Разлагайки преследването с праведни мисли

Minghui.org

Уебсайтът „Минхуей” публикува няколко есета за споделяне на опит в самоусъвършенстването, свързани с поддържането на праведни мисли и действия в ареста. Искам да споделя моите разбирания от различна гледна точка.

Неволно търсейки преследването

През дългите години по пътя на моето самоусъвършенстване осъзнах, че в критични моменти степента на успеха, който практикуващият постига, зависи от неговото състояние в самоусъвършенстването.

Някои практикуващи са могли да накарат преследвачите им да замръзнат на място с праведни мисли и спокойно да си тръгнат. Други са могли да накарат преследвачите си да се сблъскат с незабавно кармично възмездие, карайки ги да избягат бързо. Някои други са успели да разложат преследването чрез разясняване на истината. Но има някои, които са се противопоставили на преследването и по този начин са били арестувани.

Някои практикуващи са били измъчвани, някои са получавали сурови присъди, а някои са били изправени пред най-жестоките форми на преследване и са починали.

Някои практикуващи са били освободени от затвора поради гладна стачка или защото са викали „Фалун Дафа е добър!”. И все пак други, които са използвали същите методи, са се сблъскали с по-сурово преследване.

Дафа практикуващите имат много различни състояния, а съществуват и много сложни фактори. Десет хиляди практикуващи могат да имат десет хиляди различни пътя на самоусъвършенстване. Самоусъвършенстването няма фиксиран модел и не съществуват модели за подражание.

Учителят казва:

„И това важи дори още повече за Дафа практикуващите в континентален Китай. За тях, насред ужасно суровото преследване, всяка една мисъл и идея са критични. Дали сте се справили добре, или не; дали сте били податливи на преследването, или не; дали сте се справили с нещата правилно и до каква степен сте били преследвани – всичко това е директно свързано с начина, по който сте извървели пътя си и по който сте разсъждавали за нещата.” („Какво е Дафа ученик, 2011 г.”)

Ако някой чуе как друг практикуващ се е справил добре и си мисли: „Ако бях арестуван, щях да се държа като него.” Тази мисъл може да се превърне в оправдание за преследването от старите сили. Някой може да си помисли, че просто няма да сътрудничи, но въпреки това да бъде арестуван. Познавам един практикуващ, който каза: „Дори и да умра, няма да се трансформирам.” Този практикуващ впоследствие беше преследван до смърт.

Понякога една от мислите ни крие вратичка, позволяваща на преследването да се случи. По този начин трябва да намерим начини да му се противопоставим. В противен случай подобна мисъл е равносилна на това неволно да молим да бъдем преследвани. Защо не създадем мисъл, която отрича преследването? Въпросът „Какво бих направил, ако бъда преследван?” трябва да бъде премахнат напълно.

Всяка мисъл има връзка с крайния резултат

По време на периода на ТОРС през 2003 г. уебсайтът „Минхуей” публикува история, която все още не съм забравил след повече от десет години. Тази история разказва за един практикуващ, който пренасял информационни материали на Дафа и се натъкнал на контролно-пропусквателен пункт. Чантите на всички хора били претърсени и атмосферата била напрегната. Този практикуващ си помислил: „Ако ме разкрият, какво ще правя? Трябва да съм силен и да разясня истината за Дафа.” След това той имал различна мисъл: „Те нямат право да ме проверяват. Те нямат право да извършват престъпления срещу един Дафа практикуващ.” Благодарение на тази праведна мисъл, той не бил проверен, когато минал през контролно-пропусквателния пункт.

Практикуващият смятал, че следващия път щял да постъпи по същия начин. Той подобрил разбирането си и си помислил: „Защо трябва да позволявам на злото да ме инспектира? Злото няма право да изпитва Дафа практикуващите. Всъщност този зъл контролно-пропусквателен пункт не трябва да съществува.” Следващия път, когато практикуващият минал покрай това място, там нямало контролно-пропусквателен пункт. Праведните мисли на практикуващия били в съответствие с Фа и коригирали ситуацията. Чистата мисъл на практикуващия напълно отрекла преследването. Следователно, това до каква степен сме в състояние да отречем преследването, е свързано с всички наши мисли и действия.

