Провеждането на речи се равнява на подкопаване на Фа

Minghui.org

Провеждането на специални сесии, на които хора държат речи пред практикуващи или пътуването наоколо, специално за да „се споделят разбирания” с практикуващи, се равняват на подронване на Фа. За хората, които са в състояние да вършат такива неща в Китай в момент, когато ККП все още преследва Фалун Гонг, трябва да има сложни задкулисни фактори в действие. Въпреки че тези хора може да не са агенти на ККП или да са се объркали след промиване на мозъка от страна на ККП, зад кулисите има агенти на ККП в действие, които влияят върху нещата. Тези хора са използвани от злото. И все пак те не желаят да се събудят за истината.

През последните години някои практикуващи и шепа координатори в някои области се интересуват от провеждането на широкомащабни конференции за споделяне на опит. Те настояват да поканят едно или повече лица да държат речи на конференциите в името на „споделяне на опит”. На някои места това продължава от години, докато на други е сравнително ново явление. Това често подклажда нещата и води до конфликти и разделения сред практикуващите, което оказва негативно влияние върху самоусъвършенстването на хората и усилията за спасяване на хора. Областите, които са били засегнати, включват: Линюан, провинция Ляонин; Далиен, провинция Ляонин; Чанчун, провинция Дзилин; Юшу, провинция Дзилин; Цинхуандао, провинция Хъбей; окръг Анпин, Хъншуей, провинция Хъбей; Шъдзяджуан, провинция Хъбей; провинция Анхуей; Джаоюан, провинция Шандун; Циндао, провинция Шандун; Харбин, провинция Хъйлундзян; Дацин, провинция Хъйлундзян; Нинхъ, Тиендзин; Даган, Тиендзин; Тангу, Тиендзин; Уцин, Тиендзин; Вътрешна Монголия; провинция Шанси; и Пекин. Това продължава повече от пет години в една определена област и става все по-сериозно. В това място почти всички координатори са обсебени от слушането на речи.

Онези, които изнасят речите, често са специално поканени на различни места и идват с ентусиазирана подкрепа. Тяхното его непрекъснато нараства, благодарение на сляпото обожание и ирационалната възхвала от онези, които присъстват на речите и те постоянно подронват Фа. Тези хора може да изглежда, че „споделят разбирания”, но всъщност просто популяризират себе си.

Някои оратори публикуват това, което са направили като координатори в техните области, а домакините говорят за това как техните конференции са се разпрострели от южната до северната част на Китай и колко такива конференции са били проведени. Това е накарало някои практикуващи наистина да се възхитят на тези координатори и на практикуващите в техните места. В речите си те се хвалят, че ако например дадат заповед да бъде спряно разпространението на брошурите за разясняване на истината на „Минхуей”, практикуващите в техния район наистина ще спрат. Една ораторка е заявила, докато „споделяла преживявания”, че се е самоусъвършенствала отвъд космоса и вече не е необходимо да усъвършенства Джън, Шан и Жен. Тя е твърдяла, че е различна от другите, които са тук, за да се учат от Дафа, и че е дошла да помогне на практикуващите да се подобрят; тя е твърдяла, че „държи в ръката си” усъвършенстваните божествени страни на практикуващите в тази област. Тя е измислила свои собствени неща (различни от инструкциите на Учителя и от статиите, публикувани на уебсайта „Минхуей”) за изпращане на праведни мисли и иска от практикуващите да следват нейните методи.

