Германия: Самоусъвършенстване и утвърждаване на Фалун Дафа на работното място

Minghui.org

Поздрави уважаеми Учителю и съпрактикуващи.

Започнах да практикувам Фалун Гонг през септември 2015 г. и започнах работа на пълен работен ден година и половина след това. Затова повечето от моите преживявания в самоусъвършенстването се случиха на работното ми място, така че бих искал да споделя своя култивационен опит и как разказвах на хората за Фалун Гонг през призмата на работата ми.

Всяко начало е трудно

В началото на моя професионален живот осъзнах важността на връзката между себе си и периода на Фа коригирането и че хората, с които съм свързан, със сигурност имат предопределени връзки с мен. И така почувствах, че съм отговорен моите колеги да разберат за преследването на Фалун Гонг.

По природа съм много общителен и нямам проблем да комуникирам с хора. Това ми помага, когато разяснявам истината за Фалун Гонг. След като започнах да работя обаче страхът ми да не загубя репутацията си ми попречи да повдигна въпроса за фактите около Фалун Гонг и причините за преследването.

Въпреки че по време на разговори засягах въпроса за медитацията, че практикувам чигонг, че съм силно заинтригуван от китайската култура и че съм посещавал бдения срещу нарушаването на човешките права в Китай, се страхувах да спомена името на Фалун Гонг. Освен това мисли като „Какво би станало, ако те са чули нещо отрицателно за Фалун Гонг, повярвали са в него и си помислят, че съм странен, особено след като съм нов и по-млад колега”.

Докато пиех кафе с двама колеги, темата за Китай беше засегната, включително за злоупотребите, които се случват в тази страна. Този път имах силно желание да засегна Фалун Гонг в разговора. Причината за това, че се разприказвах беше, че през този ден бяхме само малка група от хора пиещи кафе. Но не бях съвсем сигурен как да подхвана темата за Фалун Гонг. След кратка тишина един от колегите ми ме попита: „Като експерт по темата за Китай, какво мислиш за Фалун Гонг?”

Без колебание казах: „О, Фалун Гонг е много добър.” Колегата ми отговори: „Ах, много добре.” Така че аз казах: „Съгласен съм.” Тогава двамата ми колеги имаха предпазливи изражения на лицата си. Казах им какво мисля за Фалун Гонг и отговорих на негативните представи, свързани с Фалун Гонг.

В резултат на този разговор се страхувах, че съм изгубил репутацията си. Тази мисъл ми каза да избягвам този определен колега, тъй като ще се чувствам некомфортно близо до него. Вместо да стана жертва на тази мисъл обаче, реших да се отбия в офиса на този колега след работа. Помолих го да ми зададе всякакви въпроси, които има, относно Фалун Гонг. Той ми благодари за предложението и каза, че по принцип е широко скроен. Освен това той вярваше, че би било полезно да изслуша мненията на други хора, особено когато те представят различна гледна точка. По този начин разговорите са по-интересни.

Учителят казва:

„ „Не бива да се вълнувам. Иначе пак ще се проваля“. С този страх той отново се провалил. Страхът също е вид привързаност.” (Лекция Шеста, „Джуан Фалун”)

След като разсъждавах над случилото се разбрах, че не трябва да ставам жертва на неспокойни и съмнителни мисли. Би било полезно да говоря за всичко честно и искрено, особено когато в съзнанието ми са се развили погрешни мисли. Само тогава мога да ги елиминирам.

Облагодетелстване за себе си и другите

Работата ми се смята за една от най-трудните длъжности в моята компания и я наричат „столът катапулт”, тъй като всички онези, които са заемали тази длъжност в миналото, са оставали само за кратък период от време. Те са напускали след няколко седмици или може би след един месец и само един човек е останал около година. Това се случва най-вече заради конфликти с ръководителката на района, която е известна с това, че е с доста труден характер. Дори някои хора от други райони отказват да работят с нея. Добре известно е, че аз съм първият, който се е задържал там почти три години.

Един от колегите ми каза: „Ти си живо доказателство, че това, което практикуваш, работи.” Всъщност това показва, че моето постоянство, спокойно държание и уравновесен характер са доказали истината за Фалун Гонг на този човек - човек, който се ориентираше технически и по фактите. Въз основа на тази ситуация открих, че цялото страдание, което понесох, беше свързано с мен, но облагодетелстваше и другите.

