Дафа промени мирогледа ми

Minghui.org

Аз съм учител по английски език в Китай и започнах да практикувам Фалун Дафа около Нова година през 2015 г. Животът ми се възроди, след като започнах своето самоусъвършенстване.

Ставайки свидетел на силата на Фалун Дафа

Счупих една стъклена бутилка, докато си вземах душ. За нещастие стъпих върху нея. Едно парче стъкло се заби в петата на единия ми крак и бликна кръв. Запазих спокойствие, но в сърцето си крещях: „Учителю, моля те, спаси ме!” В резултат на това дори не изпитах никаква болка. Спокойно изчистих банята, открих че раната не беше особено дълбока и че парче счупено стъкло беше изпаднало. Всичко, което използвах, беше хартиена кърпа, за да притискам раната и след това продължих да правя това, което трябваше да правя. След два часа реших да изчистя кървавите петна от крака си, като го промия с гореща вода. Раната вече я нямаше.

Когато разяснявах истината относно Дафа и преследването на майка ми, отново изпитах силата на Дафа. Тъй като майка ми страдаше от световъртеж започнах да ѝ разказвам за Дафа, като ѝ разказах как е бил излекуван световъртежът на други хора. След това постепенно смених темата с тази за инцидента със самозапалването на площада Тиенанмън; че Дзян Дзъмин, бившият ръководител на комунистическия режим преследва Дафа поради завист; и как съм се облагодетелствал от самоусъвършенстването. Майка ми слушаше без да каже нито дума. Никога не съм я виждал да постъпва по този начин.

След това тя напусна Комунистическата младежка лига, към която се беше присъединила на младини, и се съгласи да научи Фалун Дафа. Тя каза, че има сериозен проблем с дясното си рамо и че едва може да вдига дясната си ръка. Лекарят я посъветва да бъде хоспитализирана за лечение. Когато правеше упражненията за втори път ръката и си беше добре и тя вече не чувстваше болка.

Нов мироглед

В началото на моето самоусъвършенстване привързаността ми към личния интерес беше изключително силна. Докато правех седящото упражнение си мислех за това колко голяма заплата мога да получа, как да увелича до възможно най-голяма степен личния си интерес и т.н. Сега приемам въпроса за доходите много леко и не се чувствам наранен, когато понеса загуба на личните си интереси.

Завърших колеж неотдавна и ми беше предложена работа като учител. Младите хора имат склонността да са загрижени за доходите си. Ако човек изгуби малко, сърцето му ще се чувства силно разбалансирано. Почти не обръщам внимание колко е голяма заплатата ми, защото вярвам в ученията на Учителя: „Ако нещо е ваше, няма да го загубите. Ако нещо не е ваше, няма да го имате дори ако се борите за него.” (Лекция седма, ”Джуан Фалун”)

Понякога без да искам казвам нещо, което изненадва колегите ми. Веднъж няколко учители обсъждаха политиката за гарантиране на заплатите на учителите. Те ме попитаха дали съм получил моята гарантирана учителска заплата. Отговорих им: „Не съм проверявал. Ще бъде добре, ако получа това, което би трябвало да получа.”

Фалун Дафа е това, което промени мирогледа ми. Дафа ме превърна от човек, който беше заслепен от алчност и който не можеше да понася загуби, до такъв, който не се интересува от личните загуби и печалби. Практикуващият следва принципите на „Истинност-Доброта-Търпение”, така че понякога ще понасям загуби, но мога да го преодолея. Вярвам, че не е важно, ако понеса загуба, а най-важното е да не нараня другите.

Насърчаване да разяснявам истината

Статии от съпрактикуващи, публикувани през 2017 г. по повод Фа-конференцията на уебсайта „Минхуей”, бяха наистина трогателни. Изслушах всички споделяния от конференцията и често ронех сълзи, докато слушах. Състраданието в сърцето ми ме кара да ценя хората около себе си, особено колегите си. Повечето от тях са млади хора на възраст около 25 години.

Учителят казва:

„От тогава това се случва всяка година и долу слизат Богове. По времето, когато започнах да преподавам Фа, тези Богове се спускаха долу като снежинки – ето колко многобройни бяха. Пресметнах колко годишни са сега от това, колко време е минало, откакто започнах да преподавам Фа – те трябва да са млади хора на възраст около 25 години, много от които наистина не са били спасени. Всички те са били Богове, които са слезли на Земята и са се разпръснали по всички краища на света.” (”Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк през 2016 г.”)

Една колежка се пошегува: „Родителите ми настояваха да имат второ дете и затова се родих аз. Не мислиш ли, че родителите ми са постъпили много мъдро?” Сърцето ми беше разтърсено и изведнъж почувствах, че този живот е много ценен. Вярвах, че това беше предопределено, и ѝ разясних истината за Дафа. Казах ѝ: „Телевизионните програми клеветят Фалун Дафа, а самозапалването на площада Тиенанмън е инсценировка. Фалун Дафа се е разпространил по целия свят.”

Тя ме изслуша без да каже нито дума. Тя надигна чашата си и я остави три пъти без да отпие нито глътка от нея. След като ѝ казах истината, излязохме от ресторанта. Попитах я дали бих могъл да ѝ помогна да напусне Китайската комунистическа партия (ККП) и нейните младежки организации. Тя помисли за секунда и след това се съгласи.

Докато слушах споделянията от Фа-конференцията на „Минхуей” изпитвах много силно състрадание и желанието ми да разкажа на хората за Дафа беше чисто. Разпознах леснотата на това да говоря за Дафа, когато съзнанието ми е чисто. Когато планирах да разкажа истината на една колежка, ѝ казах: „Телевизионните предавания очерниха Фалун Дафа.” Тя се съгласи с мен, че ККП не казва истината.

След това тя ме изслуша внимателно. На следващия ден дадох на тази колежка един диск, в който се разказваше в по-големи подробности за Дафа. Тя каза: „Как бих могла да ти се отплатя за такъв ценен подарък?” Все повече хора се пробуждат за добротата на Дафа.


Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.org


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.