Дафа и Учителят имат последната дума

Minghui.org

На 9 ноември 2018 г. бях арестуванa и откаранa в полицейското управление. Началникът на управлението заплаши, че този път ще унищожи източника на моите доходи, като имаше предвид предишното ми задържане в лагер за принудителен труд. Това беше свързано с факта, че не се отказах от Фалун Гонг, особено когато Партията го забрани. Всичките тези негативни коментари ме поставиха под голямо напрежение.

По време на престоя ми в центъра за задържания продължих да запаметявам Фа, да гледам навътре и не съдействах на исканията на пазачите. След като бях незаконно задържанa в продължение на 12 дни, се прибрах благополучно вкъщи.

Този инцидент ме научи, че Учителят и Дафа имат абсолютната власт – те контролират нещата във всяка ситуация.

Отказвайки да сътрудничи

Пет полицая нахлуха в дома ми точно след 6 часа сутринта на 9 ноември. Началникът на полицейското управление показа личната си карта и заяви, че ще бъда арестуванa заради практикуването на Фалун Гонг. Аз се съпротивлявах, но бях надвитa и завлеченa в една кола. Щом се озовахме в центъра за задържания, те се опитаха да ме разпитат и да запишат процеса. Аз обаче отказах да кажа или да подпиша каквото и да било. В крайна сметка те отбелязаха „без отговор” и „отказалa да подпише”.

По време на задържането ми бях разпитванa три пъти. При първия случай изпреварих разпита, като попитах полицая откъде е . След като ми отговори го попитах как се казва. Той отговори: „Няма да ти кажа.” Тази реакция беше своевременно напомняне, че не трябва да им сътруднича по никакъв начин.

Учителят казва:
”Независимо от ситуацията, недейте да съдействате на исканията и нарежданията на злото или на това, което то подстрекава.” („Праведните мисли на Дафа практикуващите са могъщи”, „Есенции за усърден напредък” том 2)

С химикал и хартия в ръка те ме обстрелваха с всякакви въпроси, включително как се казвам и на колко години съм и защо практикувам Фалун Гонг. Останах безмълвнa и упорито отказвах да отговоря на който и да било от въпросите. Освен това забелязах, че в горната част на документа бяха написани уличаващи думи, като незаконно или престъпно деяние. Не исках да виждам дори думите „Фалун Дафа е добър” да присъстват в техните записки, тъй като това би унижило достойнството на Фалун Дафа. Празната бланка означаваше, че не е направен никакъв запис – това беше единственият начин да спася тези хора. Продължих със същата тактика през всичките три сесии за разпит.

Понякога разпитващите ме караха да губя самоконтрол – например, когато извикваха името ми. За да остана спокойна постоянно си рецитирах: ”... като останете непоколебими, ще можете да се справите при всякакви обстоятелства.” („Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сан Франциско, 2014 г.”)

Когато заплашваха, че ще ме измъчват, ако не сътруднича, си спомних какво е казал Учителя:”В будизма се казва, че всяко явление в човешкото общество е илюзорно и нереално.” (Втора лекция, „Джуан Фалун”)

Думите на Учителя ми напомниха, че тези разпити и заплахи са илюзорни и нереални. Полицаите бяха просто марионетки в това измерение, те бяха контролирани и манипулирани от старите сили и злите призраци на Партията в други измерения. Затова насочих праведните си мисли, за да изчистя тези зли елементи, в резултат на което полицаите станаха по-човечни и по-сдържани.

Гладна стачка

Вечерта на деня, в който бях арестувана, бях отведена в градски център за задържане. Не оказах съдействие, като отказах да нося затворническа униформа, да стоя в строя или да се храня – започнах гладна стачка. Лежах на леглото си със затворени очи, без да обръщам внимание на всички правила около мен. По този начин имах достатъчно време за размисъл. Помислих върху това защо бях набелязана от злото и потърсих в сърцето си, за да открия привързаностите си. Бях нащрек през цялото време, за да мога да се концентрирам по-добре върху изпращането на праведни мисли.

Докато изпращах праведни мисли, открих, че все още изпитвам негодувание в сърцето си и преследвах изхода, който имах в съзнанието си. Например исках Учителя да ми помогне да изчистя всички зли елементи и настоявах за незабавно възмездие от началника на полицията, който ме беше арестувал, под формата на автомобилна катастрофа. Тези нечисти и лоши мисли нямаше да имат силата да унищожат злото!