Упражненията успокояват

Един от колегите ми каза: „Ти винаги си толкова спокоен и уравновесен. Това най-вероятно е свързано с упражненията, които правиш. Моля те, помисли за това да ги правиш тук и да включиш всички нас. Това би помогнало и на нас.”

Казах, че ще го обмисля. Но веднага осъзнах, че това е възможност, която Учителя Ли ми осигурява. Реших, че трябва да го направя. В този момент силна енергия изпълни тялото ми. Скоро след това те предложиха чигонг като алтернатива на спортуването. Щяхме да се срещаме веднъж седмично след работа и аз щях да уча колегите си на упражненията. В същото време щях да представя информация за Фалун Гонг. Освен това можех да разясня истината на онези, които отговаряха за здравните проблеми в нашата компания.

Това ми даде възможността да представя Фалун Гонг, да говоря за преследването и да демонстрирам упражненията по време на Деня на здравето на нашата компания. Един колега, който отговаряше за правенето на снимки на всички мероприятия и за качването им в интернет, се приближи до мен и каза: „Това, което ни показа, беше изключително. Въпреки че не можах да направя никакви снимки, намирам музиката и атмосферата за забележителни.” Той ме помоли да го науча на упражненията, така че го поканих да се присъедини към нас по време на седмичните ни упражнения.

Няколко от колегите ми споделиха, че имат много енергия и жизненост, когато работят върху възложените им задачи, и че могат да се върнат обратно на работа отпочинали, след като са правили упражненията.

Всяка мисъл е от значение

За съжаление групата за ежеседмични упражнения спря да се събира. Малко преди пътуването ми за САЩ през 2017 г. имах лош ден и нямах желание да показвам каквото и да било на другите или да говоря. Помислих си: „Може би днес няма да се появи никой. Все пак ще направя упражненията, дори ако съм сам.” Никой не се появи.

След известно време една от колежките ми ме помоли да ѝ покажа упражненията. Това се превърна във втората възможност да покажа упражненията на другите и да разясня фактите за Дафа.

Както и преди, чрез имейл изпратих на заинтересованите интернет линка за упражненията и казах, че е важно човек да усъвършенства съзнанието си. Всички изглеждаха доста заинтересовани, но аз обърках нещата. Помислих си: „Не мога да говоря на високо ниво или те може да не ме разберат, да се объркат или дори да се поддадат на пропагандата на Комунистическата партия.” За нещастие тази група също спря да се събира.

Когато погледнах навътре видях, че отново съм развил страх да не изгубя репутацията си, което е отворило вратичка. Трябваше да поддържам състрадателни мисли и да мисля само за нуждите на моите колеги.

Наскоро с една колежка имахме хубав разговор за самоусъвършенстването. Тя знаеше, че аз практикувам Фалун Гонг и по тази причина се свърза с мен. Тя беше силно заинтересована, така че и дадох интернет линка към книгата на Фалун Гонг, „Джуан Фалун”. Също така ѝ предложих да я науча на упражненията.

Отново разпознах една мисъл, която се разви заради моята привързаност, че тя може да не го разбере. Този път хванах тази мисъл и се коригирах. Помислих си, че тя ще го разбере, ако е предопределена да го разбере. Също така ѝ казах, че може да се обърне към мен по всяко време, ако има някакви въпроси или ако не разбира напълно нещо. Казах ѝ, че този вид азиатска култура често изглежда чужда за хората от западния свят и не може да бъде разбрана лесно. Тя отговори, че е запозната с китайската медицина и затова вече е развила цялостно разбиране.

Проведохме телефонен разговор в деня, когато подготвях това есе за споделяне на опит. Тя беше много доволна и ми каза, че е проверила страницата на Фалун Гонг. Също така е правила упражненията у дома. Уговорихме се да правим упражненията и аз се свързах и с няколко човека, които в миналото посещаваха часовете за упражнения.

Надявам се, че ще има повече възможности за съзнателните същества. Този път ще се справя по-добре, защото научих, че мислите ми могат да бъдат много силни, и защото вече мога да различа кои мисли не са мои.

Успешен в представянето на истината за Дафа

Учителят казва:

„Казали сме, че доброто или злото идват от спонтанната мисъл на човек и мисълта в този момент може да доведе до различни последици.” (Лекция Четвърта, „Джуан Фалун”)

По време на мероприятие за вътрешно промотиране една моя колежка се приближи до мен. Колегите ми бяха решили да печатат плакати, с които да промотират компанията. Тя ми каза, че са си мислили за мен.

