Ценете и закриляйте средата за самоусъвършенстване; Рационално утвърждавайте Фа с ясно съзнание

Minghui.org

Човек на име Фам Сюен Гяо наскоро е наел няколко души във Виетнам и е обиколил с тях навсякъде. Действията им са били крайни и прекалени и не са били в съответсвие с Фа. Някои са напуснали работата си, а други са напуснали семействата си. Те сляпо популяризират някои от идеите на Фам Сюен Гяо, като разчитат изцяло на своите съпрактикуващи за нощувки и храна.

Фам Сюен Гяо и други са пренебрегнали своето потенциално въздействие върху обществото, не са взели впредвид това, което другите могат да приемат, предизвикали са конфронтации и са довели нещата до крайност. Например, те са поискали от някои практикуващи да подпишат съвместно искания за ревизиране на виетнамската конституция и за изготвянето на нова конституция, наред с други неща. Освен това те също така са променили емблемата на Фалун, създавайки собствени модели, които малко приличат на оригинала, но са различни. Те дори имат планове да накарат практикуващите да формират шаблони, които да покажат тези идеи. Техните действия са довели до това много хора в обществото да ни разбират погрешно, което всъщност има огромно вредно въздействие.

Хората по света всички са свързани с Дафа. Ние сме тук, за да помогнем на Учителя да коригира Фа и да спаси съзнателните същества. Практикуващите в различни региони са отделили много време и енергия, за да установят места за правене на упражненията в някои градове. Това е довело до това практикуващите да разясняват фактите на хората около тях, един по един, за да могат много хора да осъзнаят величието и красотата на Фалун Гонг. Ние не можем да отблъскваме хора, които имат предопределени връзки и не можем да унищожаваме безценната среда, в която практикуващите се самоусъвършенстват и в която съзнателните същества получават Фа. Колко огромно престъпление би било да бъде унищожен дори само един човек? Но ако вместо това, ако онова, което е унищожено, е средата за самоусъвършенстване на цяла област, как бихте могли да изплатите това?

Предлагаме няколко думи на тези, които следват Фам: Помислете за това внимателно. Защо не приемате Фа за учител, а вместо това следвате един човек? Защо напускате работата си или оставяте семейството си, за да се присъедините към редиците на последователите на Фам? Когато Фам и други хора организираха хората да формират неговите модели, като твърдяха, че това е най-великата историческа мисия и след завършването на задачата Фа-коригирането на космоса ще приключи и ще започне нова епоха, защо не измерихте тези твърдения с Дафа, като ваша мерителна пръчка? Не беше ли това, защото вашите привързаности бяха твърде силни, а именно привързаностите към преследване на това, което е ново и екзотично, към времето и към това да направиш голям удар?

Надяваме се, че Фам Сюен Гяо ще се събуди и ще фокусира съзнанието си върху доброто изучаване на Фа. Ако тези грешки не бъдат своевременно коригирани, последиците ще бъдат наистина ужасни. Не пропускайте тази толкова ценна предопределена връзка за култивация, която идва веднъж на няколко хилядолетия. Не бъдете недостойни за благоволението на Учителя в енергичните Му усилия да ни спаси.

Фалун Дафа Асоциация

02 май 2013 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/5/139173.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.