Редакторска бележка: Вие самоусъвършенстващ ли сте? (С коментар от Учителя)

Minghui.org

В „Джуан Фалун” Учителят учи практикуващите да се самоусъвършенстват солидно, да изучават повече Фа и да премахват човешки привързаности. И все пак от известно време някои хора все още не могат да се откажат от това да вършат неща с човешки начин на мислене и да разглеждат нещата с човешки понятия; те не знаят как да се самоусъвършенстват и отказват да променят човешките си мисли чрез искрено изучаване на Фа и истинско самоусъвършенстване. Те често идолизират това или завиждат на онова и са привързани към това или желаят онова, с което причиниха сериозна намеса на тях самите и на други Дафа практикуващи и нанесоха голяма вреда. Например някои практикуващи винаги се възхищават на незначителни умения, сладкодумие, знания и способности или пророчества и са привързани към светските загуби и печалби. Това ги е накарало да се съсредоточат върху малките неща за сметка на големите. Те обикновено изглеждат непоколебими в Дафа, но след това губят от поглед Фа на Учителя винаги, когато се сблъскат с неприятност и използват това, което не могат да изоставят, като свой стандарт за преценяване на нещата. Те не могат да приемат дори Фа на Учителя, когато не отговаря на собствените им представи. Те захапват всяка стръв, която злото поставя. Те поддържат злата ККП, но все пак твърдят, че се самоусъвършенстват или дори, че се самоусъвършенстват по-добре от всички останали и че са се просветлили до по-висши закони. Те не успяват да осъзнаят, че са най-податливи на това да бъдат набелязани от злата ККП и завлечени в Ада. Онези, за които старите сили са аранжирали да бъдат сред Дафа практикуващите и след това да се присъединят към лагера на злата ККП, след като са научили Фа, да участват в усилията за промиване на мозъци, се целят специално в привързаностите, към които нашите ученици се придържат отдавна. Те правят това, за да заблудят нашите ученици и да унищожат онези, за които старите сили смятат, че не са достойни.

Откакто ККП започна своето преследване срещу Фалун Гонг през 1999 г., ККП е съсредоточила атаките и злоупотребите си срещу „Минхуей”, тъй като той е най-важният уебсайт на Фалун Гонг. „Минхуей” е трън в очите на всички центрове за промиване на мозъци на злата ККП, лагери за принудителен труд, пропагандни организации и държавни агенции за сигурност. Във фазата след юли 1999 г., когато Дафа учениците трябваше да извървят собствените си пътища, Учителят не можеше публично и открито да направлява практикуващите. Дафа практикуващите трябваше да достигнат до собствени разбирания и убеденост. На 19 януари 2000 г. Учителят публикува снимка на „Минхуей” („Тихо наблюдавайки света от планините”), така че Дафа практикуващите да имат надежден уебсайт; на 22 май той публикува „Знаещото сърце” – първата нова статия след 22 юли 1999 г. – също на „Минхуей”; и на 15 юни Редакционният съвет на „Минхуей” даде предварително съобщение, че предстои втора статия (1).

През 13-те години на съществуване на „Минхуей”, мнозинството от учениците на Дафа – и най-вече голям брой от нови и ветерани практикуващи, които неотклонно са вървяли по пътя на самоусъвършенстването в периода на Фа-коригирането в Китай – са били добре запознати с важността на уебсайта. Те са постигнали „велик път без форма” и са насърчили тясното сътрудничество с „Минхуей” и са създали среда за култивиране с „Минхуей”. След това има други, които отдавна са изостанали по различни причини; някои са се отклонили; някои са преминали на страната на злото; някои не са успели да пристъпят напред заради отдавнашните си страхове; а някои са навлекли демонична намеса в съзнанията си заради огромния си егоизъм. Такива хора са пренебрегнали утвърждаването на „Минхуей” от Учителя в неговите преподавания на Фа и не са осъзнали, че това е израз на неговото състрадание към Дафа практикуващите, които са изправени пред преследването в Китай. Въпреки че тези хора може да не са били в затвора, те не са преодолели тези привързаности в съзнанията си и така остават в опасна ситуация.

В този контекст злото започна да парадира с някакъв предполагаем „пророк”. Това е насочено към онези ученици, които са привързани към онлайн новостите и е заблудило по вреден начин хората онлайн. И се разпространява сред повече китайски практикуващи, чрез онези, които първи са захапали стръвта. Злото е използвало този предполагаем „пророк”, за да събере пари от практикуващи в Китай под предлог, че е помогнало на сираците на Дафа практикуващи преди известно време; то се е възползвало от привързаностите на практикуващите към пророчества, за да раздуха диви спекулации за пророчества; и неотдавна провокира безмилостни атаки срещу „Минхуей” от практикуващи, които не са разбрали добре Фа-принципите или които отдавна са имали зъб на „Минхуей” заради неговите статии, които не съответстват на техните представи.

