„Minghui.org” създава издателски център и публикува доклад за правата на човека на английски език

Minghui.org

За да даде възможност на повече хора да научат и да придобият по-задълбочено разбиране за Фалун Гонг (известен също като Фалун Дафа), редакционният съвет на „Минхуей” стартира новия издателски център „Минхуей”, организация с нестопанска цел, чиято мисия е да произвежда печатни и електронни книги, списания, статии и мултимедийно съдържание, както и да взема участие в съответни събития.

Тези публикации ще бъдат съсредоточени върху: 1)ползите от практикуването на Фалун Дафа, включително подобрения във физическото здраве и духовното благосъстояние; 2) разкази от първа ръка за преследването на Фалун Гонг от комунистическия режим в Китай; 3) и елементи от традиционната култура, благоприятстващи личностното израстване.


Екранна снимка на уебсайта
Издателският уебсайт на „Минхуей” (https://www.mhpublishing.org/)

”Минхуей” публикува английско издание на доклада за правата на човека за 20–ата годишнина

Издателският център на „Минхуей” изготви английското издание на доклада за правата на човека „Минхуей”, който изчерпателно обхваща преследването от страна на Китайската комунистическа партия и това, че Фалун Гонг практикуващите устояват, за да поддържат вярата си. Докладът се основава на данни и разкази от първа ръка, събрани от „Мinghui.org” през последните две десетилетия.

Английският доклад е организиран в шест части:

Част 1: Доклад за преследването (характеристики, методи, суровост и нарушения на човешките права)
Част 2: Текущо състояние на Фалун Гонг
Част 3: Основни извършители на преследването
Част 4: 250 000 съдебни дела заведени срещу Дзян Дзъмин
Част 5: Противодействие на кампанията на ККП за дезинформация
Част 6: Събирането на органи: Невиждано престъпление

Надяваме се, че този доклад ще помогне на повече хора да разберат преследването и нарушенията на човешките права, извършени срещу Фалун Гонг от китайския комунистичеси режим.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/19/178497.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.