Бивш полицейски началник се присъединява към кампанията за спасяването на Дафа практикуващ

Minghui.org Един практикуващ от моя район, когото ще наричам Уън, беше арестуван заради разпространяване на информационни материали за Фалун Дафа (наричан още Фалун Гонг) в съседен окръг през 2016 г. Полицията го принуди да признае, че е раздал над 500 брошури за Дафа.

Бившият началник на местния екип по сигурността дойде да ме посети два дни по-късно. След като му бях разяснил истината за Дафа в миналото, той доброволно смени работата си, за да не участва в преследването. Помолих го да помогне в създалата се ситуация. Той не беше склонен да го направи и твърдеше, че вече не работи в този екип. Казах му: „Докато имаш желание да го направиш, ще успееш.” Уън беше освободен след няколко дни.

Практикуващите играят водещата роля

Преди 19-тия Национален конгрес на Китайската комунистическа партия през 2017 г. Управление „610” в моя окръг призова своите колеги в съседния окръг да осъдят практикуващия Уън на затвор. След като Уън получи известие от окръжната прокуратура, което му казваше да си намери адвокат, той и двама други практикуващи намериха адвокат от съседен град, който да защитава невиността им в съда.

Моментът беше деликатен заради наближаващия национален конгрес и скорошния инцидент, при който адвокати, защитаващи практикуващи, бяха арестувани и изтезавани. И така адвокатът се опита да убеди Уън да се признае за виновен. Уън отказа да го направи, така че адвокатът си направи отвод.

Практикуващите осъзнаха, че ние трябва да играем водещата роля, вместо да разчитаме на адвокати, които не са практикуващи. Друго съображение беше хонорарът на адвоката - значителен разход, който можеше да се използва по-добре за Дафа проекти.

Уебсайтът „Минхуей” също публикува много статии за това как да използваме различни законови средства, за да се противопоставим на преследването. Въпреки това трябва да сте наясно, че това е разбиране на нашите местни практикуващи и че то може да не се отнася за други региони и ситуации, където наемането на адвокат може да бъде полезно и уместно.

Справяне със страх и препятствие

Съпругата на Уън беше травмирана и уплашена до смърт от полицията: при ареста на съпруга ѝ полицай беше насочил оръжие към главата ѝ. Властите се възползваха от нейния страх, като ѝ наредиха да възпре съпруга си и да му попречи да контактува с други практикуващи.

Тя прокле мен и други практикуващи и направи сцена в дома ми. Синът ѝ заплаши, че ще пребие практикуващите и че ще ни нарани с нож. Синът ѝ обикаляше около къщата ми няколко пъти, като се опитваше да ме сплаши. Всички съпрактикуващи бяха обезверени и безпомощни. Самият Уън също се чувстваше безпомощен. Преди той беше изтезаван в трудов лагер и след това беше развил тежки болестни симптоми. Той заплака при мисълта, че отново ще бъде затворен и измъчван.

Аз не се предадох, въпреки че знаех, че той е заявил, че е получил материалите от мен, когато е бил разпитан. Това не ме вълнуваше; исках да се занимавам само с добре усъвършенстваната страна на практикуващия. Разбирах, че старите сили се възползваха от пропуските на Уън в самоусъвършенстването и възнамеряваха да отнемат живота му. Ако старите сили успееха, това нямаше да причини проблеми само на практикуващите, но щеше да има негативен ефект и върху разясняването на истината.

Въпреки че той не беше изправен пред съда и осъден, имаше слухове, че е бил осъден на няколко години затвор. Независимо дали нашият съпрактикуващ има пропуски или не, това не трябва да служи като извинение за старите сили да унищожат както него, така и останалите хора въвлечени в този процес. Трябва да отхвърляме аранжировките на старите сили и всичко, което вреди на спасяването на съзнателни същества.

Откровен разговор

Поканих Уън в дома си и му казах: „Трябва да поддържаш силни праведни мисли. Никой не може да ти помогне истински. Това е тест за теб. Това е тест и за мен относно моята вяра в Учителя и Дафа. Ако вярата ми е непоколебима и отговаря на изискванията, успехът ми ще е сигурен. Аз не само ти помагам, но помагам и на Учителя във Фа коригирането.”

