Млади хора научават истината за Фалун Дафа

Minghui.org

Разговарях с едно момиче за Фалун Дафа, докато бях навън и се разхождах по улицата един ден. Тя ме изслуша и се съгласи да напусне Комунистическата Младежка лига и Младите пионери (две младежки сдружения свързани с Китайската комунистическа партия).

След това видях с небесното си око много хора облечени в древни костюми. Те коленичиха и един даоист с дълга коса започна да подскача нагоре-надолу, викайки: „Нашият господар е спасен! Ние сме спасени! Благодаря ти.” Разбрах, че това бяха съзнателни същества в света на това момиче и те бяха изключително благодарни. Аз също се развълнувах и им казах: „Не благодарете на мен. Учителят ми ми каза да спася вашия господар. Трябва да благодарите на нашия Учител.”

Тогава те извикаха силно: „Благодарим ти, Учителю! Благодарим ти, Учителю!”, като се събраха около мен, все още подвиквайки и подскачайки от радост. Тази случка докосна сърцето ми. Разбрах, че Учителят ми е показал, че всички съзнателни същества очакват с нетърпение техният господар да бъде спасен. Не трябва да пропускам нито един човек, който има предопределена връзка с Дафа.

Говорейки на студенти

В близост до дома ми има няколко колежа и университета и много студенти могат да бъдат забелязани в близкия парк вечер или през уикендите. Това е чудесна възможност да разговарям с тези млади хора за Дафа. Преди да се пенсионирам преподавах в колеж и затова ми е лесно да комуникирам с млади хора.

Вземете полицейската академия за пример. Казах на учениците там, че е отговорност на полицията да пази обществото в безопасност, да наказва престъпниците и да насърчава хората да вършат добри дела. И най-вече те не трябва да преследват Фалун Дафа практикуващи. Разказах им за престъпленията на Китайската комунистическа партия (ККП), включително, че е отговорна за смъртта на повече от 80 милиона души по време на различните си политически кампании и за отнемането на органи от живи Фалун Дафа практикуващи.

Повечето от студентите приеха думите ми и напуснаха ККП. Веднъж разговарях с четирима студенти и когато приключих, те извикаха в един глас: „Фалун Дафа е добро!”

Когато срещнах няколко студенти в един парк, един от тях попита: „Помните ли ни? Вие ни казахте, че Фалун Дафа е добро.” Той посочи един от приятелите си и каза: „Този младеж все още не знае, бихте ли му разказали за това.”

Друг път един студент каза, че всички в неговото училище ме познават. Аз отвърнах: „Искам всички вие да бъдете спасени, когато ККП загуби властта си и бъде държана отговорна за своите престъпления.”

Разговаряйки с млади бизнесмени

В днешно време много млади хора ръководят бизнеса си на открито, като продажби на къщи, коли и застраховки. Те работят усърдно дълги часове.

Веднъж видях четирима души да седят на сянка под дърветата. Докато разговарях с тях за Дафа, разбрах, че са в сферата на недвижимото имущество. Един младеж каза: „Аз съм член на ККП. Не искам да те слушам.” Той се изправи и започна да ни заснема с мобилния си телефон. Казах му, че трябва да изтрие видеозаписа. Тогава един от другите младежи се изправи и поиска от него да го изтрие. Той грабна телефона и изтри видеозаписа. След като си тръгнах изпитах съжаление, че не бях успял да променя съзнанието на този младеж.

Не пропускайки нито една възможност

Често попадам на млади хора, които провеждат мероприятия на открито, и използвам възможността да ги запозная с Дафа и преследването.

Веднъж видях осем души да стоят заедно. Помолих Учителя да ме подсили и отидох да си поговоря с тях. Накратко представих Фалун Дафа, а след това им казах за напускането на ККП, за да могат да имат спокойно бъдеще. Изненадващо всички те напуснаха Партията. Преди да си тръгна им казах да запомнят: „Фалун Дафа е добро, Истинност-Доброта-Търпение е добро.”

Имаше други трима души наблизо. Когато не бяха заети се приближих до тях и им разказах за Дафа. Те също напуснаха ККП.

Веднъж някои съпрактикуващи ме видяха да разговарям с група хора и един от тях коментира: „Как става така, че хората те слушат с такова внимание, докато им говориш за Дафа!?”.

„Всъщност това не е моя заслуга. Това го прави Учителят”- отвърнах аз. „Преди да изляза от дома си, моля Учителя да подсили праведните ми мисли.”

Самоусъвършенствайки се усърдно

Изучавам Фа усърдно и често изпращам праведни мисли. Всяка сутрин ставам в 03:40 часа. Първо правя упражненията, след това изпращам праведни мисли, както и изучавам и запаметявам Фа. Също така изпращам праведни мисли в средата на сутринта и излизам, за да разговарям с хората следобед.

Когато трябва да се погрижа за други неща сутринта, които отлагат моето изучаване на Фа, не излизам следобед, а вместо това го правя през нощта. Тъй като изучавам Фа много, енергийното ми поле е силно и съзнанието ми е праведно. По този начин мога да се изправям пред хората със състрадание и усмивка. Хората често ми казват: „Ти си любезен и сърцето ти е наистина добро. Теб те е грижа за нас, така че ти вярваме.”

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/21/174711.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.