Като координатор се отнасям към предизвикателствата със състрадание

Minghui.org

Поздрави, уважаеми Учителю и съпрактикуващи!

Изминаха почти две години откакто станах координатор на нашия регион. През това време преживях много инциденти, които ясно показаха моите привързаности и некомпетентности. Много неща, които не бях открил по-рано, най-накрая излязоха на дневна светлина. Със състрадателната подкрепа на съпрактикуващите и гледане навътре преодолях някои от трудностите.

Поддържайки състрадателно отношение към практикуващите

Учителят Ли Хонгджъ казва:

„ Често казвам, че ако човек желае единствено благополучието на останалите и това е без ни най-малка лична подбуда и лично разбиране, това, което казва, ще трогне слушателя до сълзи. Аз не само ви преподадох Дафа, но също така ви оставих своето държание. Докато работите, интонацията на гласа ви, вашата добросърдечност и аргументацията ви могат да променят сърцето на човек, докато командите никога не биха могли да го направят! Ако другите не са убедени дълбоко в себе си, а само повърхностно се съгласяват, те все още ще действат съгласно собствените си намерения, когато никой не е около тях, за да ги види.” („С ясно съзнание”, „Есенции за усърден напредък”)

Често обсъждам Фа на Учителя с други практикуващи и често осъзнавам, че не съм постигнал изискваното култивационно състояние. В момент, когато се намирах под стрес, работейки по проект и когато нещо трябваше да бъде свършено бързо, думите ми вече не бяха като на самоусъвършенстващ се. Това веднага се отразяваше в реакцията на моя партньор, който или отказваше предложението ми, или го критикуваше, или отказваше да участва. Тази ситуация ме научи да бъда по-внимателен с думите и мислите си.

Когато поддържам спокойно съзнание обаче, всичко се разрешава много лесно. Това прозрение подсили увереността ми във Фа, Учителя и моите съпрактикуващи. Разбрах, че като координатор трябва да остана непредубеден що се отнася до практикуващите и да ги подкрепям във всякакви ситуации.

Приемайки несправедлива критика и въздържайки се

Аз несъмнено съм интроверт и предпочитам да остана на заден план. След като приех задачата на координатор изведнъж бях избутан напред и трябваше да говоря пред много практикуващи и да ръководя. Също така трябваше да се справям със задачи, с които не съм запознат. Чувствах се така, сякаш стоях в стъклена кутия и всички ме наблюдаваха, за да видят дали съм се справил достатъчно добре. Скоро осъзнах, че това бяха личните ми страхове и те се надигаха от привързаността към репутацията ми и към това да не бъда критикуван. И все пак можех да приема доста добре състрадателните намеци от практикуващите. Обаче винаги когато се сблъсквах с критика, която ме караше да се чувствам така, сякаш към мен са се отнесли нечестно, и когато не бях наистина свързан със съответната ситуация, сърцето ми ставаше неспокойно.

Въпреки всичко, това ми помогна да запомня какво е казал Учителят:

„ Учениците ще мерят всяка постъпка на един асистиращ според Дафа и това дали тя е добра, или не, може да бъде ясно разграничено. Веднъж появи ли се във вас намерението да се величаете, учениците ще сметнат, че имате шиншин проблем. Ето защо само когато сте скромни, можете да свършите нещата добре. Репутацията ви се гради на основата на добро разбиране на Фа. Как може един самоусъвършенстващ се да не допуска грешки?” (”Как да се асистира”, „Есенции за усърден напредък”)

Всъщност всичко е много лесно, но аз винаги падам в един и същ капан. Винаги, когато се изправя пред определена ситуация, отстъпвам назад и се вглеждам навътре. Като правех това открих, че гордостта ми беше наранена и че се придържах към някои установени представи. Как бих могъл да очаквам, че друг практикуващ ще действа точно както желаех? Когато продължих да гледам навътре, открих привързаността си към комфорта и ината си. Колкото по-загрижен ставах за това, че някой се отнася към мен сурово, толкова по-зле се чувствах. Тези ситуации ми докарваха безсънни нощи.

Учителят продължава да ни напомня да гледаме навътре винаги, когато сме изправени пред разногласия. Открих че именно тези дълбоко скрити привързаности биваха отразени, като гнева и невъздържанието. Не бих могъл да открия моите привързаности без тези инциденти.

Затова често рецитирам Фа, което ми помогна да се дистанцирам от късогледството си и ми помогна да разглеждам инцидентите от по-широка перспектива. Тогава сърцето ми се успокоява и мога да се отпусна. Мога да прощавам и да изоставя негодуванието. Това са постоянни препятствия, с които трябва да се справям. Знам, че когато преодолея тези препятствия, моят шиншин се подобрява и се чувствам облекчен.

Учителят казва:

„ Търпението е ключът към подобряването на шиншин на човека. Да се изтърпи с гняв, недоволство или сълзи е търпението на обикновения човек, който е привързан към своите грижи. Да се изтърпи напълно без никакъв гняв и недоволство е търпението на самоусъвършенстващия се.” (”Какво е Жен (търпение)?”, „Есенции за усърден напредък”)

Намек: Да бъда модел за подражание

Докато правехме упражненията като група, един практикуващ любезно посочи, че тъй като бях координатор, трябваше да правя упражненията правилно, тъй като бях приеман като модел за подражание. Осъзнах, че трябваше да давам личен пример и така да се наблюдавам изкъсо. Дори когато изучавах Фа, стоях колкото мога по-дълго в лотосовата позиция. Забелязах, че други практикуващи също седят в лотосовата позиция и се отнасят към „Джуан Фалун” с по-голямо уважение. Те не го правеха по този начин в миналото. Няма нужда от обяснения, тъй като даването на пример с делата си е достатъчно. Вярваме в Учителя, Фа и нашите съпрактикуващи.

Когато планирахме голямо мероприятие, не можахме да се свържем с една практикуваща. Опитах се да я открия по телефона, но не успях. Непременно трябваше да получа информация за това как напредва проекта. Когато по-късно се свързах с нея, тя твърдеше, че просто се е нуждаела от почивка преди да продължи с проекта. Осъзнах, че трябва да съм търпелив. В този момент увереността ми в тази практикуваща се разклати, но осъзнах, че такива мисли не бяха от полза за нито един проект. Когато се сблъскам с проблеми в проекти, се опитвам да ги разреша колкото е възможно по-скоро с отговорното лице. Искам да съм сигурен, че няма недоразумения.

За известно време не можех да се съсредоточа върху изучаването на Фа. Затова започнах да запаметявам Фа. Това ми помогна да получа повече прозрения, по-дълбоко разбиране на Фа и ми позволи да достигна нови нива.

Надявам се, че моето споделяне на опит ще насърчи други практикуващи да напишат есета за техните преживявания в самоусъвършенстването. Това ще облагодетелства практикуващите, ще им помогне да получат по-добро разбиране и да елиминират привързаности.

(Представено на Германската Фа-конференция през 2019 г.)

Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.