На следващия ден се обадих на полицейския началник Хан и го помолих за помощ. Той се беше издигнал на по-висока позиция в администрацията и отговаряше за няколко окръга. Той беше и заместник секретар на градския Комитет по политическите и юридическите въпроси (КПЮВ) и ръководител на градското „Управление 610”.

След като му разказах за Дафа и за преследването, той спря да преследва практикуващи и напусна ККП. В резултат на това неговият дългогодишен стерилитет беше излекуван без прием на лекарства и съпругата му роди момченце. По-късно той беше повишен в управляващ заместник полицейски началник. Началникът на полицията по това време, който преследваше практикуващи, по-късно беше наказан заради корупция и беше отстранен от поста си, така че Хан беше повишен до изпълняващ длъжността началник на полицията.

„Помагал съм ти на няколко пъти в миналото”, каза той. „Точно сега моментът е деликатен, заради наближаващия 19-ти Национален конгрес и централния КПЮВ издаде специален документ за това. Така че услугата, за която ме молиш, е неизпълнима. Освен това ще се пенсионирам в края на годината. Планирам спокойни последни няколко месеца, преди да се пенсионирам.”

Отвърнах му: „В този критичен момент не трябва да забравяш Дафа и Учителя Ли (основателя на Фалун Дафа). Знаеш ли защо имаше щастието да ти се роди син въпреки диагностицираното ти безплодие? Дафа ти донесе благословии. Не искаш ли да се отплатиш, когато имаш възможност?”

„Чух, че Централния комитет на ККП е издал вътрешен документ до всички управленски нива, чак до кварталния комитет, който потвърждава, че 17-годишното преследване на Фалун Дафа е несправедливо. Не е ли истина? Ако е така, ти наистина трябва да ни помогнеш.”

Той призна: „Да, наистина има такъв документ. Добре. Ще помогна, но резултатът може да не бъде толкова добър, колкото очакваш.”

Уверих го: „Не се притеснявай за резултата. Стига да пристъпиш напред и опиташ, резултатът ще бъде добър.”

Предложих му да започне с посещение на съседния окръг за импровизирана инспекция. Също така му дадох брошура със законови съвети за противопоставяне на преследването, които бях свалил от уебсайта „Минхуей”.

Няколко дни по-късно той посети този окръг и направи среща с ръководителите на окръжната полиция, прокуратурата и съдебната система. Директорът на окръжния съд докладва за случая на Уън.

Началник Хан каза: „Каквото и да е извършил или да не е извършил този човек, вие сте използвали насилие по време на разпита, за да изтръгнете самопризнания, така че информацията, която сте получили, не може да бъде използвана като доказателство. Освен това нашето правителство е издало нови политики относно Фалун Гонг.

Например Заповед 50 на Главната администрация за медиите и издателствата, която вдига забраната за публикуването на книги на Фалун Дафа. Трябва да следваме новите политики.“

След срещата окръжният съд върна случая на прокуратурата, която го изпрати обратно до полицейския отдел. След това полицейският отдел изпрати случая обратно до полицейския участък, което означаваше, че знаковият процес на окръжното „Управление 610” беше провален.

Последици от провалянето на случая

Впоследствие ме посетиха служители на окръжното „Управление 610” и правителствени служители, за да излеят гнева си: „Никога не сме се проваляли, когато сме искали да повалим някого. Кой е знаел, че този път ти ще ни нанесеш пълно поражение! Не ти причинихме никакви неприятности, въпреки че знаехме, че си извършил много подсъдими неща. Защо не си гледаш твоята работа и не стоиш далеч от случаите на други Фалун Гонг практикуващи?“

Казах им основната причина: „Знаете, че Фалун Дафа практикуващите са част от едно цяло тяло. Проблемите на другите практикуващи са и мои проблеми. Да преследвате моите съпрактикуващи е същото като да преследвате мен. Как бих могъл да го игнорирам? Нашият Учител ни учи да бъдем себеотрицателни и да поставяме другите на първо място. Ако аз се грижех само за себе си и се преструвах, че не виждам другите, нямаше ли цялото ми практикуване на Фалун Гонг да бъде напразно?”

