Просветление от запаметяването на Фа

Minghui.org

Имах силно чувство, когато запаметявах „Чигонг е практика за самоусъвършенстване” в Първа лекция на „Джуан Фалун”, главната книга на Фалун Гонг. Почувствах, че хората са непретенциозни и незначителни, докато божествените същества са уверени, отстъпчиви и велики. Прочетох отново тази глава и осъзнах, че всичко в нашия живот е предопределено и че той е в ръцете на божественото.

Китайската комунистическа партия (ККП) е против духовната вяра, особено през периода на Културната революция. Тя е разрушавала храмове и е изгаряла будистки писания. Въпреки това Небето е аранжирало да бъде използван чигонг, за да бъде проправен пътя на хората към самоусъвършенстване и завръщане към истинската им същност.

Средата за самоусъвършенстване беше сурова по онова време. Както казва Учителят в Лекция първа на „Джуан Фалун”, чигонг „ За пръв път се появява към средата на Културната революция. По-късно достига върха на своята популярност.”

Високомерието на хората всъщност е невежество. Някои хора смятаха, че имат способността и силата да манипулират другите, но всъщност те са нищо.

Учителят казва:

„Въпреки че желанието на тези чигонг майстори да популяризират чигонг беше добро и те възнамеряваха да помогнат на широката публика да излекува заболяванията си, да укрепи здравето си и да подобри физическото си състояние – колкото и да е чудесно – това не би било позволено.” („Чигонг е практика за самоусъвършенстване”, Лекция първа, „Джуан Фалун”)

Хората са много жалки. Пред божествената мъдрост всичко, което човек има, не е нищо друго освен детска игра. Това отново ми напомни на какво ни учи Учителят:

„Хората искат да правят неща по такъв и такъв начин, те искат да се развиват по такъв и такъв начин и искат обществото да достигне определено състояние – искат да контролират всичко. Но и до ден-днешен хората никога не са имали тази власт ...” („Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Европа, 1998 г.”)

Просветлен от това преподаване на Фа аз изоставих една голяма човешка представа, която беше дългогодишна привързаност към настоящите обстоятелства. Бях привързан към новините за сегашния режим и за чуждите правителства. Всеки ден обръщах внимание само на заглавия на актуални новини на „Dynaweb”, но не прочитах съдържанието. Настроението ми се повлияваше силно от новините, въпреки че напълно разбирах, че всичко е в ръцете на Учителя.

Сега разбирам, че с промяната на космическия климат настоящата ситуация е просто представление на човечеството, където всеки живот е на мястото си. Моето задължение е да се самоусъвършенствам добре, за да спася повече хора. Не трябва повече да съм объркан и трябва бързо да се коригирам.

Също така осъзнавам, че за да разяснявам истината ефективно, посланието трябва да бъде приведено в съответствие с мислите на днешните хора. Само ако проблемите са представени в съответствие с техните представи, хората могат да бъдат убедени. Например използвах мобилни телефони с повече от две минути записани съобщения за важността на оттеглянето от ККП и свързаните с нея организации, но ефектът не беше много добър в продължение на дълъг период от време.

Някои хора може би са чули съобщението няколко пъти. Някои вече бяха разбрали фактите и познаваха злата природа на ККП, но искаха първо да помислят за собствената си изгода преди да направят нещо. Някои не повярваха на това, което чуха. Някои дори ме смъмриха, че им разказвам за катастрофи, които могат да им предвещаят лош късмет.

Наскоро промених встъпителния поздрав. Сега той започва с: „Може да сте чули, че ако напуснете ККП, ще бъдете спасени. Това е вярно. Много скоро ще станете свидетели на бедствие, което ще накаже злото. Небето ще накаже лошите хора. Тези, които успеят да преодолеят бедствието, ще бъдат благословени. Моят призив е с надеждата, че можете да станете свидетели на благословии в бъдеще.”

Това ново послание е призив към благословии. Тези, които получават съобщението усещат, че могат да избегнат предстоящата катастрофа, ако се възползват от тази възможност да се отрекат от ККП. Посланието е в съответствие с техните мисли и резултатите са много по-добри. Много хора напускат ККП.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/16/174656.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.