Покана за подаване на предложения за отбелязване на Световния ден на Фалун Дафа 2019

Minghui.org

Във връзка с предстоящия 20-и Световен ден на Фалун Дафа, редакционният съвет на Минхуей отправя покана към Дафа практикуващите от цял свят за подаване на статии и произведения на изкуството като музика, живопис и калиграфия. Целта е да разкрием забележителността на Дафа практикуващите, които се самоусъвършенстват, направлявани от Истинност-Доброта-Търпение, да свидетелстваме за състрадателната жертва, направена от Учителя Ли Хонгджъ за Дафа практикуващите и хората по света, както и да утвърждаваме чистотата и безкористността на Фалун Дафа.

Подадените предложения ще бъдат приемани до 13 април.

Аудиторията, която се адресира са хората от всички сфери на живота, включително тези, които знаят малко за Фалун Дафа или поддържат погрешно разбиране за Фалун Дафа поради пропагандата на Kитайската комунистическа партия. Следователно формулировката, структурата на изреченията, логиката, коментарите и илюстрациите в материалите трябва да бъдат насочени към тази публика и да могат лесно да се проследяват, разбират и възприемат. Художествените творби е необходимо да формулират ясна тема и да бъдат създадени с традиционни техники.

Темите на подадените предложения могат да включват истории за самоусъвършенстването, особено тези, които раказват за практикуващи, които подобряват съзнанието и тялото си и повишават своите морални стандарти; истории за Дафа практикуващите, които се придържат към убежденията си, остават оптимистични и продължават насред продължаващото преследване да разясняват истината на хората, които не практикуват, както и истории за хора от всички сфери на живота, които са разбрали истината и подкрепят Дафа практикуващите.

В днешното общество, особено в континентален Китай под контрола на Китайската комунистическа партия, корумпираните чиновници, западащите морални стандарти и замърсяването на околната среда са често срещани. Умът и телата на хората са замърсени и те са неспокойни, но търсят надежда. Като самоусъвършенстващи се, които сме се облагодетелствали от Фалун Дафа, наша отговорност е да споделяме чудесата на Дафа с хората, така че те да могат да разберат истината, да се освободят от лъжите на ККП и да бъдат благословени от Истинност-Доброта-Търпение.

“Човешкото общество е едно голямо място за самоусъвършенстване.” (“Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2007 г.”, Преподаване на Фа в различни региони том VIII, http://bg.falundafa.org/books/pdf/jiangfa8.pdf ) Дафа практикуващите подобряваме нашия Шиншин в нашите ежедневие и работа и следваме ученията на Дафа да гледаме навътре в себе си и да подобряваме нашите морални стандарти, когато се срещаме с конфликти и дилеми. Всичко, което правим, е стълба, която ни води към „постигане на праведно просветление на себеотрицание и алтруизъм.” („Без пропуск в Буда-природата”, Есенции за усърден напредък, http://bg.falundafa.org/books/pdf/jjyz-bg.pdf)

Тези, които са разбрали истината, знаят, че Фалун Дафа е от полза за всеки човек и за обществото като цяло. Самоусъвършенстването във Фалун Дафа не само помага на самоусъвършенстващите се да подобрят моралните стандарти и да останат здрави, но и облагодетелства обществото. В нормалното общество свободата на словото и свободата на вярата са защитени от закона и са съблюдавани.

В континентален Китай практикуващите Дафа никога не са реагирали на преследването на ККП с омраза или насилие. Вместо това, те любезно и мирно разясняват истината на извършителите на репресиите и им помагат да разсеят лъжите и омразата.

През последните двадесет години ККП създава сурова среда, изпълнена с дискриминации, лъжи и клевети. Сред хаотичния и материален свят с намаляващ морал, ние продължаваме да следваме Истинност-Доброта-Търпение, за да останем здрави и да подобрим моралните стандарти; разпространяваме енергията на Истинност-Доброта-Търпение сред хората около нас.

Нашите преживявания са обикновени, но изпълнени с чудеса, трудни, но изпълнени с зебележителност. Безбройните капки вода съставляват могъщия океан, краткотрайното днес помага за изграждането на дългосрочното бъдеще.

Нека вземем писалка, за да запишем личните си преживявания и да запишем истинската история, която да е съхранена за хората на бъдещето.

Всеки практикуващ, който искрено се е самоусъвършенствал във Фалун Дафа, има свой собствен опит в облагодетелстването от самоусъвършенстването. Тези преживявания, без значение колко тривиални мислим че са, свидетелстват за процеса на издигане на живота и могат да спомогнат да се утвърдят чистотата и безкористността на Дафа и да представляват свидетества за добротата на Истинност-Доброта-Търпение.

Надяваме се, че повече практикуващи ще напишат и споделят личния си опит, за да помогнат на хората да оценят това, което Фалун Дафа защитава и какъв живот живеят Дафа практикуващите чрез самоусъвършенстване с напътствието на Истинност-Доброта-Търпение. Когато разберат, че Фалун Дафа е добро - един прост, но критично значим факт, който засяга настоящото и бъдещото благосъстояние на всички - хората ще имат път към светло бъдеще.

Надяваме се, че всички ученици на Дафа ще участват с ентусиазъм и ще изпратят своите предложения възможно най-скоро. Моля, ценете тази скъпоценна възможност да разясните истината пред обществото.

Авторите живеещи извън Китай, е необходимо ясно да посочат своето име, професия, местоживеене, имейл адрес включително да упоменат размера и медията/използваните средства и среда/ на своята работа - предложение. За автори в Китай, моля, посочете псевдоним, пол, възраст и професия.

Моля, изпратете вашите писма по електронната поща на адрес: fahui@minghui.org и посочете в темата на електронната поща „World Falun Dafa Day Submission” (Подаване на предложения за Световния ден на Фалун Дафа)
Краен срок за подаване: 13 април 2019 г.

Редакционната колегия на Minghui
5 март, 2019


Линк към статията на английски език: http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.