В края на тази година из целия съседен окръг се появиха много банери на Фалун Гонг. Властите решиха, че това е работа на Уън и възнамеряваха да използват възможността, за да го затворят отново, след като сега полицейският началник Хан се беше пенсионирал. Съдът призова Уън.

Практикуващите осъзнаха, че трябваше да разясним истината на чиновниците в този окръг, за да спасим Уън. Затова изпратихме писма до чиновниците, включително до полицията, прокуратурата, съда, началника на окръга и партийния секретар. Бившият полицейски началник Хан също се обади на властите на окръга и им каза повече да не участват в преследването.

В този момент Уън вече беше осъзнал колко сериозно е самоусъвършенстването и постепенно разви силни праведни мисли. По време на процеса срещу него, когато изпращах праведни мисли, видях с небесното си око, че той беше напълно способен да утвърди Дафа в съда.

Председателстващият съдия беше слушал нашето разясняване на истината и не искаше да участва в преследването. Обаче под натиска на окръжното „Управление 610” той осъди Уън на две години затвор с три години изпитателен срок. Той каза на Уън в съда: „Не те осъждам за това, че практикуваш Фалун Гонг, а за това, че си поставил материали на публични места без разрешението на властите.”

Персоналът на окръжното „Управление 610” беше гневен, защото тригодишният изпитателен срок означаваше, че Уън няма да бъде хвърлен в затвора. Те отказаха да приемат присъдата и обвиниха съда, че възпрепятства правосъдието заради лични предпочитания.

Отвратен от наглото и гангстерско отношение на „Управление 610”, съдът преразгледа присъдата заради високото кръвно налягане на Уън и промени присъдата на една година и половина, които да бъдат излежани извън затвора. Това означаваше, че целият срок щеше да бъде излежан в рамките на един месец, тъй като срокът включваше времето на цялото задържане на Уън от 2016 г.

Допълнителни пречки

Скоро след нашия успех в съда секретарят на кварталния комитет на района, където бяха окачени банерите на Дафа, апелира към съда за по-тежка присъда. Той твърдеше, че ако Уън постави още банери в тяхната община, това ще окаже отрицателно влияние върху тяхното усилие за наградата „примерна общност”. Те също така обвиниха съда във фаворизиране и взимане на подкупи. В отговор съдът изпрати медицинския преглед на Уън до по-висш съд за вземане на решение.

Учителят казва:

”Там, където възникне проблем, е мястото, където трябва да разясните фактите. ” (”Преподаване на Фа на Фа-Конференцията в Ню Йорк”)

Осъзнахме, че трябваше да разясним истината на повече хора, тъй като никой не трябва да бъде пропуснат. Следователно изпратихме писма до кварталния комитет и до неговия ръководен правителствен орган. По-късно се чу, че присъдата е била потвърдена.

След това Бюрото на правосъдието се възползва от високото кръвно налягане на Уън и се опита да го изпрати в болницата на затвора за лечение, в отчаян опит да го хвърлят в затвора. Аз отново разговарях с бившия полицейски началник Хан за ситуацията. Той се свърза със своите приятели в бюрото и ги убеди да не се намесват в случая, тъй като беше извън тяхната обичайна сфера на действие. Бюрото реши да последва съвета му. Това окончателно доведе край на битката за спасяването на практикуващия Уън.

Учителят казва:

„Така че когато става дума за онези зли същества и техните аранжировки, докато вашите праведни мисли са достатъчно силни, вие можете да ги отхвърлите, отблъснете и обезсилите.”
(„Преподаване на Фа на Фа конференцията през 2002 г. във Филаделфия, САЩ”)

Като погледна назад, има много неща, които да помня и да ценя във връзка със шестте рунда на борба със старите сили. С подсилването и разрешението на Учителя, със съдействието на съпрактикуващите и с помощта на други хора ние в края на краищата победихме злото и отхвърлихме аранжировките на старите сили. Ние изиграхме водещата роля. Благодаря ти, Учителю!


Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.org
Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.