В други случаи поканеният говорител е сложил Фа-лекции на Учителя на масата, избрал е пасаж, който да бъде прочетен, изказал е личното си мнение за него и след това е провел сесия с въпроси и отговори за него с присъстващите практикуващи. Някои оратори откровено тълкуват преподаванията на Фа на Учителя проведени извън Китай. Някои разчитат на други практикуващи да им осигурят нощувки, храна и дневните нужди за продължителни периоди от време. Някои не правят трите неща, а вместо това се концентрират единствено върху „помагането на практикуващите да се подобрят”. Някои твърдят, че са се самоусъвършенствали до „по-възвишено състояние, в което нямат задължения” и че „винаги когато на повърхността излязат привързаности, мога да ги накарам да изчезнат с една мисъл” и че те „са се върнали към своя произход”. Един говорител твърди, че не признава аранжировките на старите сили и че никога не е бил преследван, нито някой от неговите последователи. В случая на този говорител, събитието „споделяне на опит” се състои само от него самия (наричан „големия брат” от неговите асистенти) говорещ продължително, а другите държат дигитални книги, за да му помогнат да намери пасажи или номера на страници от преподавания на Фа на Учителя. Тези разговори на говорителите са основно за тях самите. Те често се опитват да утвърдят себе си, като посочват многото места, на които са ходили, за да изнасят речи.

Мнозина, които присъстват на такива речи вярват, че ораторите са „се просветлили до толкова високо ниво”, „са се самоусъвършенствали толкова добре” и „са толкова прави”. В същото време участниците смятат, че въпреки че изучават Фа от толкова много години, някои от тях „никога не са се подобрили толкова бързо, колкото след като са изслушали само няколко забележки от оратора”, че те „са се самоусъвършенствали напразно повече от десетилетие”, че „всичките им обърквания са били изяснени от речта”, тъй като „това беше казано толкова добре и на такова високо ниво” и други неща изразяващи тяхното възхищение и желание да следват ораторите.

Един такъв оратор, който твърди, че е от Чанчун, е държал не по-малко от осем такива речи само за няколко дни в един определен град и съседните му места. Повече от сто души са присъствали на една от сесиите и някои практикуващи дори са го последвали на следващото място, за да слушат отново. Голяма част от практикуващите в публиката са били изключително емоционални, докато са слушали. Няколко дори са имали сълзи по бузите, обзети от емоция. Някои, които не са могли да присъстват, са съжалявали много за това. Според слуховете ораторът е бил превозван с кола от едно място до друго, докато местните практикуващи са шофирали наоколо, карали са колелета наоколо или са използвали някакъв превоз, опитвайки се да го намерят и да го последват. На някои от сесиите ораторът е заявил, че неговото идване е „мисия”, докато някои от присъстващите са отбелязали, че той е бил „изпратен от Учителя, за да ни помогне да се подобрим”. Някои присъстващи са насърчили уважението към оратора, като са казали, че успехът на човек в самоусъвършенстването може да бъде оценен по това колко дълго може да седи в позиция двоен лотус: „Погледнете как ораторът седеше в позицията през цялата сесия, понякога шест до седем часа. Никой не би могъл да се справи с това!” След речта местните практикуващи са обсипали с похвали предполагаемото „споделяне на опит”. Онези, които не са били съгласни с това събитие, са се въвлекли в дълги дебати, което е довело до разделение между практикуващите.

Някои от други области са казали неща като: „Не съм се просветлил до по-висши принципи, след като се самоусъвършенствах толкова дълго, нито мога да усетя увеличаването на моя гонг” и след това, след като са изслушали „споделянията” на онези, които подронват Фа, те са изказали твърдения като: „Изведнъж се издигнах до високи нива и се заредих отвъд космоса”. Други са твърдели, че след като изпратят праведни мисли по метода на гореспоменатия човек, те „биха могли да почувстват повишаването на гонг”.

Веднъж един практикуващ е шофирал 5000 км, за да търси човек, известен със способностите си и който използва третото си око, за да ръководи както своето самоусъвършенстване, така и това на своите последователи. След като се е завърнал от това пътуване, този практикуващ е формирал група и е намерил няколко практикуващи с отворено трето око, така че те да могат да базират своите решения върху това, което е било видяно чрез тяхното трето око. Когато други са посочили, че правенето на това се отклонява от Фа, хората, които го подбуждат, са формирали малки клики, като са набрали практикуващи, които не са наясно с принципите на Фа.