Признаване

Преследването в Китай продължава. Всеки ден четем доклади за тормоз, арести и незаконни присъди. Няма ли преследването да спре, ако арестите можеха да бъдат избегнати?

Учителят никога не е признавал това преследване и не е аранжирал да бъдем изтезавани. Цялото преследване е било аранжирано от старите сили. Тъй като преследването съществува, Учителят го е използвал, за да помогне на практикуващите да се самоусъвършенстват. Учителят защитава практикуващите при всякакви обстоятелства, дори ако учениците му не са в състояние да отхвърлят аранжировките на старите сили, като например да бъдат арестувани и хвърлени в затвора. В тази среда трябва да помним, че преследването не е нещо, което трябва да изтърпим.

В началото на преследването много практикуващи чуха за следното пророчество: „Лишаването от свобода е неизбежно.” По онова време ние не бяхме наясно с принципите на Дафа и много практикуващи приеха тези думи до известна степен. По-късно разбрахме, че тази поговорка принадлежи на аранжировките на старите сили. Като Дафа практикуващи ние трябва да го отхвърлим. Безброй Дафа практикуващи са постигнали това чрез дългогодишна практика.

Практиката за самоусъвършенстване на Дафа практикуващите е различна от тези в миналото. Хората преследващи Богове, които са дошли да спасяват човешките същества, не са признати от Фа-коригирането на новия космос.

Причините за преследването на практикуващите са разнообразни и сложни. Разбрах, че една от основните причини е, че ние признаваме и сме съгласни с преследването.

Това съгласие има два аспекта. Първо, някои практикуващи са подписали договор със старите сили в предисторическа епоха, като са се съгласили да бъдат поставени в това състояние и в тази ситуация през този период. Ние трябва да отговаряме на принципите в тази сфера, като например да имаме някои силни човешки представи и привързаности аранжирани от старите сили, които не могат да бъдат лесно отстранени; за да премахне тези субстанции, човек трябва да бъде арестуван и затворен.

Второ, при гореспоменатите обстоятелства някои признаха, че всякакви видове преследване ще се случат и ние се опитахме да се справим добре. Човек е предположил, че преследването ще се случи, което означава, че го е поискал, така че това е било неволно и несъзнателно съгласие.

Учителят казва:

„В нашата Вселена има принцип: ако вие самите искате нещо, никой няма да се намеси. Докато го искате, никой няма да се меси.” („Лекция шеста”, „Джуан Фалун”)

„По отношение на това, което искате, както Фалун, така и моят фашън няма да се намесят – това е сигурно.” („Лекция шеста”, „Джуан Фалун”)

Активно отричайте и разлагайте преследването

Преследването продължава да се случва, въпреки че някои практикуващи са се опитали да отхвърлят аранжировките на старите сили. Така че защо се случва то?

След известно изучаване на Фа разбрах, че всеки един практикуващ може да каже, че трябва да отхвърли преследването, аранжирано от старите сили. И все пак той не е наясно, че неговите мисли и отричане не идват от дъното на сърцето му. Това е отричане на преследването на повърхността, но му позволява да се материализира, като всъщност мисли, че то е неизбежно.

Точно преди началото на преследването много от нас не мислеха, че някои от изпитанията в самоусъвършенстването ни изпитваха достатъчно. Под натиска на преследването много от нас не се вгледаха в себе си; вместо това ние бяхме доминирани от страха и търсенето на комфорт, като някои дори се оплакваха от Учителя.

