дам шанс да заеме позиция. Това, дали той щеше да напише писмо в подкрепа или не, нямаше значение. Това, което имаше значение, беше да му помогна да види красотата на Дафа и злата природа на ККП. Уповавайки се на ясно разбиране на Фа, аз му изпратих имейл с писмото.

Боб Дорис отговори на моя имейл, прилагайки своето писмо за подкрепа. В това писмо той изрази възхищението си от почтеността и отдадеността на практикуващите Фалун Гонг в тяхното постоянство. Той също така спомена принципите на Истинност, Доброта и Търпение. В писмото се казва: „Надявам се, че моите Фалун Гонг избиратели, както и всички Фалун Гонг практикуващи от Шотландия и по света, ще имат успех в събитията, посветени на 19-годишната кампания срещу арестуването, задържането, изтезанието и убийствата“.

Бях дълбока разчувствана, докато четях имейла. Бях развълнувана от добрата позиция, която Боб Дорис беше заел и от Фалун Гонг практикуващите по целия свят, които постоянстваха с помощта си във Фа коригирането и спасяването на съзнателни същества. Знаех, че колега практикуващ беше завел нов практикуващ, за да се срещне с Боб за разясняване на истината. Напълно осъзнах, че в процеса на разясняване на истината на политици, разбирането на Боб и на други хора от правителството никога не е било резултат от индивидуално усилие, а от съвместните усилия на Дафа практикуващите.

През последните десет или повече години разясняване на истината на политици, постоянно имаше неудовлетвореност, оплаквания, страх и радост. Всички тези емоции имаха зад себе си скрит егоизъм. Дафа учениците спасяват хора, не за да се самоутвърждават. С такова нечисто съзнание при разясняване на истината, няма да сме в състояние да спасим никое съзнателно същество, защото негативните елементи спират пътя ни. В „Преподаване на Фа конференцията в Европа, 1998 г.“, Учителят казва: „Преди, когато обсъждах въпроса за просветлението, изложих една небесна тайна, която никой не беше разкривал: „Самоусъвършенстването зависи от самия човек, докато Гонг зависи от неговия учител.“ В продължение на хиляди години хората смятали, че те самите се самоусъвършенстват и извисяват. Всъщност не можете да постигнете нищо, самоусъвършенствайки се [самостоятелно]. Ако нямате учител, който да се грижи за вас, не бихте могли да разрешите нищо. С други думи, действителните проблеми се решават от вашия учител – те се разрешават от факторите зад Фа. Вашето собствено просветление се отнася само до това, да продължавате да се самоусъвършенствате, след като преодолеете трудности в своята практика. Ето какво имаме предвид под „вашето собствено просветление“. А що се отнася до това, истински да се просветлите за нещо от принципите, ако този Фа не ви позволява да го разберете, вие няма да можете да се просветлите до него, независимо как се опитвате. Така че трябва да изпълните едно условие: трябва истински да практикувате самоусъвършенстване.“

През последните десет години разясняване на истината на политици аз разбрах, че трябва винаги да си напомням, че съм практикуваща. Като самоусъвършенстваща се, аз трябва добре да изучавам Фа, трябва да използвам Фа принципите, за да преценявам и да се справям с нещата. В същото време, аз трябва истински да се самоусъвършенствам, да изкореня привързаностите зад емоциите. Моята практика ми казва, че когато мисля и се справям с проблемите като самоусъвършенстваща се, Учителят мълчаливо ми дава зелена улица.

Във Великобритания все още има много политици, които не знаят какво е Фалун Дафа, защо практикуващите Фалун Гонг се противопоставят на преследването и за потенциалната световна заплаха от идеологията на ККП. Моите британски колеги практикуващи постепенно осъзнават необходимостта от постоянство в разясняването на истината на своите депутати.

Благодаря на Учителя за намерението да спаси всички същества. Благодаря на моите колеги практикуващи в тази държава, за усилията и отдадеността към Фа коригирането чрез различни проекти. Нека работим заедно по пътя на самоусъвършенстването и усърдното спасяване на хората. Нека не разочароваме нито едно същество в нашия рай. Нека отговорим на очакванията на нашия Учител!

Благодаря, Учителю! Благодаря, колеги практикуващи!

Есето е написано за Европейската конференция за обмяна на опит, проведена в Прага на 29.09.2018 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.