Как ми беше напомнено, че трябва напълно да отречем всяка намеса

Minghui.org

Един ден около обяд започна да ме боли коремът и скоро болката се превърна в агония. До вечерта семейството ми ме заведе в болницата. Чувствах се така, сякаш главното ми съзнание беше отделено от тялото ми и не можех да чуя аудио записите с лекциите на Учителя, които съпругата ми пускаше, за да ме окуражи. Дори не можех да спомня нито една от лекциите, които бях запаметил и знаех толкова добре.

Съпругата ми ми напомни да повтарям: „Фалун Дафа е добро. Истинност-Доброта-Търпение е добро.” Бях в състояние да го повторя само след като го кажеше тя, и след това веднага забравях думите.

След известно време изглеждаше, че халюцинирах: видях мои съпрактикуващи и членове на моето семейство да носят мъж, увит в бял плащ, върху парче дърво. Всички бяха облечени в траурни дрехи. Увитият мъж бях аз.

Веднага щом видях тези фалшиви образи, строго казах: „Аз съм Фалун Дафа практикуващ и моят живот е уреден от Учителя. Тези образи са измислени и нямат нищо общо с мен.”

Другите практикуващи изпратиха праведни мисли, за да ме подсилят. С помощта на Учителя бях изписан от болницата.

Три дни след като се върнах у дома, точно когато се приготвях да изпратя праведни мисли, чух груб глас, който казваше с грозен тон: „Кой контролира телата на практикуващите?”

Аз строго му отвърнах: „Не ви признавам! Учителят се грижи за всички Фалун Дафа практикуващи. Всеки, който ни се намеси, извършва престъпление. Сега ще те елиминирам чрез изпращане на праведни мисли.”

Когато седнах да изпратя праведни мисли в полунощ пет дни по-късно, в главата ми внезапно влезе една мисъл: „Учителят се грижи за теб въз основа на принципите на Фа.” Знаех, че отново беше тази намеса.

Веднага казах: „След като изпратя праведни мисли, ще обясня как самоусъвършенстването на Дафа практикуващите се основава на принципите на Фа.” Можех да усетя как Учителят ме подсилваше.

След като завърших изпращането на праведни мисли, започнах да говоря с намесващото се същество. Казах: „Има фундаментална разлика между Дафа практикуващите и усъвършенстващите се от миналото; ние, Фалун Дафа практикуващите, принадлежим на Дафа и затова не сме обикновени усъвършенстващи се.
Тъй като принадлежим на Дафа, нашата цел не е само да постигнем съвършенство. Вместо това ние сме се нагърбили с огромни исторически отговорности и мисии. Ние следваме Учителя, за да утвърдим Фа и да спасим съзнателните същества по време на периода на Фа-коригирането.
Второ, начинът, по който се самоусъвършенстваме, е различен от другите пътища за самоусъвършенстване в историята. Ние се самоусъвършенстваме, като гледаме навътре, като идентифицираме пропуските си и като изучаваме и се асимилираме с Фа.
На никого не е позволено да се намесва в самоусъвършенстването на Дафа практикуващите. Всяка намеса не се признава от Учителя или от нас, практикуващите.
Трето, космосът бива коригиран от Фа и всички животи ще бъдат позиционирани наново. Ако искаш да бъдеш спасен, не трябва да участваш в преследването на Фалун Дафа или практикуващите и трябва да разбереш, че Фалун Дафа е добър.”

Предупредих намесващото се същество: „Ако се намесваш или умишлено причиняваш трудности за Фалун Дафа практикуващите, извършваш престъпление, защото се намесваш в нашето утвърждаване на Фа и спасяване на съзнателни същества. Дори и да не те елиминирам, Фа на космоса ще те елиминира.”

Когато изпратих праведни мисли на следващата сутрин в шест часа сутринта, повторих всичко, което бях казал предишната вечер. Почувствах се изморен и си легнах. Заспах и сънувах ясен сън: стоях на просторна улица, където се пресичаха четири пътя.

Една кола караше нагоре. В този момент мускулест мъж на около четиридесет години тръгна към колата. Той махна с ръка, за да спре колата, след което се строполи пред нея. Главата му попадна под гумите. Изведнъж чух силен звук, а после още един. Помислих си, че е бил премазан.

Колата се отдалечи, сякаш нищо не се беше случило. Отидох да погледна мъжа. На мястото, където беше мъжът, имаше само локва черна вода. Когато се събудих, разбрах, че Учителят ми даде знак, че отрицателното същество е било елиминирано.

След това, когато се замислих за случката, осъзнах, че това намесващо се същество искаше да бъде признато. То искаше да бъде признато от своите жертви, че ги преследва. Освен това искаше признание и от други Дафа ученици.

Ако не бях заявил със силни праведни мисли, че не принадлежа на Трите Сфери и че нямам нищо общо със стария космос или старите божества, то щеше да има извинение да ме преследва.

Тогава щях да го призная и то щеше да има оправдание да ме преследва или дори да отнеме живота ми!

Ако по време на премеждие практикуващият отхвърли намесата и постави живота си в ръцете на Учителя, премеждието ще бъде елиминирано от Дафа и Учителя. Това е така, защото той избира Дафа и Учителя.


Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.orgl

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.