Трябваше да разбера, че полицаите също са жертви и трябваше да бъдат спасени по същия начин. Те не разбираха истината и се държаха лошо само заради индоктринирането от Партията. Насочих праведните си мисли към миниатюрните живи същества в началника на полицията. Помолих ги да се отнасят добре с Фалун Дафа практикуващите и да не подпомагат и насърчават преследването, за да не изгубят собствените си животи в бъдеще.

Често се появяваха и намесващи се мисли. Например, в съзнанието ми случайно изникваше такава мисъл: „Все още имам картички за разясняване на истината и хартиени бележки вкъщи. Защо не ги бях разпространила по-рано? Защо не ги бях преместила безопасно на друго място?”. За съжаление или не, мисли като тези се намесваха в усилията ми да изпращам праведни мисли.

Трябваше да изчистя главата си и да се поправя – картичките за разясняване на истината и хартиените бележки са за спасяване на хора, а не за да бъдат използвани от тези, които ме преследват, като доказателство срещу мен.

Учителят казва:”Всичко, което влияело на състоянието на транс и на самоусъвършенстването на човек, се смятало за сериозно вмешателство.”

Търсейки причината за ареста ми

Докато бях задържана прекарах много време в размисъл върху пропуските, които имах в самоусъвършенстването, и които доведоха до арестуването ми.

Сетих се за един въпрос. Малък брой практикуващи в нашата област се замесиха в безскрупулни пирамидални схеми. Когато разбрах за това, не успях да действам правилно, тоест, на първо място не успях да погледна в себе си, за да разоблича и да се освободя от привързности, преди да обсъдя въпроса доброжелателно със замесените. Направих точно обратното, точно както ми беше насадено от индоктринирането от страна на Партията. Разследвах замесените и разобличих тяхното деяние.

Гледах навън, вместо да се вгледам в себе си и показах пълна липса на състрадание от моя страна.

Учителят казва:”Ако искате да постигнете покой чрез някакви техники или методи, бих нарекъл това търсене на външна помощ. В чигонг практиката обаче отклоняването от правия път и следването на зъл път просто се отнасят до хора, търсещи външна помощ. По-специално при будизма, ако търсите външна помощ, ще кажат, че сте поели по демоничен път.” (Лекция девета, „Джуан Фалун”)

Действия след освобождаването от затвора

Когато бях задържана, това, което ме нараняваше най-много, беше загубата на свободата да изучавам Фа. Имах само общо разбиране на Фа и не можех да си спомня точните думи на Учителя от „Джуан Фалун”. Съжалявах дълбоко, че не бях запаметила Фа дума по дума. Не по-малко притеснителна беше ситуацията за изпращане на праведни мисли. Нямах часовник, така че не можех да го правя в определеното време и не можех да седна, за да го направя както подобава.

Веднага след като се върнах вкъщи използвах всеки възможен момент в продължение на цял месец, за да запаметя книгата „Джуан Фалун” от началото до края. В допълнение изпращах праведни мисли на всеки час и удължих времето за изпращането им в четирите установени часа. С удълженото време целях конкретно да помогна на местните практикуващи, които бяха задържани.

Запазване на спокойствие при конфликти

На третия ден след завръщането ми у дома, потисканият гняв на съпруга ми най-накрая избухна. Бях на път да започна да споря с него, докато не си спомних, че съм си дала обещание, че когато се върна у дома ще положа допълнителни усилия в изучаването на Фа и че ще се отнасям към обикновените хора със състрадание.

Изправена пред гнева на съпруга ми, си казах да запазя спокойствие и да не се оставя да бъда засегната от случващото се в това измерение. Отворих „Джуан Фалун” и думите на Учителя се появиха пред очите ми: ”В усъвършенстването на вашия шиншин вече има прогрес, ако например когато някой ви наругае сред обикновените хора, вие не кажете нито дума и се чувствате много спокоен; или когато някой ви удари с юмрук, вие си замълчите и го приемете с усмивка. Нивото на вашия шиншин вече е много високо.” (Лекция първа, „Джуан Фалун”)

Докато четях Фа, желанието да споря ме напусна. На следващия ден съпругът ми изглеждаше променен. Гласът му стана по-мек и се държеше много по-добре. Това доказваше, че:”За един самоусъвършенстващ се, гледането навътре е магически инструмент.” („Преподаване на Фа на Международната Фа-Конференция във Вашингтон, 2009 г.”)

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/19/174686.htmlМожете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.