„Минхуей“ стартира нов уебсайт: Смъртни случаи в резултат на преследването на Фалун Гонг практикуващи

Minghui.org

„Minghui.org” стартира на 25 юни 1999 г. Учителят Ли изнесе лекцията „Преподаване на Фа на Конференцията в Средния Запад на САЩ” в Чикаго на 26 юни 1999 г. Китайският комунистически режим започна своето национално преследване на Фалун Гонг на 20 юли 1999 г.

В този исторически момент Редакционният съвет на „Минхуей” стартира нов уебсайт „Смъртни случаи в резултат на преследването на Фалун Гонг практикуващи”. Списъкът на Фалун Гонг практикуващите, за които е потвърдено, че са починали в резултат на преследването, е публикуван на новия уебсайт, който ще се актуализира редовно. Новият уебсайт ще помогне на всички да разберат и разпространят фактите за преследването.

В допълнение към новосъздадените „Смъртни случаи в резултат на преследването” и вече актуализираното „Радио Минхуей”, Редакционният съвет на „Минхуей” работи и за реорганизирането, изграждането или актуализирането на други съществуващи уеб страници, включително „Библиотека Минхуей”, „Списък на извършителите”, „Случаи на преследване”, Периодични издания на „Минхуей” и „200 000 души даващи под съд Дзян Дзъмин”. Ние молим практикуващите да обърнат внимание и да подкрепят нашите усилия.

Списък на практикуващите убити
в резултат на преследването


Снимки на починали практикуващи


За да научите подробности за новия уебсайт, моля, посетете:
https://library.minghui.org//DeathCase/DeathDate/

Линк към оригиналната статия:
Minghui.org Launches New Website “Cases of Persecution Deaths of Falun Gong Practitioners”

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.