Разрешавайте въпросите в самоусъвършенстването чрез култивация, а фирмените проблеми чрез фирмата

Minghui.org

Учителят Ли Хонгджъ ни учи, че самоусъвършенстването във Фалун Дафа се състои единствено в усъвършенстването на шиншин и състрадание, и че ние вървим по „велик път без форма” („Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сингапур, 1998 г.”). Учителят също така казва: „нямаме материална форма на организация, нито съхраняваме пари или имущество.” („Преподаване на Фа на конференцията за асистенти в Чанчун, 1998 г.”)

Ученията на Учителя са отворили най-удобния начин за самоусъвършенстващите се в съвременното общество, като парите и имуществото са напълно отделени от Фалун Дафа, но без самоусъвършенстващите се да трябва да се превръщат в монаси или да отиват в планините. Цялото общество е наша култивационна среда. Следваме Фа принципите на Истинност-Доброта-Търпение, за да усъвършенстваме съзнанието и тялото си. Насърчаваме се взаимно да „се сравняваме в изучаването и в самоусъвършенстването”. (””, „Хон Ин, том 1”) и да повишаваме сферите си.

Въпреки това, след като Китайската комунистическа партия започна всеобхватното преследване на Фалун Гонг през 1999 г., Дафа учениците и практикуващите стартираха много проекти и компании, за да се противопоставят на преследването и да разясняват истината. Тези материални проекти и компании включват пари и имущество, както и длъжности и разпределение на отговорностите; по този начин те са се превърнали в мерило за много хора. Имаме хора, които допринасят самоотвержено, но също и такива, които търсят слава и печалба. Някои се посвещават на спасяването на съзнателни същества, докато други наблюдават от кулоарите и правят коментари и дават оценки. Докато някои продължават да преодоляват препятствията и да продължават напред, също имаме и тези, които биват носени на гърбовете на другите и търсят само удовлетворение. Някои непрекъснато се самоусъвършенстват и премахват човешки представи и привързаности и по този начин са в състояние да разясняват истината по-солидно; някои са били възпрепятствани от различни навици и представи, развити в обществото на обикновените хора и за съжаление са оказали отрицателно въздействие върху Дафа и проекти на различни нива. Има прекалено много такива случаи, за да бъдат изброени.

Последните конфликти, които възникнаха в „Епок Таймс” и други проекти, не са случайни. Това е едно и също както в Китай, така и извън него. Докато човек е в обикновеното общество, различните слоеве на обществото имат свои социални конфликти, работните среди имат работни конфликти, а семейните среди имат семейни конфликти, с които човек трябва да се сблъска. Когато възникне конфликт, за практикуващия, който вижда или чува въвлечените хора и събития, това е възможност да се самоусъвършенства по-солидно и да се издигне. Дафа учениците, които изучават Фа добре и истински се самоусъвършенстват, дълбоко знаят какво е да си Дафа ученик: това не е самопровъзгласена титла; по-скоро тя се постига чрез солидно самоусъвършенстване във Фа и чрез страдание, поемане на отговорност и каляване на сърцето по пътя към безкористността, изисквана от новия космос. Вярваме, че в условията на конфликт Дафа учениците, които се самоусъвършенстват истински, ще изследват себе си и ще погледнат навътре за пропуски, за да постигнат по-голямо положително въздействие.

Надяваме се, че докато напредва както в проектите, така и в компаниите на Дафа практикуващите, човек повече няма да оказва натиск или да съди другите въз основа на едностранни възгледи и чрез „предаване” на това как Учителят признава някого, докато избягва отговорността за главните последствия. Надяваме се всеки да основава действията си на безкористни, състрадателни мисли, да не бъде привързан към собствените си представи, да разрешава проблемите, които възникват в самоусъвършенстването чрез самоусъвършенстване и да разрешава фирмените проблеми чрез фирмата.

Редакционен съвет на „Минхуей”
10 август 2019 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/10/178832.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.