Те мислеха да направят снимки на отделни служители и снимката на един човек щеше да бъде сложена на плакат. Тези плакати щяха да бъдат окачени в цялата страна във всички офиси на компанията. Първата ми мисъл беше, че това щеше да е чудесно за Фа-коригирането. Помислих си, че това щеше да бъде добра подредба и се съгласих без колебание. Снимките обаче не бяха подходящи за това, което се надявах, че ще постигнат.

Надявах се, че те ще ми направят снимка, докато медитирам в лотосовата позиция. По този начин такава снимка щеше да бъде окачена във всички офиси на компанията. Хората щяха да запомнят тази снимка и когато се обърнеха към мен, можех да я използвам като отправна точка за разясняване на истината.

На следващия ден се обърнах към една колежка, която отговаряше за изработката на плакатите. Тя каза: „Не правиш ли медитация? Искаш ли да използвам такава снимка?” И така те използваха моя снимка в лотусовата позиция, на която бях облечен с Дафа облекло, във всички офиси на компанията.

След поставянето на плакатите една старша изпълнителна директорка се обърна към мен и ме попита за Фалун Гонг. Аз ѝ представих Фалун Гонг, разказах ѝ за самоусъвършенстването и ѝ дадох брошура от уебсайта „Минхуей”.

Още веднъж ми се доказа, че държанието ми утвърждава Фа. Вярвам, че ако в ежедневието си мога да покажа добротата на Фалун Гонг, хората ще могат да разберат в сърцата си за какво се отнася той.

В същото време разбрах, че ако поддържам искрено и състрадателно желание, всичко ще дойде по естествен път. Учителят Ли (основателят) винаги е там, за да ни помага и да ни дава нужната мъдрост за нашите дейности.

Конфликт с висшестоящи

Разбира се, на работа има много конфликти. Най-полезните конфликти са онези, при които въпреки че отсрещната страна е силно заредена емоционално, аз оставам спокоен. Сърцето ми може малко да се развълнува в началото, а може и изобщо да не трепне. По този начин мога да отвърна обективно и коректно. Дори ако отсрещната страна е неотзивчива, но аз все пак остана спокоен, ще дойде момент, в който този човек ще се успокои. Това още веднъж показва, че самоусъвършенстването в Дафа може да има пряк положителен ефект върху другите хора.

Учителят казва:

„По време на процеса на преобразуване на карма, за да се контролирате – противно на обикновените хора, които биха объркали нещата – трябва винаги да поддържате доброжелателно сърце и добронамерено съзнание. Ако неочаквано се сблъскате с проблем, ще сте способни да се справите с него както трябва. Когато винаги поддържате доброжелателно и състрадателно сърце, ако внезапно възникне някакъв проблем, ще имате време и пространство да смекчите конфронтацията и да помислите.” (Лекция Четвърта, „Джуан Фалун”)

Както и да е, моята реакция невинаги е спокойна и напоследък това се случва по-често. Въпреки че оставам спокоен и мога да се контролирам на повърхността, се оплаквам и негодувам в сърцето си.

Безспорно знам, че когато се изправям пред конфликти, трябва да повиша култивационното си ниво. Обаче забелязах, че напоследък ми липсва способността да подобря сърцето си. Борбеният ми дух иска да се бори срещу несправедливостта и нещастието. И все пак знам, че трябва да приемам нещата леко и да съм благодарен. Може би този въпрос очаква да достигне връхната си точка, за да може да бъде разрешен.

Все още има много неща, с които бих могъл да се справям по-добре на работа. В частност трябва да имам по-добро отношение, що се отнася до началничката ми и също така трябва да се отнасям към нея с повече състрадание.

Преди да завърша, бих искал да споделя нещо, което е казал Учителят:

„Неотклонно се усъвършенствайте в Дафа, с воля непоклатима.
Повишаването на нивата е основното.
В лицето на изпитания истинската същност на човек е раз¬крита,
Постигнете Съвършенство, ставайки Буда, Дао или Бог.”

(Истинската природа разкрита, „Есенции за усърден напредък том 2”)

(Представено на германската Фа-конференция през 2019 г.)

Линк към статията на немски език:

http://de.minghui.org/html/articles/2019/1/17/137232.html

Линк към статията на английски език:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/23/174736.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.