Елиминирайте злите фактори в местната си област

Minghui.org

На 9 ноември 2018 г. беше мрачно и дъждовно. Едва девет дни по-късно разбрах, че почти 40 практикуващи са били арестувани на този ден. Стана ми много тъжно и се оплаках на Алън (псевдоним), когато ми разказа за това. Помислих си, че не са ме послушали, когато ги помолих да обръщат повече внимание на сигурността, и че не са ценили средата за самоусъвършенстване, която Учителя е създал за нас.

Двама практикуващи, които Алън познаваше добре, бяха арестувани. Той почувства, че е загубил другарите си, но все още се чувстваше силен.

Когато се върнах вкъщи погледнах навътре и осъзнах, че имам привързаности, като към това да се оплаквам, да критикувам, както и егоизъм. Успокоих се и започнах да чистя стаята си. Избърсах праха на места, които обикновено не исках да почиствам, като просто се опитвах да върша нещо, докато търсех привързаности, които все още имах.

Да плуваш срещу течението

През онази нощ имах много ясен сън: валеше дъжд и небето беше тъмно. Много хора караха велосипеди към един хълм, но аз отидох от другата страна на пътя към една училищна сграда. Влязох в класната стая, докато другите, които имаха билети, чакаха отвън. Хората бяха струпани на първите три реда и се бяха фокусирали върху учебния час, който още не беше приключил. Осъзнах, че само след като тези хора приключат с учебния час, ще могат да влязат хората отвън.

От този сън се просветлих, че трябва да плуваме срещу течението, че трябва да се подобрим въз основа на Фа, но и че не трябва да сме привързани към времето. Не трябва да сме обсебени, но трябва активно да правим това, което Дафа практикуващите трябва да правят.

Не съм сигурен кога започнах да правя това, но винаги когато имаше новини, че местните практикуващи са преследвани, аз написвах и отпечатвах информацията и я разлепвах в близост до мястото, където живеят практикуващите, или в близост до района, където се намираше центъра за задържания, за да изоблича злото поведение. Също така изпращах праведни мисли наблизо. Обикновено не познавах лично практикуващите.

Обикновено отивах сам да разяснявам истината, защото не познавах много други практикуващи. Но мога да си сътруднича с другите като едно тяло. Например чух, че един практикуващ е бил задържан в определено полицейско управление. По това време всеки ден, докато се прибирах към къщи, минавах покрай това полицейско управление и изпращах праведни мисли наблизо. В рамките на една седмица попаднах на друг практикуващ, който ми каза, че практикуващият, за когото изпращах праведни мисли, е бил освободен. Казах, че не познавам лично практикуващия.

Осъзнах, че Учителят ми дава знак, че вече не е нужно да ходя до това полицейско управление, за да изпращам праведни мисли. Благодаря ти, Учителю. Оттогава знам, че е важно да се спасяват практикуващите своевременно, като едно тяло. Властите са шокирани, когато видят, че се дава гласност на техните престъпления. Учителят вече ни е казал това.

През онази нощ направих седящата медитация със семейството си и се почувствах наистина добре, различно от другите дни. Усещах, че сякаш много неща се въртят по лицето и тялото ми и ме сърби. Помислих си, че трябва да са били фалуни. Когато постигнах покой, видях черно пространство с малко бяло пространство там, където нашите плакати разобличаваха престъпленията на злото. Видях голям пролетен лук, който вече беше обелен, и беше останала само светлозелената вътрешност. Почувствах, че това беше Учителят, който ни насърчава да се справяме добре.

Учителят казва: ”Ученици, бъдете прилежни! Всичко, което е най-величествено и най-великолепно, е развивано в процеса на вашето утвърждаване на Дафа. Вашите обети ще станат свидетелства за вашето бъдеще.” („Дафа практикуващите от периода на Фа коригирането”, „Есенции за усърден напредък том II”)

Надявам се, че това споделяне ще ни насърчи да се усъвършенстваме усърдно заедно.


Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.