Според мен трябва да използваме праведни мисли, за да разложим преследването, а такива праведни мисли имат два аспекта:

Първо, ние трябва да гарантираме, че всички наши мисли са в съответствие с Фа. Чрез солидно изучаване на Фа и самоусъвършенстване ние трябва да гледаме навътре, за да премахнем човешките представи и привързаности, да развием праведна вяра в Учителя, да вървим по пътя, аранжиран от Учителя и да отхвърлим всички други подредби за самоусъвършенстването ни. Трябва да можем да изоставим привързаността към живота и да не се страхуваме от смъртта. Когато сме изправени пред натиск, трябва да можем да мислим за Учителя и за това какво иска Учителят. Тогава ще можем да преодолеем всякакви зли мисли.

Учителят казва:

„Аз съм ученик на Ли Хонгджъ, не желая други подредби и не ги признавам“ – тогава те няма да посмеят да направят това. Така че всичко това може да бъде разрешено. Когато наистина можете да направите това, не само на думи, но и на дела, Учителят несъмнено ще ви защити.” („ Преподаване на Фа на Фестивала на фенерите, 2003 г.”)

Трябва да търсим нашите човешки представи и привързаности старателно, за да ги коригираме и компенсираме. Трябва да развием праведни мисли въз основа на Фа и да позволим на Учителя да прави изборите за нас. Това дали наистина постигаме праведни мисли или просто казваме думите на повърхността, ще доведе до различни резултати.

Второ, от гледна точка на спасяването на съзнателни същества, ние трябва активно да изпращаме праведни мисли, за да унищожим всички аранжировки, които не са част от плановете на Учителя, като не позволяваме на който и да било живот да извърши престъпления срещу Дафа и Дафа практикуващите.

Без значение как се чувстваме по отношение на личното си самоусъвършенстване, било то добре или зле, или дори ако смятаме, че сме извършили най-лошите неща, не трябва просто да оставяме нещата по този начин, като мислено оставяме други елементи да контролират съдбата ни. Независимо колко ужасно и срамно се чувстваме, трябва да оставим Учителя да вземе решението; в противен случай злото ще подсили чувствата ни на прекомерно самообвинение и ще увеличи чувството ни за вина. При такава силна вина може да не сме в състояние да продължим напред, причинявайки още по-големи загуби.

Всъщност, когато Дафа практикуващите са преследвани, всички замесени животи извършват престъпления. Независимо кои са били те в стария космос или дори ако имат високо мнение за себе си, ако се съгласят да преследват дори най-неквалифицираните Дафа практикуващи, тези извършители са обречени. Това е така, защото Дафа практикуващите принадлежат само на Учителя и никой друг живот няма право да се меси.

Трябва да осъзнаем, че фундаменталното отричане на преследването означава да спрем хората по света да извършват престъпления срещу Дафа и Дафа практикуващите. Това не е поради страх, избягване на трудности или загуба на светските комфорт и интереси. Ако можем истински да мислим от сърцата си, ние можем да бъдем подсилени от Учителя и да придобием по-силни праведни мисли.

Трябва също да се отървем от идеята, че можем да бъдем преследвани, защото не се справяме добре. Осъзнавайки пропуските си от миналото не бива да мислим за евентуално ново преследване. Трябва да се съсредоточим върху това как да компенсираме всички предишни грешни мисли или действия, когато сме били преследвани. В края на краищата трябва да правим трите неща добре.

Независимо колко сериозна изглежда външната ситуация, не трябва да я разглеждаме като огромна, непреодолима или неизбежна. Не трябва да натоварваме сърцата си, а вместо това трябва просто спокойно да изучаваме Фа, да гледаме навътре и да изпращаме повече праведни мисли.

Учителят ясно казва:

„Независимо какви големи неща се случват, преструвайте се, че нищо не се случва и просто продължете както обикновено, правейки това, което Дафа практикуващите трябва да правят. Това е пътят, по който вървите днес, и това е (наследството на) могъщата добродетел, която оставяте.” („Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Вашингтон, 2004 г.”)

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/17/174669.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.