Хората, които изнасят речи, слушат ги и организират тези събития, са казали и чули толкова много ирационални неща и са видели такова сериозно подронване на Фа. И все пак те все още не са го осъзнали. Не е ли опасно това? Все още ли сте част от Дафа?

Основният проблем е, че след като толкова много практикуващи са слушали речите, резултатът не е бил по-силно желание да станат по-непоколебими във Фа или подсилване на праведните мисли на човек, а по-скоро по-голямо възхищение към такива хора. Те погрешно са повярвали, че са открили пряк път към подобрение. Тяхното човешко мислене ги е накарало да се самозалъжат, че са постигнали Съвършенство и по-високи нива, а вместо това те трябва да се опитат наистина да се самоусъвършенстват и да повишат своя шиншин.

Мнозина, които са се разколебавали, са били незаконно осъждани на принудителен труд или затвор. Има и някои, които са се отказали от Дафа в продължение на няколко години, преди да се върнат към него. Някои други са нови ученици. А някои са ветерани практикуващи, които са изостанали и не са изучавали Фа добре.

Практикуващите, които са държали такива речи, организирали са такива събития или са присъствали на тях, не са се позиционирали правилно спрямо Фа и Учителя. Те следват отделни практикуващи, а не Фа и по този начин са посмяли да подронят Фа.

През последните години някои области са видели много случаи на координатори, които са били отвлечени и жестоко осъдени от злото, като шепа хора са се отклонили в своя култивационен път. Трудно е да се отрече връзката между тези събития и хората, които изнасят подривните речи описани тук или които организират такива събития. Въпреки че ситуацията на някои хора се е подобрила, след като са се успокоили и са изучавали Фа, загубите са огромни.

В самоусъвършенстването няма преки пътища. Може да има много прилики между проблемите, пред които се изправят практикуващите в Китай и другаде. Тогава трябва да попитаме: Дали тези въпроси, които се появяват във финалния период – когато нещо, което е направено, изглежда правилно, но всъщност е погрешно – и такива подронвания на Фа, не се равняват на пресяване на пясъка? Човек може да се превърне в истинско злато само като коригира своето отношение към самоъсъвършенстването, като се научи да приема Фа за учител, истински се самоусъвършенства вътрешно, вместо да зависи от инструкциите на други хора, повишава своя шиншин с напътствията на Фа и отговаря на изискванията на Фа.

Като Дафа ученици ние трябва да бъдем предпазливи спрямо провеждането на конференции за споделяне на опит. Учителят установи прецедент за нас. Фа-конференциите не трябва да се провеждат твърде често и споделянията на опит трябва да бъдат проверявани, така че на конференцията да няма есета, които популяризират и възвишават думи и действия, които противоречат на Фа. Координаторите не трябва да имат привързаност към това да се опитват да се надиграят един друг, да се състезават, да преследват слава и да утвърждават себе си. Координаторите не трябва да приемат хора, които не познават добре в домовете на други практикуващи и местата за производство на материали. Да се помага на другите практикуващи е правилно, но винаги когато се смесят човешки привързаности и демонична природа, злото ще се възползва от това. Огромен грях е да се въвеждат в заблуждение Дафа практикуващи и да се подронва Фа: можете ли да го изплатите някога?

Още веднъж трябва да се каже: Провеждането на специални сесии, на които хора държат речи пред практикуващите или пътуването наоколо изрично за „споделяне на разбирания” с практикуващите, означава подронване на Фа. За хората, които са способни да вършат такива неща в Китай в момент, когато ККП все още преследва Фалун Гонг, трябва да има сложни задкулисни фактори в действие. Бихме искали да напомним на всички да вземат под внимание статиите, които Учителят е написал за нас Дафа практикуващите: „Тежък взрив”, Помнете завинаги в съзнанието си”, „Неща, които самоусъвършенстващите се трябва да избягват” и „Стабилност на Фа”. Ще бъде най-добре да ги запаметите и да се придържате към тях.

Редакционен съвет на „Минхуей”

04 май 2013 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/8/139268.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.