В публикация на Редакционния съвет на „Минхуей” от 15 юни 2000 г., озаглавена „Втората автентична Нова Статия на Учителя Ли от 22 юли 1999 г. ще бъде публикувана след няколко дни”, Съветът, по указания на Учителя, открито предаде на Дафа практикуващите:

Учителят каза: „Не става въпрос, че „Минхуей” не прави грешки. Въпреки това по важни въпроси практикуващите трябва да обръщат внимание на отношението на „Минхуей”. Целта на публикуването на моята снимка и на статията „Знаещото сърце” на „Минхуей” беше да се изгради надежден уебсайт за практикуващите.” Освен това Учителят ще публикува нова статия след един или два дни.

След това на 16 юни 2000 г., когато често се появяваха фалшиви нови статии от специалните агенти на ККП и беше трудно да се различи кое беше автентично и кое не, Учителят публикува „Към Съвършенство” – втората автентична нова статия след 22 юли 1999 г. През последните повече от дванадесет години от тогава насам, новите статии на Учителя винаги са били публикувани на „Минхуей”. Някои практикуващи извън Китай не успяха да разгледат нещата от перспективата на Учителя и Фа и така и не успяха да разберат и да приемат важността на „Минхуей”. През 2009 г. беше зададен въпрос на Фа-конференцията отбелязваща десетата годишнина от основаването на „Минхуей”: може ли „Клиърхармъни” да публикува писанията на Учителя? Или само „Минхуей” трябва да го прави? Учителят отговори: “Аз ги публикувам само на „Минхуей”, защото това помага да се запази неговата правдоподобност. Други сайтове, ръководени от Дафа практикуващи и предназначени за нашата общност, могат да ги възпроизвеждат и това ще помогне да се предпазим от тези фалшиви сайтове, които създават проблеми.” (2)

Сега този предполагаем „пророк” атакува „Минхуей”, като цитира извън контекста неговата публикация „За важни въпроси практикуващите трябва да обърнат внимание на отношението на „Минхуей”” – като обяви същата инструкция от Учителя. Тази демонстрация на атака срещу „Минхуей”, която очевидно възнамерява да повали хора заедно с ККП, не е нищо ново. Тя включва същата комбинация от трикове, използвани за „преобразуване” на хората от „Управление 610”, лагерите за принудителен труд и центровете за промиване на съзнанието. Как стана така, че група практикуващи, които смятат, че са изучавали Фа сравнително добре, попаднаха в такъв капан? Наистина ли приехте в сърцето си Фа, който Учителят е преподал? Наистина ли се научихте как да се самоусъвършенствате? Или се отнесохте към четенето и изучаването добре на новите статии на Учителя, като към обикновено интелектуално обучение? Когато се сблъсквате с проблеми, може би не използвате истински Фа като основа за усъвършенстване на вашето съзнание и за отстраняване на представи и привързаности?

18 декември 2012 г.

Бележки:

(1) Статията на Редакционния Съвет на „Минхуей” от 15 юни 2000 г. „Втората автентична Нова Статия на Учителя Ли от 22 юли 1999 г. ще бъде публикувана след няколко дни”
(2) „Преподаване на Фа на Фа-Конференцията отбелязваща десетата годишнина от основаването на уебсайта „Минхуей”” от Учителят Ли Хонгджъ през 2009 г.

Самоусъвършенстването е за премахване на човешките мисли и служи за отстраняването на онези, които са здраво привързани към човешкото си мислене и които разстройват нещата. Всеки път, когато нещо уродливо се появи, за да се намесва на практикуващите, във всеки един случай то е тест за премахване на човешките мисли и за разграничаване между онези практикуващи, които могат и онези, които не могат да покрият стандарта. Тези неща ще приемат всякакви форми и могат, ако ги погледнете на повърхността, да заблудят онези, които имат пропуски или привързаности, водени от човешко мислене. Искам да изясня нещо: Не само злото атакува „Минхуей” с различни средства – когато практикуващите не отстраняват човешките си мисли, те също играят тази вредна роля. Що се отнася до това дали можете да се справите със самоусъвършенстването или не, докато периодът за самоусъвършенстване е в ход, има възможности за вас да се справите, но от друга страна изобилстват и неизвестностите.

Ли Хонгджъ

19 декември 2012 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2012/12/21/136744.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.