Напомнянията са важни при разпознаването на недостатъци в другите практикуващи

Minghui.org

Една Фалун Дафа практикуваща, която отишла на площад Тиенанмън през 2001 г. и извикала „Фалун Дафа е добър”, си тръгнала без никакви проблеми. Когато отишла до подлеза, тя се почувствала възхитена и си помислила: „Утвърдих Дафа. Ще купя чифт обувки за сина си.” Докато си мислила за това, тя била арестувана от полицията.

През есента на 2002 г. отидох в дома на един практикуващ, за да споделяме опит. Практикуващият току-що се беше завърнал у дома от утвърждаването на Дафа в Пекин. Той беше един от неколцината практикуващи, които отидоха до Пекин, разпънаха банери, викаха „Фалун Дафа е добър” и се върнаха благополучно у дома.

Когато споделяше за пътуването до Пекин, практикуващият многократно каза, че те не са се страхували от железопътната полиция във влака. Разпънали са банери без страх и са викали за добротата на Фалун Дафа. Той беше толкова горд, радостен и се самоизтъкваше. Неотдавна полицията го арестува в дома му. Дълго време не можех да разбера защо тези практикуващи бяха арестувани, тъй като поддържаха силни праведни мисли, когато разпъваха банерите и крещяха лозунги за добротата на Фалун Дафа на площада Тиенанмън, въпреки многото полицаи и цивилни служители по сигурността. Практикуващите отидоха там и се върнаха благополучно. Това показва, че сърцата им са във Фа и те са били предпазвани от Учителя Ли. Бях озадачен, чудейки се защо те бяха преследвани, след като се прибраха у дома. Какъв беше истинският проблем?

Един ден изучавах Фа и прочетох:

„ Желанието за самоизтъкване, наред с привързаността разпаленост, са най-лесно използваните от демоничната част на съзнанието ви.”(„Окончателно заключение”, „Есенции за усърден напредък”)

Поддържането на привързаности води до последствия

Изведнъж се просветлих, че тези практикуващи са се завърнали благополучно от площад Тиенанмън, защото са имали праведни мисли и по този начин са били предпазени от Учителя. Но те са се отпуснали у дома и са развили манталитет на гордост, самоизтъкване и привързаността разпаленост.

В резултат на това са се отклонили от Дафа и са утвърждавали себе си. Демоните са се възползвали от техните пропуски и са ги преследвали. Разбира се, може да има и други причини, но от тези последствия наистина разбрах тежките последици от развиването на манталитет за самоизтъкване или други привързаности.

Изминаха шестнадесет години. Наскоро се случи още нещо. Един практикуващ се възмутил от камера за наблюдение в коридора на жилищната му сграда, която била насочена към предния вход на апартамента му. Той ударил камерата с метла и насочил към тавана.

Той сподели това с нас, държейки се така, сякаш бе победил демон. Повтори историята няколко пъти и всички останали слушаха. Чувствах, че нещо не беше наред, но не посочих неговия манталитет за самоизтъкване и привързаността разпаленост. Три дни по-късно служителите на охраната отвориха вратата му и претърсиха дома му. Камерата беше възстановена.

Пропускът не е гарантиран

Преди не разбирах страшните последици от самоизтъкването и по този начин не напомнях на другите практикуващи, че не трябва да имат манталитета за самоизтъкване и привързаността разпаленост след утвърждаване на Фа. Но е недопустимо, че този път не казах нищо, тъй като сега наистина бях разбрал тежките последици от самоизтъкването.

Учителят ни моли да си споделяме опит лице в лице, за да можем да си напомняме един на друг и да се подобряваме заедно. Ако бях посочил проблема, практикуващият можеше да разбере неправилния си манталитет и да подобри своя шиншин, и преследването щеше да бъде избегнато.

Злото няма шанс да се възползва, ако мислите ни са праведни. Не се изказах, за да не го накарам да се чувства неловко, но оставих вратичка за злото, за да се възползва от привързаността му. Трябваше да му напомня, след като чух разказа му преди инцидента.

Надявам се, че всеки ще се поучи от урока ми и ще каже на другите практикуващи любезно, ако забележи някакви проблеми, за да могат практикуващите да се подобрят в съответствие с Фа. Когато забележим, че практикуващите имат манталитет за самоизтъкване и високомерие, трябва да им напомним, защото практикуващите се самоусъвършенстват в объркване и не могат да видят собствените си проблеми или може да не успеят да разпознаят възможна опасност. Нашето напомняне би спряло материализирането на всяка такава опасност.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/17/174663.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.